Tietoa osakkeesta

Tietoa osakkeesta

Osake

Finda Oy:n osake ei ole julkisesti noteerattu. Osakkeen vertailuarvo vuoden 2019 verotuspäätöksessä on 42,45 euroa.

Yhtiön osakkeet jakautuvat A- ja K-sarjoihin. K-osakkeella on 20-kertainen äänivalta suhteessa A-osakkeeseen.

Yhtiön osakkeiden lukumäärä:

A-sarja 13 501 236 kpl
K-sarja 116 000 kpl
Yhteensä 13 617 236 kpl

Finda Oy:n omistuksessa on yhteensä 171 529 omaa osaketta.

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Osakkeiden myyntiin liittyviä verotusohjeita saa paikallisesta verotoimistosta tai verottajan internet-sivuilta www.vero.fi. Tällä hetkellä voimassa olevien sääntöjen mukaan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän saama luovutusvoitto ei ole veronalaista, jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1000 euroa.

Osingot

Osinkopolitiikka
Finda Oy maksaa vuosittain osinkoa. Vuodelta 2019 osinkoa jaettiin 3,68 euroa osakkeelta eli yhteensä 49,5 milj. euroa.

Finda tavoittelee vahvaa omistusarvon kasvua.