DNA Oy:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

24.04.2015

DNA:n vuosi 2015 lähti vahvasti liikkeelle - käyttökate ja liikevoitto kasvoivat

Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Tammi-maaliskuu 2015

  • Liikevaihto kasvoi 1,5 prosenttia ja oli 201,3 miljoonaa euroa (198,2).
  • Käyttökate kasvoi 15,5 prosenttia 55,9 miljoonaan euroon (48,4). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 27,8 prosenttia (24,4). Käyttökatteeseen vaikuttaneita kertaluonteisia kulueriä ei ollut katsauskaudella eikä vertailukaudella.
  • Liikevoitto kasvoi 27,6 prosenttia 14,9 miljoonaan euroon (11,7). Liikevoitto oli 7,4 prosenttia liikevaihdosta (5,9). Liikevoittoon vaikuttaneita kertaluonteisia kulueriä ei ollut katsauskaudella eikä vertailukaudella.
  • Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 2,4 prosenttia 2 516 000 liittymään (2 458 000).
    • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 16,9 euroa (17,8).
    • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 17,4 prosenttia (17,6).
  • Kiinteän verkon liittymämäärä (puhe, laajakaista ja kaapelitelevisio) kasvoi 8,3 prosenttia ja oli ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa 1 111 000 liittymää (1 026 000).

DNA:n vuoden 2015 näkymät muuttuneet

Liikevaihdon arvioidaan pysyvän samalla tasolla ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan kasvavan merkittävästi vuonna 2015. Konsernin rahoitusaseman arvioidaan pysyvän kohtuullisen hyvänä.

Vuoden 2014 viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihdon arvioitiin kasvavan jonkin verran ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioitiin kasvavan merkittävästi vuonna 2015. Konsernin rahoitusaseman arvioitiin pysyvän kohtuullisen hyvänä.

Keskeiset tunnusluvut

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Milj. €

1–3/2015

1–3/2014

Muutos-%

1–12/2014
oikaistu*

Liikevaihto

201.3

198.2

1.5 %

833.5

Käyttökate

55.9

48.4

15.5 %

204.2

- osuus liikevaihdosta, %

27.8 %

24.4 %

 

24.5 %

Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä

55.9

48.4

15.5 %

210.1

- osuus liikevaihdosta, %

27.8 %

24.4 %

 

25.2 %

Poistot ja arvonalentumiset

40.9

36.7

 

176.6

Liikevoitto

14.9

11.7

27.6 %

27.6

- osuus liikevaihdosta, %

7.4 %

5.9 %

 

3.3 %

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

14.9

11.7

27.6 %

54.8

- osuus liikevaihdosta, %

7.4 %

5.9 %

 

6.6 %

Tulos ennen veroja

11.9

9.7

22.3 %

17.2

Tilikauden tulos

9.5

7.8

21.2 %

14.0

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

6.2

5.6

 

3.0

Oman pääoman tuotto (ROE), %

7.7

6.1

 

2.7

Investoinnit

14.5

20.1

-27.9 %

149.6

Rahavirta investointien jälkeen**

37.4

15.9

 

-123.9

Korollinen nettovelka, milj. e

442.2

310.9

42.2 %

479.4

Korollinen nettovelka/käyttökate

1.98

1.61

 

2.35

Nettovelkaantumisaste (gearing), %

90.9

62.2

 

94.6

Omavaraisuusaste, %

41.0

48.3

 

41.5

Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa)

1.1

0.9

 

1.6

Henkilöstön määrä kauden lopussa

1 623

1 558

4.2 %

1 748

* Liite 10

** Sisältää yritysostot ja liiketoimintasiirrot

 

Toimitusjohtajan katsaus

DNA:n vuosi 2015 on lähtenyt vahvasti liikkeelle. Liikevaihtomme säilyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä vertailukauden tasolla ja käyttökatteemme sekä liikevoittomme kehitys oli vahvaa. Käyttökatteemme kasvoi 15,5 prosenttia 55,9 miljoonaan euroon ja liikevoittomme 27,6 prosenttia 14,9 miljoonaan euroon. Kuluttajaliiketoiminnassa alkuvuosi eteni hyvin myynnin ja liittymäkehityksen osalta - kiinteä ja liikkuva laajakaista ovat edelleen vahvoja kasvualueita. Yrityspalveluiden heikosta markkinatilanteesta huolimatta, voitimme yritysliiketoiminnassa ensimmäisellä vuosineljänneksellä tarjouskilpailuja ja solmimme merkittäviä uusia sopimuksia.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoon vaikuttivat myönteisesti yritysliiketoiminnan kasvaminen TDC Oy Finlandin ja TDC Hosting Oy:n oston myötä sekä laajakaistapalveluiden myynti. Liikevaihdon kasvua hillitsivät päätelaitemyynnin aleneminen sekä yhdysliikennehintojen lasku. Käyttökatteemme positiivisen kehityksen takana vaikuttivat TDC:n Suomen yhtiöiden osto ja toiminnan tehostuminen. TDC:n Suomen yhtiöiden osto vaikutti rahoitusasemaamme heikentävästi.

