Uutiset

28
helmi

Finda Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

28.02.2024

Finda Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.2.2024 Helsingissä.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2023.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä poiketen, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta osinkona jaetaan osakeyhtiölain 13.7 §:n mukainen vähemmistöosinko eli 0,0525 euroa ulkona olevaa osaketta kohden (osakkeiden yhdistämisen jälkeen 0,26250 euroa ulkona olevaa osaketta kohden). Vähemmistöosinkoa kannatti 19,03 % kokouksessa edustettuina olleista äänistä ja 13,34 % yhtiön ulkona olevista osakkeista. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.3.2024 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 12.3.2024.

Yhtiökokouksessa esitettiin vaatimus osakeyhtiölain 7 luvun 7 §:n mukaisen erityisen tarkastuksen toimittamisesta. Erityisen tarkastuksen toimittamista kannatti 19,05 % kokouksessa edustettuina olleista äänistä ja 13,37 % yhtiön ulkona olevista osakkeista.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Justus Könkkölän, Riikka Lumbergin ja Ted Robertsin. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Justus Könkkölä.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiön toiminimi muutetaan Finda Oyj:ksi ja yhtiön toimiala sijoitustoiminnaksi.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti yhdistää yhtiön osakkeet siten, että kutakin yhtiön nykyistä viittä (5) A-sarjan osaketta vastaa yksi (1) A-sarjan osake ja kutakin yhtiön nykyistä viittä (5) K-sarjan osaketta vastaa yksi (1) K-sarjan osake.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien A-osakkeiden hankkimisesta. Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voisi olla yhteensä enintään 54.000 osaketta, mikä vastaisi noin 2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö voisi valtuutuksen perusteella hankkia enintään 200 osaketta kultakin yksittäiseltä osakkeenomistajalta.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 100.000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.