Strategia

Strategia

Finda–konserni on aktiivinen omistaja ja sijoittaja, joka pyrkii toiminnallaan edistämään omistaja-arvon kasvua ja hyvää vuosittaista osingonmaksua. Yrityksen sijoitusstrategia jakautuu kahteen kohdealueeseen: televiestinnän strategisiin sijoituksiin ja portfoliosijoitustoimintaan.

Finda Oy – emoyhtiö

Emoyhtiö harjoittaa aktiivista, arvosijoittamisen periaatteille perustuvaa portfoliosijoitustoimintaa. Sijoituspäätökset perustuvat itsenäiseen arvonmääritykseen, jolla seulotaan parhaan riski-tuotto suhteen tarjoavat kohteet ilman maantieteellisiä tai toimialarajoituksia.

Yhtiö sijoittaa tyypillisesti likvideihin ja edullisiin vahvan taseen omaaviin listattuihin yhtiöihin, joilla on hyvä tuloksentekokyky ja jotka maksavat hyvää osinkoa. Tarvittaessa Finda voi kuitenkin tarttua myös tyypillisestä sijoituskohteistaan poikkeaviin sijoitusmahdollisuuksiin.

Finda Telecoms Oy

Finda Telecoms Oy:hyn on keskitetty Findan televiestinnän toimialaosaaminen, resurssit ja sijoituskohteet. Yhtiö tavoittelee erikoisosaamisen keskittämisellä ja selkeällä fokuksella televiestinnän sijoitusten merkittävää omistusarvon kasvua. Finda Telecoms Oy sijoittaa yhtiöihin, joilla on vahva tase, tasainen tuloksentekokyky ja hyvä osingonmaksukyky.

Finda Telecoms Oy on sijoituskohteidensa aktiivinen omistaja ja kehittäjä, joka voi tehdä sekä olemassa olevia sijoituksiaan tukevia sijoituksia että uusia televiestintään liittyviä tai sitä tukevia sijoituksia.