Corporate Governance

Corporate Governance

Hallinnointiperiaatteet

Finda Oy on kotimainen sijoituskonserni, joka pyrkii pitkäjänteiseen omistaja-arvon kasvattamiseen. Konsernin emoyhtiö Finda Oy:n kotipaikka on Helsinki. Finda Oy toimii sijoitusyhtiönä, joka harjoittaa aktiivista sijoitustoimintaa. Konsernin telesijoitukset on keskitetty tytäryhtiö Finda Telecoms Oy:hyn.

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Finda Oy:n ylin päättävä elin. Yhtiökokouksen tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa ja Finda Oy:n yhtiöjärjestyksessä.

Yhtiökokous kokoontuu pääsääntöisesti kerran vuodessa. Yhtiökokous pidetään yhtiön hallituksen päättämällä tavalla kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen yhtiökokousta.

Hallitus

Finda Oy:n yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksessa on tällä hetkellä viisi jäsentä.

Hallituksen

Jäseniä ovat

Sami Aurejärvi s. 1977
Hallituksen puheenjohtaja
Salkunhoitaja

Justus Könkkölä s. 1979
Hallituksen varapuheenjohtaja
Osakas, Asianajotoimisto Socrates

Sami Haunia s. 1975
Hallituksen jäsen
Liikkeenjohdon konsultti

Ted Roberts s. 1974
Hallituksen jäsen
Osakas ja toimitusjohtaja,
Realstocks Oy

Riikka Lumberg s.1983
Hallituksen jäsen
Sijoitusanalyytikko

Toimitusjohtaja

Findan toimitusjohtajana on 1.3.2017 alkaen toiminut Tommi Aurejärvi.

Toimitusjohtaja vastaa siitä, että konsernin toiminta sekä juokseva hallinto hoidetaan voimassa olevan lainsäädännön ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Tilintarkastaja

Finda Oy:n yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana on 28.2.2017 alkaen toiminut PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kalle Laaksonen.