DNA Oy:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014

18.07.2014

DNA:n liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat toisella vuosineljänneksellä – TDC:n Suomen yhtiöt osaksi DNA:ta

Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Huhti-kesäkuu 2014

• Liikevaihto kasvoi 10,4 prosenttia ja oli 202,6 miljoonaa euroa (183,5).
• Käyttökate kasvoi 6,5 prosenttia 50,5 miljoonaan euroon (47,4). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 24,9 prosenttia (25,8). 
• Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 52,6 miljoonaa euroa (47,8).
• Liikevoitto kasvoi 12,0 prosenttia 12,6 miljoonaan euroon (11,3). Liikevoitto oli 6,2 prosenttia liikevaihdosta (6,2).
• Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 14,8 miljoonaa euroa (11,7).
• Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 2,3 prosenttia 2 481 000 liittymään (2 426 000).

• Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 18,2 euroa (18,7).
• Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 15,4 prosenttia (14,6).

• Kiinteän verkon liittymämäärä (puhe, laajakaista ja kaapelitelevisio) oli toisen vuosineljänneksen lopussa 1 043 000 liittymää (1 011 000). Myönteinen kehitys johtui laajakaistaliittymien määrän kasvusta.

Tammi-kesäkuu 2014

• Liikevaihto kasvoi 8,5 prosenttia ja oli 400,9 miljoonaa euroa (369,5).
• Käyttökate kasvoi 3,9 prosenttia ja oli 98,9 miljoonaa euroa (95,1). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 24,7 prosenttia (25,7). 
• Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 101,0 miljoonaa euroa (96,0).
• Liikevoitto kasvoi 3,6 prosenttia 24,3 miljoonaan euroon (23,5). Liikevoitto oli 6,1 prosenttia liikevaihdosta (6,4).
• Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 26,5 miljoonaa euroa (24,3).
• Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 2,3 prosenttia 2 481 000 liittymään (2 426 000).

• Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 18,0 euroa (18,4).
• Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 16,5 prosenttia (16,9).


DNA:n vuoden 2014 näkymät muuttuneet

Liikevaihdon arvioidaan kasvavan selvästi ja liikevoiton arvioidaan kasvavan jonkin verran vuonna 2014. Konsernin rahoitusaseman arvioidaan pysyvän kohtuullisen hyvänä.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihdon ja liikevoiton arvioitiin kasvavan jonkin verran vuonna 2014. Konsernin rahoitusaseman arvioitiin pysyvän edelleen hyvänä.

Keskeiset tunnusluvut

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Milj. e

4-6/2014

4-6/2013

Muutos, %

1-6/2014

1-6/2013

Muutos %

1-12/2013

Liikevaihto

202,6

183,5

10,4 %

400,9

369,5

8,5 %

766,4

Käyttökate ***

50,5

47,4

6,5 %

98,9

95,1

3,9 %

190,7

  - osuus liikevaihdosta, %

24,9 %

25,8 %

 

24,7 %

25,7 %

 

24,9 %

Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä

52,6

47,8

10,0 %

 

101,0

96,0

5,3 %

 

195,8

  - osuus liikevaihdosta, %

26,0 %

26,1 %

 

25,2 %

26,0 %

 

25,5 %

Poistot

37,9

36,1

 

74,5

71,7

 

147,1

Liikevoitto ***

12,6

11,3

12,0 %

 

24,3

23,5

3,6 %

 

43,7

  - osuus liikevaihdosta, %

6,2 %

6,2 %

 

6,1 %

6,4 %

 

5,7 %

Liikevoitto ilman kertaluoteisia eriä

14,8

11,7

26,2 %

 

26,5

24,3

9,0 %

 

48,8

  - osuus liikevaihdosta, %

7,3 %

6,4 %

 

6,6 %

6,6 %

 

6,4 %

Tulos ennen veroja

10,3

10,7

-3,3 %

20,1

21,5

-6,8 %

37,7

Tilikauden tulos

8,6

7,9

8,6 %

16,4

15,8

3,7 %

28,9

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %*

5,5

5,8

 

5,2

6,0

 

5,4

Oman pääoman tuotto (ROE), %*

6,8

6,2

 

6,4

6,1

 

5,5

Investoinnit

27,4

34,2

-20,0 %

 

47,6

56,2

-15,4 %

 

128,4

Rahavirta investointien jälkeen**

-148,8

0,2

 

-132,9

7,2

 

-33,6

Korollinen nettovelka, milj. e

489,9

285,8

71,4 %

489,9

285,8

71,4 %

326,7

Korollinen nettovelka/käyttökate

2,43

1,51

 

2,48

1,50

 

1,71

Nettovelkaantumisaste (gearing), %

96,3

56,1

 

