Tietoa osakkeesta

Tietoa osakkeesta

Osake

Finda Oy:n osake ei ole julkisesti noteerattu. Osakkeen vertailuarvo vuoden 2016 verotuspäätöksessä on 20,14 euroa.

Yhtiön osakkeet jakautuvat A- ja K-sarjoihin. K-osakkeella on 20-kertainen äänivalta suhteessa A-osakkeeseen. Holding Oy Luuri omistaa kaikki K-sarjan osakkeet.

Yhtiön osakkeiden lukumäärä:

A-sarja 13 501 236 kpl
K-sarja 116 000 kpl
Yhteensä 13 617 236 kpl

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Osinkojen maksu suoritetaan vain arvo-osuusjärjestelmään siirtyneille osakkeille.

Osakkeiden myyntiin liittyviä verotusohjeita saa paikallisesta verotoimistosta tai verottajan internet-sivuilta www.vero.fi. Tällä hetkellä voimassa olevien sääntöjen mukaan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän saama luovutusvoitto ei ole veronalaista, jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1000 euroa.

Osingot

Osinkopolitiikka
Finda Oy maksaa vuosittain osinkoa. Vuodelta 2016 osinkoa jaettiin 5,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 68,1 milj. euroa.

Osinkojen vanhentuminen
Osakkeenomistajan oikeus osinkoon vanhenee kolmen vuoden kuluttua yhtiökokouksen päätöksen mukaisesta osingonmaksupäivästä alla olevan taulukon mukaisesti. Jos osakkeet ovat arvo-osuustilillä, osinko maksetaan automaattisesti arvo-osuustilin hoitotiliksi merkitylle pankkitilille. Näin ollen osinkojen vanhentuminen koskee niitä osakkeita, joita ei vielä jostain syystä ole vaihdettu arvo-osuuksiksi. Vanhentuneet, nostamattomat osingot kuuluvat yhtiölle ja ne palautetaan vapaaseen omaan pääomaan vuosittain.

Osinkojen vanheneminen

Vuosi, jolta osinko maksettu 2014 2015 2016
Maksupäivä 28.4.2015 25.5.2016 10.3.2017
Osinko euroa/osake 0,70 1,00 5,00
Vanhentuminen 30.4.2018 27.5.2019 10.3.2020

Kaikki aikaisempien vuosien osingot ovat jo vanhentuneet ja ne on palautettu yhtiön voittovaroihin.

Finda tavoittelee vahvaa omistusarvon kasvua.