Strategia

Strategia

Finda–konserni on aktiivinen omistaja ja sijoittaja, joka pyrkii toiminnallaan edistämään omistaja-arvon kasvua ja hyvää vuosittaista osingonmaksua. Yrityksen sijoitusstrategia jakautuu kahteen kohdealueeseen: tytäryhtiö 100% Finda Telecoms Oy:n televiestinnän strategisiin sijoituksiin ja emoyhtiön piirissä tapahtuvaan portfoliosijoitustoimintaan.

Finda Oy – emoyhtiö

Emoyhtiö harjoittaa aktiivista, arvosijoittamisen periaatteille perustuvaa portfoliosijoitustoimintaa. Sijoituspäätökset perustuvat itsenäiseen arvonmääritykseen, jolla seulotaan parhaan riski-tuotto suhteen tarjoavat kohteet ilman maantieteellisiä tai toimialarajoituksia.

Yhtiö sijoittaa tyypillisesti likvideihin ja edullisiin vahvan taseen omaaviin listattuihin yhtiöihin, joilla on hyvä tuloksentekokyky ja jotka maksavat hyvää osinkoa. Tarvittaessa Finda voi kuitenkin tarttua myös tyypillisestä sijoituskohteistaan poikkeaviin sijoitusmahdollisuuksiin.

Finda Telecoms Oy

Finda Telecoms Oy:hyn on keskitetty Findan televiestinnän toimialaosaaminen, resurssit ja sijoituskohteet. Yhtiö tavoittelee erikoisosaamisen keskittämisellä ja selkeällä fokuksella televiestinnän sijoitusten merkittävää omistusarvon kasvua. Finda Telecoms Oy sijoittaa yhtiöihin, joilla on vahva tase, tasainen tuloksentekokyky ja hyvä osingonmaksukyky. Yhtiön tärkeimpiä sijoituskohteita ovat konsulttiyhtiö Oy Omnitele Ab (81,2%) sekä Lohjan Puhelin Oy (24,1%).

Finda Telecoms Oy on sijoituskohteidensa aktiivinen omistaja ja kehittäjä, joka voi tehdä sekä olemassa olevia sijoituksiaan tukevia sijoituksia että uusia televiestintään liittyviä tai sitä tukevia sijoituksia.