Strategia

Sijoitusstrategia

Findan sijoitusstrategiassa pääpaino on tällä hetkellä portfoliosijoitustoiminnassa. Findan Portfoliosijoitustoiminta perustuu arvosijoittamisen periaatteille. Tyypillisiä sijoituskohteita ovat hyvän tuloksentekokyvyn omaavat listatut yhtiöt, joilla on vahva tase ja jotka ovat käsityksemme mukaan kohtuullisesti hinnoiteltuja. Tavoitteenamme on sijoitussalkku hyvällä riski-tuotto-suhteella ilman maantieteellisiä tai toimialarajoituksia. Findan varallisuuden jakauma voi vaihdella hyvinkin paljon vuosien välillä.

Listattujen sijoituskohteiden lisäksi Finda tutkii myös mahdollisuuksia sijoittaa pörssin ulkopuolisiin kohteisiin.

Nykyisen sijoitusportfolion kuvaus

Pääosa (90 %) Findan sijoituksista oli vuoden 2023 lopussa kehittyneillä markkinoilla. Suurimmat maapainot olivat Japani 32 %, Saksa 26 % ja Kanada 17 %. Kehittyvien markkinoiden osuus portfoliosta oli noin 10 %, merkittävimpinä sijoitusalueina Etelä-Korea ja Taiwan. Noin kolmasosa koko varallisuudesta oli sijoitettu euroalueelle.

Suurin osa sijoituskohteista on suoria osakesijoituksia. Finda pyrkii riittävään hajautukseen; vuoden 2023 lopussa sijoituskohteita oli yhteensä yli 300 kappaletta. Sijoitussalkun varoista 75 % oli sijoitettu small cap -kokoluokan yhtiöihin (markkina-arvo alle kaksi miljardia euroa). Lisäksi Finda on sijoittanut pieneen määrään rahastoja.

Korkosijoitustoiminnassa Finda on painottanut likviditeettiä, matalaa riskitasoa ja lyhyttä maturiteettia.

Muut merkittävät liiketoimintaa tekevät konserniyhtiöt

Promeco

Promeco on huipputason sähkömekaanisia järjestelmiä ja palveluja kansainvälisesti toimittava konserni, jonka ensimmäiset yksiköt on perustettu jo 1970-luvun alussa. Promecon liikevaihto on noin 80 miljoonaa euroa ja sillä on noin 600 työntekijää. Finda-konsernin omistusosuus 40%.

Lisää Promecosta: www.promeco.fi.