Osingot

Osinkopolitiikka

Finda Oy:n tavoitteena on vuosittain jakaa vähintään puolet tuloksestaan osinkona. Vuodelta 2016 osinkoa jaettiin 5,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 68,1 milj. euroa.

Osinkojen vanhentuminen

Osakeyhtiölaissa ei ole erillistä mainintaa osinkojen vanhenemisesta. Osingot vanhenevat nykyään kolmessa vuodessa maksupäivästä yleisten vanhentumissääntöjen mukaisesti.

Osakkeenomistajan oikeus osinkoon vanhenee kolmen vuoden kuluttua yhtiökokouksen päätöksen mukaisesta osingonmaksupäivästä alla olevan taulukon mukaisesti. Jos osakkeet ovat arvo-osuustilillä, osinko maksetaan automaattisesti arvo-osuustilin hoitotiliksi merkitylle pankkitilille. Näin ollen osinkojen vanhentuminen koskee niitä osakkeita, joita ei vielä jostain syystä ole vaihdettu arvo-osuuksiksi.

Vanhentuneet, nostamattomat osingot kuuluvat yhtiölle ja ne palautetaan vapaaseen omaan pääomaan vuosittain.

Osinkojen vanheneminen

Vuosi, jolta osinko maksettu 2014 2015 2016
Maksupäivä 28.4.2015 25.5.2016 10.3.2017
Osinko euroa/osake 0,70 1,00 5,00
Vanhentuminen 30.4.2018 27.5.2019 10.3.2020

Kaikki aikaisempien vuosien osingot ovat jo vanhentuneet ja ne on palautettu yhtiön voittovaroihin.