Uutiset

22
huhti

Tiedote osakkeenomistajille 22.4.2020

22.04.2020

Koronaviruspandemian aiheuttamien poikkeusjärjestelyjen takia yhtiö julkaisee yhtiökokouksen päätösten lisäksi seuraavat tiedot keskeisistä esiin tulleista asioista.

Alkuvuoden sijoitustoiminnasta

Koronaviruspandemian seurauksena osakemarkkinat ovat laskeneet alkuvuonna merkittävästi ja markkinoiden heilunta on ollut poikkeuksellisen voimakasta. Keskeisten osakeindeksien tuotto on ollut alkuvuodesta reilusti tappiollista. Findan yhtiökokoukseen mennessä Stoxx Europe 600-indeksi on laskenut vuodenvaihteesta noin -22,0 % ja Yhdysvaltojen S&P500-indeksi on laskenut noin -15,3 %.

Myös Findan portfoliosijoitustoiminta on ollut alkuvuonna tappiollista. Portfoliosijoitustoiminnan tappio on alkuvuoden aikana ollut noin 60 miljoonaa euroa yhtiökokoukseen mennessä. Finda-konsernin alkuvuoden liikevaihto oli huhtikuun puoliväliin mennessä noin 110 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli noin -30 miljoonaa euroa. Alkuvuoden konsernin tulos oli huhtikuun puoliväliin mennessä noin -20 miljoonaa euroa, ja osakekohtainen tulos oli noin -1,5 euroa per osake.

Finda julkaisee tietoa sijoitustoiminnastaan pääsääntöisesti vuosikertomuksessa. Vuosikertomusta lukuun ottamatta, yhtiö ei julkaise tietoja yksittäisistä portfoliosijoituskohteista tai sijoituspäätöksistä. Tämän lisäksi Finda julkaisee tarvittaessa tiedotteita vuoden aikana yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.finda.fi.

Osingoista

Finda pyrkii pitkäjänteiseen omistaja-arvon kasvattamiseen ja hyvien osinkojen maksamiseen. Yhtiökokous 22.4. päätti maksaa vuodelta 2019 osinkoa 3,68 euroa osaketta kohden eli yhteensä 49,5 miljoonaa euroa, joka vastaa 8 %:a osakkeen matemaattisesta arvosta verotuksessa.

Finda on maksanut, vuodelta 2019 maksettava osinko mukaan lukien, vuosina 2017-2020 osinkoa yhteensä 226 miljoonaa euroa eli 16,64 euroa osaketta kohden.