Osake

Finda Oy:n osake ei ole julkisesti listattu.
Osakkeen vertailuarvo vuoden 2016 verotuspäätöksessä on 20,14 euroa.

Yhtiön osakkeet jakautuvat A- ja K-sarjoihin. K-osakkeella on 20-kertainen äänivalta suhteessa A-osakkeeseen. Holding Oy Luuri omistaa kaikki K-sarjan osakkeet.

Yhtiön osakkeiden lukumäärä:                        

A-sarja     13 501 236 kpl

K-sarja     116 000 kpl

Yhteensä  13 617 236 kpl

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Osinkojen maksu suoritetaan vain arvo-osuusjärjestelmään siirtyneille osakkeille.

Osakkeiden myyntiin liittyviä verotusohjeita saa paikallisesta verotoimistosta tai verottajan internet-sivuilta www.vero.fi. Tällä hetkellä voimassa olevien sääntöjen mukaan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän saama luovutusvoitto ei ole veronalaista, jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1000 euroa.