Findan historia

Findan historia

Findan yli 130-vuotinen historia ulottuu puhelimen Suomeen tulon alkujuurille 1870-luvulla. Suomen ensimmäiset puhelinyhtiöt perustettiin vuonna 1882 Turkuun ja Helsinkiin, ja pian sen jälkeen kaikkiin merkittäviin kaupunkeihin. Parhaimmillaan puhelinyhtiöitä oli lähes 900. Näiden alkuvaiheen puhelinyhtiöiden joukossa olivat myös Findan perustajayhtiöiden, Satakunnan Teletieto Oy:n ja Lännen Puhelin Oy:n, kantayhtiöt.

Modernien puhelinyhtiöiden syntyminen

Satakunnan Teletiedon esi-isä Telefooniyhdistys perustettiin Poriin vuonna 1883, ja sen toiminta kehittyi Porin kaupungin puhelinlaitokseksi vuonna 1927. Porilaisten puhelut välitettiin kaupungin omana toimintana aina vuoteen 1992 asti, jolloin kaupunki myi omistuksensa perustetulle Porin Puhelin Oy:lle. Lännen Puhelimen alku syntyi puolestaan kun Naantalin Telefooniyhtiö sai toimiluvan vuonna 1884. Yhtiötä kasvatettiin määrätietoisesti pienempien puhelinyhtiöiden yhteenliitoksilla, joista muodostettiin vuonna 1983 Varsinais-Suomen Puhelinosuuskunta.

Suomen teletoimintaa sävytti koko 1990-luvun ajan kilpailun vapautuminen sekä kiinteän verkon palveluissa että matkapuhelinliiketoiminnassa. Tietoliikenneliiketoiminnan kehitys vei kohti suurempia yksiköitä ja yritysjärjestelyitä. Kehityksen seurauksena perustettiin vuonna 1997 maakunnallinen Satakunnan Puhelin Oy, johon Porin Puhelin fuusioitiin vuonna 2000. Pari vuotta myöhemmin siihen sulautuivat myös Huittisten Puhelin Oy ja Kankaanpään Puhelin Oy. Vastaavasti vuonna 1994 synnytettiin Lännen Puhelin Oy fuusioimalla Rauman Seudun Puhelin Oy ja Tele-Teljä Varsinais-Suomen Puhelinosuuskuntaan. Järjestelyt mahdollistivat puhelinyhtiöiden oman DNA-matkapuhelinliiketoiminnan käynnistämisen 2000-luvun alussa.

Muutos operaattorista aktiiviseksi omistajaksi ja sijoittajaksi

Keskittymiskehityksen seurauksena maakunnalliset puhelinyhtiöt muuttuivat yhä enemmän operatiivisista puhelinyhtiöistä aktiivisiksi omistajiksi. Kesällä 2007 Satakunnan Puhelin ja Lännen Puhelin siirsivät yhdessä muiden paikallisten puhelinyhtiöiden kanssa tele- ja tietoverkkoliiketoimintansa DNA Oy:lle. Satakunnan Puhelin muutti samassa yhteydessä nimensä Satakunnan Teletiedoksi. Lännen Puhelimen ja Satakunnan Puhelimen yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli tuolloin noin 500 ja liikevaihto noin 82M€ (2006). Nykyinen Finda syntyi 1.9.2008, kun Lännen Puhelin Oy sulautui Satakunnan Teletieto Oy:hyn ja yhtiö muutti nimensä Lännen Teletieto Oy:ksi. Vuonna 2010 nimi muutettiin Lännen Teletieto Oy:stä Finda Oy:ksi

2010-luvulle tultaessa yli satavuotinen paikallisten puhelinyhtiöiden historia saavutti kulminaatiopisteen. Yhteisestä DNA:sta oli kehittynyt kannattavasti toimiva operaattori, jolla oli yli 3,7 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon asiakkuutta sekä n. 28 prosentin markkinaosuus matkapuhelinliittymissä. DNA listautui Helsingin pörssiin joulukuussa 2016. DNA:n omistaja-arvon kasvaminen tarjosi samalla vahvan perustan Finda-sijoituskonsernin tulevalle kasvulle.

Elokuussa 2019 Finda myi DNA-osakkeensa norjalaiselle Telenorille.

Lue lisää: Findan_historia.pdf

Yrityskulttuurissamme vastuullisuus on yksi keskeisistä arvoista.