FINDA

ESITTELY

Omistajille

Tietoa osakkeesta

Finda Oyj:n osakkeet on kirjattu arvo-osuusjärjestelmään, eikä yhtiöllä ole osakekirjoja. Osake ei ole julkisesti noteerattu.

Suurimmat omistajat

Findan kymmenen suurinta omistajaa omistavat yhteensä 53,2% osakkeista.

Corporate Governance

Finda Oyj:n hallinnoinnissa noudatetaan osakeyhtiölakia ja muuta voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä yhtiöjärjestystä.

Pitkäjänteinen sijoittaja

Finda Oyj harjoittaa aktiivista, arvosijoittamisen periaatteille perustuvaa portfoliosijoitustoimintaa, jolla pyritään pitkäjänteiseen omistaja-arvon kasvattamiseen. Finda sijoittaa vahvan taseen omaaviin listattuihin yhtiöihin, joilla on hyvä tuloksentekokyky ja joita saa käsityksemme mukaan ostettua kohtuulliseen hintaan.

VIIMEISIMMÄT

UUTISET