Finda

Finda on ICT-alan kehittämiseen, omistamiseen ja siihen liittyvään sijoitustoimintaan erikoistunut konserni. Konsernin emoyhtiö on Finda Oy, jonka toiminta-ajatuksena on ICT-alan liiketoimintaan osallistumalla, nykyisiä omistuksia kehittämällä ja aktiivisella osinkopolitiikalla kasvattaa omistaja-arvoa noin 40 000 osakkeenomistajalleen.

Konsernin liiketoiminta on keskitetty tytär- ja osakkuusyhtiöihin, ja emoyhtiön tehtävänä on mm. konserniyhtiöiden strateginen johtaminen olemalla vahvasti mukana tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyssä. Tavoitteena on kehittää tytär- ja osakkuusyhtiöiden välille synergiaa ja tarjota näille yrityksille telealan, rahoituksen, yritysjärjestelyjen ja konsernipalvelujen osaamista. Lisäksi yhtiö seuraa mahdollisuuksia tehdä uusia sijoituksia kannattaviin ja kasvaviin tietoliikennealan yrityksiin.

Konsernin osakkuusyhtiöistä merkittävin on Suomen kolmanneksi suurin teleoperaattori DNA Oyj, jonka kautta Finda on aktiivisesti mukana myös teleliiketoiminnassa. Finda on DNA Oyj:n suurin omistaja 33,4 prosentin osuudella. Tavoitteena on säilyttää vahva omistaja-asema myös jatkossa.

Oy Omnitele Ab on konsernin tytäryhtiö. Oy Omnitele Ab on kansainvälisesti toimiva tietoliikennealan konsultointiyritys, joka suunnittelee GSM-matkapuhelinverkkoja ja tarjoaa niihin optimointipalveluja sekä muuta tutkimus- ja kehitystyötä