Omat osakkeet

Omat osakkeet

Findan hallitus on tehnyt yhtiökokouksen 26.3.2021 antaman valtuutuksen perusteella päätöksen aloittaa
omien osakkeiden hankkiminen yhtiölle.

Yhtiö voi hankkia enintään 270 osaketta kultakin yksittäiseltä osakkeenomistajalta. Hankittavien omien
osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 270.000 osaketta. Osakkeiden hankinnat tehdään vähintään 86
osakkeen erissä. Yhtiö voi kuitenkin hankkia osakkeenomistajan kaikki osakkeet, mikäli osakkeenomistajalla
on omistuksessaan alle 86 osaketta.

Yhtiön hallitus on päättänyt, että osakkeista maksettava hinta on toistaiseksi 40,00 euroa osaketta kohden.
Yhtiö tiedottaa asiasta erikseen, mikäli hallitus päättää muuttaa osakkeista maksettavaa hintaa tai lopettaa
osakkeiden hankkimisen. Omien osakkeiden hankkiminen päättyy viimeistään seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen tai kun hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on tullut täyteen.

Ohjeet osakkeiden myymiseksi yhtiölle:

Täytä kauppakirjaan myyjän tiedot, kaupan kohteena olevien osakkeiden kappalemäärä ja allekirjoitus.

Kauppakirja liitteineen toimitetaan yhtiölle sekä sähköpostitse että postitse. Lähetä kauppakirja ensin
sähköpostitse osoitteeseen info@finda.fi ja laita sähköpostiviestin otsikoksi ”Osakkeen myynti”. Kun
yhtiö kuittaa kauppakirjan liitteineen hyväksytyksi, tulee ne lähettää yhtiölle postitse osoitteeseen Finda
Oy, PL 226, 00101 Helsinki. Kauppahinta maksetaan myyjälle sitten, kun yhtiö tarkastanut myyjän
osakeomistuksen ja allekirjoitettu kauppakirja sekä kaikki tarvittavat liitteet ja tiedot on toimitettu
yhtiölle.

Kauppakirjapohja ja menettelyohjeet:

Menettelyohjeet Finda Oy:n osakkeiden myynnistä yhtiölle
Kauppakirja
Kauppakirjan täyttöohjeet