Finda

Finda on aktiivinen ICT-alan omistaja ja konsernin emoyhtiö, jonka toiminta-ajatuksena on konsernin liiketoimintaa ja omistuksia kehittämällä ja aktiivisella osinkopolitiikalla kasvattaa omistaja-arvoa noin 40 000 osakkeenomistajalleen. Lisäksi yhtiö tekee uusia sijoituksia pieniin ja keskisuuriin kasvuyrityksiin. Yhtiön varallisuus antaa mahdollisuuden merkittäviin pitkäjänteisiin omistuksiin. Yhtiön toimintastrategiaa on selvitetty tarkemmin tämän sivuston Omistukset-osion kohdan Strategia alla.

Finda ei, toisin kuin edeltäjänsä Satakunnan Teletieto ja Lännen Puhelin, toimi teleoperaattori- tai puhelinyhtiönä, vaan kyseinen liiketoiminta yhtiöitettiin vuonna 2007 Finda-konsernin osakkuusyhtiöön DNA Oy:öön, joka on maan kolmanneksi suurin teleoperaattori. Tämän liiketoimintasiirron jälkeen Finda on toiminut ICT-alan aktiivisena toimijana ja omistajana, jonka palveluksessa on tällä hetkellä kaksi henkilöä. Tele- ja tietoverkkoliiketoimintaan liittyvä henkilökunta on siirtynyt DNA:lle. Finda on merkittävä omistaja DNA:ssa.

Suurin osa Findan nykyisistä osakkeenomistajista on aikanaan tullut yhtiön omistajiksi omistettuaan puhelinosakkeen tai -osuuden paikallisissa puhelinyhtiöissä. Nyt tällaiset puhelimeen liittyneet omistukset ovat siis muuttuneet ICT-alan omistajan osakkeiksi.

Lisää tietoa Findan edeltäjien historiasta löytyy Konserni-osion kohdan Findan historiaa alta.