Corporate Governance

Hallinnointi

Hallinnointiperiaatteet

Finda Oyj on suomalainen sijoituskonserni, joka pyrkii pitkäjänteiseen omistaja-arvon kasvattamiseen. Konsernin emoyhtiö Finda Oyj:n kotipaikka on Helsinki. Finda Oyj toimii sijoitusyhtiönä, joka harjoittaa arvosijoittamisen periaatteille perustuvaa portfoliosijoitustoimintaa.

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Finda Oyj:n ylin päättävä elin. Yhtiökokouksen tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa ja Finda Oyj:n yhtiöjärjestyksessä.

Yhtiökokous kokoontuu pääsääntöisesti kerran vuodessa. Yhtiökokous pidetään yhtiön hallituksen päättämällä tavalla kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen yhtiökokousta.

Hallitus

Finda Oyj:n yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksessa on tällä hetkellä kolme jäsentä.

Hallituksen

Jäseniä ovat

Justus Könkkölä s. 1979
Hallituksen puheenjohtaja
Osakas, Asianajotoimisto Socrates

Ted Roberts s. 1974
Hallituksen varapuheenjohtaja
Osakas ja toimitusjohtaja,
Realstocks Oy

Riikka Lumberg s.1983
Hallituksen jäsen
Sijoitusanalyytikko

Toimitusjohtaja

Findan toimitusjohtajana on 1.3.2017 alkaen toiminut Tommi Aurejärvi.

Toimitusjohtaja vastaa siitä, että konsernin toiminta sekä juokseva hallinto hoidetaan voimassa olevan lainsäädännön ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Tilintarkastaja

Finda Oyj:n yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana on 28.2.2017 alkaen toiminut PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kalle Laaksonen.