Omat osakkeet

Omat osakkeet

Yhtiö voi hankkia enintään 270 osaketta kultakin yksittäiseltä osakkeenomistajalta. Hankittavien omien
osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 270.000 osaketta.

Yhtiön hallitus on päättänyt, että osakkeista maksettava hinta on toistaiseksi 32,00 euroa osaketta kohden.
Omien osakkeiden hankkiminen päättyy viimeistään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen tai kun hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on tullut täyteen.

Ohjeet osakkeiden myymiseksi yhtiölle:

Täytä kauppakirjaan myyjän tiedot, kaupan kohteena olevien osakkeiden kappalemäärä ja allekirjoitus.

Kauppakirja liitteineen toimitetaan yhtiölle sekä sähköpostitse että postitse. Lähetä kauppakirja ensin
sähköpostitse osoitteeseen info@finda.fi ja laita sähköpostiviestin otsikoksi ”Osakkeen myynti”. Kun
yhtiö kuittaa kauppakirjan liitteineen hyväksytyksi, tulee ne lähettää yhtiölle postitse osoitteeseen Finda
Oy, PL 226, 00101 Helsinki. Kauppahinta maksetaan myyjälle sitten, kun yhtiö tarkastanut myyjän
osakeomistuksen ja allekirjoitettu kauppakirja sekä kaikki tarvittavat liitteet ja tiedot on toimitettu
yhtiölle.

Kauppakirjapohja ja menettelyohjeet:

Menettelyohjeet Finda Oy:n osakkeiden myynnistä yhtiölle
Kauppakirja
Kauppakirjan täyttöohjeet