96,3

56,1

 

62,6

Omavaraisuusaste, %

41,7

53,1

 

41,7

53,1

 

49,4

Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa

1 855

1516

22,4 %

1 855

1 516

22,4 %

1 563

* Oikaistu 12 kk vastaavaksi

** Sisältää yritysostot ja liiketoimintasiirrot

*** Toisella vuosineljänneksellä kertaluonteisia kulueriä oli 2,1 miljoonaa euroa. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä ei ollut kertaluonteisia kulueriä. Suurin osa kertaluonteisista kulueristä koostui TDC:n Suomen yhtiöiden kaupasta johtuvasta varainsiirtoverosta. Vertailukaudella huhti-kesäkuussa 2013 kertaluonteiset kuluerät olivat 0,4 miljoonaa euroa.

 

Toimitusjohtajan katsaus

Kokonaisuutena olemme erittäin tyytyväisiä DNA:n vahvaan menestykseen vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Haastavana jatkuneesta taloustilanteesta huolimatta liikevaihtomme kasvoi tammi-kesäkuussa merkittävästi ja oli 400,9 miljoonaa euroa. Liikevaihtoon vaikuttivat myönteisesti TDC:n Suomen yhtiöiden osto, viihdeliiketoiminnan kasvu sekä laajakaistan myynnin myönteinen kehitys. Myös käyttökate ja liikevoitto kasvoivat hieman vertailukaudesta.

Rahoitusasemamme muuttumiseen toisella vuosineljänneksellä vaikutti TDC:n Suomen yhtiöiden ostaminen.Rahoitusasemamme säilyi kuitenkin kohtuullisen hyvänä nettovelkaantumisasteen ollessa katsauskauden lopussa 96,3 prosenttia. Investointimme olivat toisella vuosineljänneksellä yhteensä 27,4 miljoonaa euroa.

Matkaviestinliittymäkanta kasvoi toisen vuosineljänneksen aikana 23 000 liittymällä 2 481 000 liittymään. Kiinteän verkon liittymäkanta kasvoi huhti-kesäkuussa 17 000liittymällä ja katsauskauden lopussa niiden määrä oli 1 043 000. Kiinteän verkon liittymämäärän myönteinen kehitys johtui laajakaistaliittymien määrän kasvusta.

Toisella vuosineljänneksellä toteutunut TDC-kauppa on merkittävä askel DNA:n yritysliiketoiminnan kehittämisessä. Sovimme huhtikuussa TDC A/S:n kanssa TDC Oy Finlandin ja TDC Hosting Oy:n ostamisesta ja yhtiöt siirtyivät DNA:n omistukseen kesäkuussa. Lisäksi sovimme TDC A/S:n kanssa strategisesta yhteistyöstä pohjoismaisella tasolla. Kokonaisuutena järjestely vahvistaa merkittävästi asemaamme yritysmarkkinassa ja tukee kasvustrategiamme toteuttamista. DNA:n ja TDC:n palvelutarjoomat ja osaamiset täydentävät erinomaisesti toisiaan ja järjestelyssä syntyy Suomen markkinoille uusi vahva yritysverkkojen ja tietoliikennepalveluiden tarjoaja. Strateginen yhteistyö TDC A/S:n kanssa mahdollistaa DNA:n ja TDC:n asiakkaille laadukkaat kansainväliset palvelut.

Toisella vuosineljänneksellä kehitimme kuluttajaliiketoimintaamme vastaamaan paremmin muuttuvan markkinan vaatimuksia ja yhdistimme laajakaista- ja viihdeliiketoiminnat yhdeksi kokonaisuudeksi. Uudesta viihdeliiketoiminnastamme syntyi merkittävästi suurempi kokonaisuus, jolla on resursseja ja kykyä viedä viihdestrategiaamme vahvasti eteenpäin.

Maanlaajuisen 4G LTE -verkkomme rakentaminen 800 Mhz:n taajuudelle on edennyt suunnitellusti ja toisella vuosineljänneksellä laajensimme verkkoa yli 500 tukiasemalla. Vuoden 2014 loppuun mennessä DNA:n 4G LTE -verkko tavoittaa jo 80 prosenttia suomalaisista. Jatkamme edelleen investointejamme verkon kattavuuteen ja laatuun, yritysliiketoiminnan kehittämiseen, uusien tuotteiden ja palveluiden tuomiseen asiakkaillemme sekä erinomaisen asiakaskokemuksen vahvistamiseen.

 

allekirjoitus

Jukka Leinonen
toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oy, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen@dna.fi
talousjohtaja Timo Karppinen, DNA Oy, puh. 044 044 5007, timo.karppinen@dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

Jakelu:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dna.fi
DNA Oy:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014

Linkit