DNA Oy:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012

30.04.2012

DNA:N LIIKEVAIHTO KASVOI, KIINTEIDEN KULUJEN NOUSU HEIKENSI KÄYTTÖKATETTA

YHTEENVETO

DNA:n vuoden 2012 näkymät ovat muuttuneet. Konsernin rahoitusaseman arvioidaan pysyvän hyvänä vuonna 2012 ja liikevaihdon kasvavan. Euromääräisen käyttökatteen ja liikevoiton arvioidaan olevan heikommat kuin vuonna 2011 (aiemmin: käyttökate samalla tasolla, liikevoitto suurempien poistojen vuoksi vertailuvuotta alempi), mutta liiketoiminnan uudelleenjärjestelyn tavoite on parantaa niitä jo kuluvan vuoden loppua kohti.

 

Keskeiset tunnusluvut

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

Milj. e

1-3/2012

1-3/2011

Muutos, %

Liikevaihto

186,6

173,2

7,7

Käyttökate

38,6*

49,8

-22,6

- osuus liikevaihdosta, %

20,7*

28,8

 

Poistot

31,2

35,5

-12,2

Liikevoitto

7,4*

14,3

-48,3

- osuus liikevaihdosta, %

4,0*

8,3

 

Tulos ennen veroja

5,7*

13,4

-57,2

Tilikauden tulos

4,3*

9,8

-56,8

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %**

3,9*

7,8

 

Oman pääoman tuotto (ROE), %**

3,0*

6,4

 

Investoinnit

23,4

18,0

30,0

Rahavirta investointien jälkeen***

-8,9

25,9

-134,4

 

31.3.2012

31.3.2011

 

Nettovelka, milj. e

288,6

128,7

125,1

Nettovelka/käyttökate

1,87

0,65

187,7

Velkaantumisaste (gearing), %

58,0

21,5

 

Omavaraisuusaste, %

51,7

65,2

 

Henkilöstön määrä kauden lopussa

1 045

982

6,4

*sisältää 3,2 miljoonan euron yt-varauksen
**12 kuukautta keskimäärin
***sisältää yritysostot ja rahoitusleasingsopimukset

 

Toimitusjohtajan katsaus:

DNA:n rakennetta uudistetaan kilpailukykyisemmäksi

DNA:n tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi 186,6 miljoonaan euroon (173,2). Kasvu syntyi pääosin lisääntyneestä päätelaitemyynnistä. Liittymä- ja liikenneliikevaihdon kasvu oli vähäistä hintaeroosion ja yhdysliikennehintojen alenemisen vuoksi. Käyttökate heikkeni 38,6 miljoonaan euroon (49,8) kasvaneiden verkko-, palvelu-, henkilöstö- ja markkinointikulujen vuoksi. Myös kertaluonteinen 3,2 miljoonan euron yt-kuluvaraus heikensi alkuvuoden tulosta. Poistot pysyivät korkeina ja liikevoitto pieneni 7,4 miljoonaan euroon (14,3). Matkaviestinnän asiakasvaihtuvuus parani 15,8 prosenttiin (19,1). Rahoitusasema pysyi hyvänä, ja velkaantumisaste nousi omien osakkeiden hankinnan vuoksi.

Maaliskuun lopulla ilmoitimme uudistavamme liiketoimintarakennetta ja aloittavamme yt-neuvottelut. Liikenne- ja liittymäliikevaihdon kasvu hidastui vastoin ennusteita, joten käynnistimme nopeat toimenpiteet tuloksentekokyvyn palauttamiseksi. Uudelleenjärjestelyn tavoite on selkeyttää organisaatiota sekä parantaa toiminnan nopeutta, tehokkuutta ja kannattavuutta.

Kehitämme toimintaamme ja kilpailukykyämme ympäristössä, joka muuttuu vahvasti. Muutosvoimia ovat älypuhelinten määrän kasvun myötä laajenevat globaalit internet- ja sovelluspohjaiset liiketoimintamallit, nopeasti kasvavat liikennemäärät ja niiden vaatimat teknologiainvestoinnit ja kasvavat operatiiviset kustannukset sekä sääntelyn kiristyminen. Tässä ympäristössä tuloksenteko vaatii entistä vahvempaa fokusointia. Tavoitteemme on tehostaa ja suoraviivaistaa toimintaamme kilpailukyvyn säilyttämiseksi.

Käynnistimme viime syksynä antenniverkon tv-liiketoiminnan markkinalla, joka on myös muutoksessa. Yksi kilpailijoista on poistunut rahoitusongelmien vuoksi, ja olemme siirtymässä kahden maksuoperaattorin markkinaan. Oma antennilähetysverkkomme on muutosten myötä saamassa uutta ohjelmistosisältöä, mikä vahvistaa sisältötarjontaamme. Muutos selkeyttää asemaamme valtakunnallisena maksutelevisio-operaattorina.

Katsauskaudella Suomen hallitus teki päätöksen 800 megahertsin matkaviestintaajuuksien huutokauppaamisesta, joka toteutetaan viestintäministeriön tavoitteiden mukaan ensi vuoden alussa. Kuluvan vuoden merkittävimpiä muutoksia ovat tuotepaketoinnin lisääntyminen kaikilla DNA:n markkinoilla sekä hintakilpailun jatkuva kasvu kiinteän verkon kiinteistöliittymissä. Keväällä odotetaan päätöstä matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinoinnin kieltämisestä, joka vaikuttaisi jonkin verran alan myynnin rakenteeseen.

Riitta Tiuraniemi


Lisätietoja:
Riitta Tiuraniemi, toimitusjohtaja, puh. 044 044 1000, riitta.tiuraniemi@dna.fi
Ilkka Pitkänen, talous- ja hallintojohtaja, puh. 044 044 4001, ilkka.pitkanen@dna.fi
Minna Robertson, talousviestintäpäällikkö, puh. 044 044 9877, minna.robertson@dna.fi


DNA:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 201