Uutiset

27
joulu

KUTSU FINDA OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

27.12.2016

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Tietosuojaseloste

Finda Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 27. päivänä helmikuuta 2017 klo 16.00 Raision Kirjastotalon Martinsalissa, Eeronkuja 2, 21200 Raisio.

Yhtiökokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ja osakkeenomistajien ehdotukset seuraavasti:

1. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus, toimitusjohtajan katsaus

2. Päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta

3. Päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä

4. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

5. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista

6. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä. Rival XVIII Invest Ky on ehdottanut, että hallitukseen valittaisiin viisi (5) jäsentä.

7. Valitaan hallituksen jäsenet

8. Valitaan tarvittaessa tilintarkastajat

9. Päätetään hallitukselle annetun A-sarjan osakkeiden liikkeellelaskua koskevan valtuutuksen kumoamisesta. Rival XVIII Invest Ky on ehdottanut, että yhtiökokouksessa 15.3.2011 päätetty valtuutus hallitukselle päättää enintään 2 673 426 A-sarjan osakkeen antamisesta kumotaan.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 15.2.2017 merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti viimeistään 22.2.2017 klo 10.00.

Kokousasiakirjat

Hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävänä vähintään viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön toimitiloissa osoitteessa Logomo Byrå, Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku sekä yhtiön internet-sivuilla www.finda.fi. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset kokousasiakirjoista. Kokousasiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan 6.2.2017 klo 10.00 alkaen ja viimeistään 22.2.2017 ennen klo 10.00 yhtiön internet-sivuilla www.finda.fi tai sähköpostilla osoitteeseen seppo.haapasalo[a]finda.fi tai kirjallisesti osoitteella Finda Oy, Logomo Byrå, Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään lähettämään postitse yllä mainittuun osoitteeseen.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen ja äänilippujen jako aloitetaan kokouspäivänä puolta tuntia ennen kokousta klo 15.30.

 

Helsingissä 22.12.2016

Hallitus