Matkaviestinliittymäkanta kasvoi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 11 000 liittymällä 2 516 000 liittymään. Matkaviestinliittymien uusmyynnistä 4G-liittymien osuus oli yli puolet ja määrä kasvaa tasaisesti. Kiinteän verkon liittymäkanta kasvoi 3000 liittymällä ja ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa liittymien määrä oli 1 111 000.

Uudistimme TV- ja laajakaistatuotteitamme ja palvelut ovat eri jakeluteitä hyödyntäen asiakkaiden saatavilla lähes kaikkialla Suomessa. Lähtökohtanamme on tarjota mahdollisimman laaja ja kattava palvelutaso mahdollisimman monille suomalaisille, yhteystyypistä riippumatta. Toimme Überkaista-nimisen laajakaistapalvelun vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tarjolle kiinteän verkon lisäksi myös 4G-verkkoomme. Lisäksi laajensimme antenniverkkomme tarjontaa, kun Ylen kaikki neljä teräväpiirtokanavaa ja yhdeksän uutta Viasat-kanavaa tulivat seurattavaksi DNA:n antenniverkkoon.

DNA Business -liiketoiminnan, Forte Netservices Oy:n sekä TDC Oy Finlandin ja TDC Hosting Oy:n yhdistäminen yhdeksi vahvaksi yritysliiketoiminnan kokonaisuudeksi saatiin vuoden 2014 puolella onnistuneesti päätökseen. Uudistetun yritysliiketoiminnan toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin vuonna 2015: voitimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä esimerkiksi tarjouskilpailun Lahden seudun tietoliikenneverkko- ja puhepalvelukokonaisuudesta. Sopimus on DNA:lle merkittävä ja hanke kattaa hyvin laajan alueellisen kokonaisuuden.

Uudistimme DNA:n brändiä ja visuaalista ilmettä huhtikuussa 2015 tukemaan paremmin vuosien varrella laajentunutta liiketoimintaamme. DNA on kehittynyt viimeisten vuosien aikana kuluttajien matkaviestinoperaattorista monipuoliseksi tietoliikennepalveluiden tarjoajaksi. Olemme Suomen suurin kaapelitelevisio-operaattori ja meillä on valtakunnallinen teräväpiirtoon keskittyvä antennitelevisioverkko. Lisäksi olemme kasvaneet merkittäväksi yrityspalveluiden tarjoajaksi. Aiemmin erilliset DNA Kauppa, DNA Welho ja DNA Business -brändit tulivat uudistuksen myötä osaksi yhteistä uudistunutta DNA-brändiä, joka yhdessä strategiamme kanssa tukee paremmin DNA:n nykyistä markkina-asemaa.

Yhä nopeampien ja hyvälaatuisten yhteyksien kysyntä jatkaa kasvuaan vuonna 2015, kun älypuhelinten ja muiden verkkoon kytkeytyvien päätelaitteiden määrä kasvaa edelleen ja monimuotoistuu. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä jatkoimme investointeja erityisesti 4G-verkkomme laajentamiseen 800 MHz:n taajuudelle. 4G LTE -verkkomme tavoitti yli 4,7 miljoonaa suomalaista katsauskauden lopussa. Jatkamme strategiamme määrätietoista toteuttamista ja tavoitteenamme on tyytyväisimmät asiakkaat, joille tahdomme mahdollistaa laadukkaat ja luotettavat palvelut sekä tuotteet.

 

Jukka Leinonen
toimitusjohtaja


DNA:n taloudellisen tiedon julkaisuajankohdat vuonna 2015:

17.7.2015        DNA:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

23.10.2015      DNA:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oy, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen@dna.fi
talousjohtaja Timo Karppinen, DNA Oy, puh. 044 044 5007, timo.karppinen@dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi