FINDA

ESITTELY

Omistajille

Tietoa osakkeesta

Finda Oy:n osakkeet on kirjattu arvo-osuusjärjestelmään, eikä yhtiöllä ole osakekirjoja. Osake ei ole julkisesti noteerattu.

Suurimmat omistajat

Findan kymmenen suurinta omistajaa omistavat yhteensä 52,5% osakkeista.

Corporate Governance

Finda Oy:n hallinnoinnissa noudatetaan osakeyhtiölakia ja muuta voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä yhtiöjärjestystä.

Parempaa omistusarvon kasvua

Finda Oy harjoittaa aktiivista, arvosijoittamisen periaatteille perustuvaa portfoliosijoitustoimintaa, jolla pyritään pitkäjänteiseen omistaja-arvon kasvattamiseen ja hyvään osingonmaksuun. Finda-konsernin emoyhtiö sijoittaa tyypillisesti likvideihin ja edullisiin vahvan taseen omaaviin listattuihin yhtiöihin, joilla on hyvä tuloksentekokyky ja jotka maksavat hyvää osinkoa.

VIIMEISIMMÄT

UUTISET