Tietoa osakkeesta

Tietoa osakkeesta

Osake

Finda Oyj:n osake ei ole julkisesti noteerattu.

Yhtiön osakkeet jakautuvat A- ja K-sarjoihin. K-osakkeella on 20-kertainen äänivalta suhteessa A-osakkeeseen.

Yhtiön osakkeiden lukumäärä:

A-sarja 2 871 128 kpl
K-sarja 23 200 kpl
Yhteensä 2 894 328 kpl

Finda Oyj:n omistuksessa oli 16.2.2024 yhteensä 213 601 omaa osaketta.

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Osakkeiden myyntiin liittyviä verotusohjeita saa paikallisesta verotoimistosta tai verottajan internet-sivuilta www.vero.fi. Tällä hetkellä voimassa olevien sääntöjen mukaan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän saama luovutusvoitto ei ole veronalaista, jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1000 euroa.

Finda tavoittelee vahvaa omistusarvon kasvua.