DNA Oy:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2011

28.04.2011

DNA:N KÄYTTÖKATE KASVOI

Yhteenveto

Keskeiset tunnusluvut
Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Milj. e 1-3/2011 1-3/2010
Liikevaihto 175,2 161,4
Käyttökate 51,8 47,1
- osuus liikevaihdosta, % 29,6 29,2
Liikevoitto 16,3 20,0
- osuus liikevaihdosta, % 9,3 12,4
Tulos ennen veroja 15,3 17,8
Tilikauden tulos 11,3 13,4
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %* 8,8 13,9
Oman pääoman tuotto (ROE), %* 7,3 12,9
Käyttöomaisuusinvestoinnit 15,6 8,3
Rahavirta investointien jälkeen 25,9 24,0
  31.3.2011 31.3.2010
Nettovelka, milj. e 128,7 117,0
Nettovelka/käyttökate 0,62 0,62
Velkaantumisaste (gearing), % 21,5 29,0
Omavaraisuusaste, % 65,2 53,9
Henkilöstön määrä kauden lopussa 982 819

Toimitusjohtajan katsaus

"Antenniverkon toimiluvat nopeuttavat alan kehittymistä."

Liikevaihtomme kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 8,5 prosenttia viime vuoden vastaavasta kaudesta 175,2 miljoonaan euroon (161,4). Katsauskauden käyttökate oli 51,8 miljoonaa euroa eli 29,6 prosenttia liikevaihdosta (29,2). Liikevoitto oli 16,3 miljoonaa euroa eli 9,3 prosenttia liikevaihdosta (12,4). Velkaantumisaste laski, ja nettovelka/käyttökate-suhde oli 0,62 (0,62).

DNA:n ja Welhon yhdistäminen eteni odotetusti. Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 17.2.2011, ja henkilöstö toimii nyt yhtenä organisaationa. Katsauskauden jälkeen julkaisimme valtakunnallisen, Welhon verkosta tutun S, M, L ja XL -laajakaistatuotevalikoiman kaikkialla kiinteän verkkomme toimialueella. Myös mobiililaajakaistoissa olemme siirtyneet vastaavaan, asiakkaille aiempaa selkeämpään tuotevalikoimaan. Kevään aikana tuomme markkinalle lisää yhdistetyn DNA:n tuotteita.

Valtioneuvosto myönsi maaliskuussa DNA:lle kolmannen valtakunnallisen verkkotoimiluvan antenniverkkoon. Lisäksi DNA sai verkkoonsa edustavan ohjelmistosisällön. Valtioneuvoston myöntämä toimilupa- ja ohjelmistolupakokonaisuus antaa meille mahdollisuuden toteuttaa laaja ja kilpailukykyinen maksu-tv-palveluvalikoima omaan antenniverkkoomme ja tehdä kannattavaa liiketoimintaa verkkotoimittajana muille antenniverkon maksu-tv-operaattoreille.

Tehtyjen toimilupapäätösten vuoksi Suomen televisiomarkkina on muuttumassa nopeasti. Verkkokilpailu tuo selvästi aiempaa tehokkaamman tavan rakentaa verkkoja ja hyödyntää rajallista ja arvokasta taajuusvarantoa. Se mahdollistaa siten huomattavasti suuremman kanavakapasiteetin. Tämä puolestaan antaa uusia vaihtoehtoja tv-sisällön tarjoajille ja helpottaa maksu-tv:n yleistymistä. Myös IP-teknologiaa hyödyntäviä hybridikokonaisuuksia on muutoksen myötä kannattavampaa tuoda koko Suomen laajuisille markkinoille.

Viime vuoden lokakuussa toteutettu kattava asiakastietojärjestelmän uudistaminen aiheutti vielä alkuvuodesta väliaikaisia palveluongelmia ja vei ylimääräisiä resursseja. Uuden järjestelmän integrointi on nyt loppusuoralla, ja palvelutasomme on normalisoitunut. Järjestelmää päästään kevään aikana hyödyntämään täysipainoisesti. Sen ansiosta voimme tarjota asiakkaille laadukkaita tuotteita ja palveluita ja parantaa tehokkuuttamme entisestään. Konsernin rahoitusaseman arvioidaan pysyvän hyvänä vuonna 2011 ja liikevaihdon kasvavan 5–6 prosenttia erityisesti Welho-liiketoiminnan yhdistämisen ansiosta. Käyttökatteen arvioidaan olevan samalla tasolla tai hiukan parempi kuin vuonna 2010. Liikevoiton ennakoidaan olevan suurempien poistojen vuoksi vertailuvuotta alempi.

Riitta Tiuraniemi

Lisätietoja:
Riitta Tiuraniemi, toimitusjohtaja, puh. 044 044 1000, riitta.tiuraniemi@dna.fi
Ilkka Pitkänen, talous- ja hallintojohtaja, puh. 044 044 4001, ilkka.pitkanen@dna.fi
Minna Robertson, talousviestintäpäällikkö, puh. 044 044 9877, minna.robertson@dna.fi