FINDA

ESITTELY

FINDAN LIIKETOIMINTA LUKUINA

KANNATTAVAA KASVUA

 • Yli
  130

  VUOTTA

 • Noin
  701,6

  m€ OMAA PÄÄOMAA

 • Noin
  40000

  OSAKKEENOMISTAJAA

Omistajille

Tietoa osakkeesta

Finda Oy:n osakkeet on kirjattu arvo-osuusjärjestelmään, eikä yhtiöllä ole osakekirjoja. Osake ei ole julkisesti noteerattu.

Suurimmat omistajat

Finda Oy:llä on n. 40 000 osakkeenomistajaa, joista suurin osa on tullut yhtiön omistajiksi omistettuaan puhelinosakkeen paikallisissa puhelinyhtiöissä.

Corporate Governance

Finda Oy:n hallinnoinnissa noudatetaan osakeyhtiölakia ja muuta voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä yhtiöjärjestystä.

Parempaa omistusarvon kasvua

Finda Oy harjoittaa aktiivista, arvosijoittamisen periaatteille perustuvaa portfoliosijoitustoimintaa, jolla pyritään pitkäjänteiseen omistaja-arvon kasvattamiseen ja hyvään osingonmaksuun. Finda-konsernin emoyhtiö sijoittaa tyypillisesti likvideihin ja edullisiin vahvan taseen omaaviin listattuihin yhtiöihin, joilla on hyvä tuloksentekokyky ja jotka maksavat hyvää osinkoa.

VIIMEISIMMÄT

UUTISET