Uutiset

17
maalis

Finda Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

17.03.2022

Finda Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 17.3.2022 Helsingissä.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2021.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa jaetaan 2,00 euroa ulkona olevaa osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2022 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 28.3.2022.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Sami Aurejärven, Justus Könkkölän, Sami Haunian, Riikka Lumbergin ja Ted Robertsin. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sami Aurejärvi.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien A-osakkeiden hankkimisesta. Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voisi olla yhteensä enintään 270.000 osaketta, mikä vastaisi noin 2,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö voisi valtuutuksen perusteella hankkia enintään 270 osaketta kultakin yksittäiseltä osakkeenomistajalta. Hallitus on tehnyt päätöksen omien osakkeiden hankkimisen jatkamisesta yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 100.000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.