Uutiset

21
maalis

Finda Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

21.03.2023

Finda Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.3.2023 Helsingissä.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2022.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä poiketen, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta osinkona jaetaan osakeyhtiölain 13.7 §:n mukainen vähemmistöosinko eli 4,572 euroa ulkona olevaa osaketta kohden. Vähemmistöosinkoa kannatti 15,99 % kokouksessa edustettuina olleista äänistä ja 11,27 % yhtiön ulkona olevista osakkeista. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2023 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 30.3.2023.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Justus Könkkölän, Sami Haunian, Riikka Lumbergin ja Ted Robertsin. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Justus Könkkölä.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien A-osakkeiden hankkimisesta. Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voisi olla yhteensä enintään 270.000 osaketta, mikä vastaisi noin 2,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö voisi valtuutuksen perusteella hankkia enintään 270 osaketta kultakin yksittäiseltä osakkeenomistajalta.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 100.000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.