Uutiset

09
huhti

Finda on sopinut myyvänsä DNA-omistuksensa norjalaiselle Telenorille

09.04.2019

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA SEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SOVELTUVAN SÄÄNTELYN VASTAISTA.

Finda Oy ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö Finda Telecoms Oy (yhdessä ”Finda”) ovat tänään 9.4.2019 sopineet myyvänsä kaikki omistamansa teleoperaattori DNA Oyj:n (”DNA”) osakkeet norjalaiselle telealan konsernille Telenor Mobile Holding AS:lle (”Telenor”). Findan omistusosuus vastaa noin 28,3 %:a DNA:n kaikista osakkeista. Osakekohtainen myyntihinta on 20,90 euroa ja kauppahinta yhteensä noin 781 miljoonaa euroa. Kaupan toteutuminen edellyttää vaadittavien viranomaishyväksyntöjen saamista. Lisäksi kauppa on sovittu ehdolliseksi Findan yhtiökokouksen hyväksynnälle. DNA:n toinen suuri osakkeenomistaja PHP Holding Oy on myös sopinut DNA-osakkeidensa myymisestä Telenorille.

Finda on 9.4.2019 allekirjoittanut osakekauppakirjan, jossa Finda sitoutuu myymään koko osakeomistuksensa teleoperaattori DNA:ssa norjalaiselle telealan konsernille Telenorille. Finda omistaa 37 385 454 DNA:n osaketta ja osapuolet ovat sopineet kauppahinnaksi 20,90 euroa per osake eli yhteensä 781 miljoonaa euroa, jonka maksu suoritetaan kaupan toteutumishetkellä. Kauppahinnassa on n. 21,2 prosentin preemio verrattuna kaupan julkistusta edeltävän kolmen kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun ja osinkokorjattuun keskikurssiin. DNA:n 29.3.2019 irronnut, mutta vielä maksamaton 1,10 euron osakekohtainen osinko maksetaan Findalle, eikä se vaikuta kauppahintaan

Kaupan toteutuminen edellyttää kaupan ehtojen mukaan Findan yhtiökokouksen hyväksyntää. Findan hallitus on päättänyt kutsua yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen koolle 6.5.2019 ja hallitus tulee ehdottamaan ja suosittelemaan, että yhtiökokous vahvistaa ja hyväksyy kaupan. Lisäksi tietyt Findan osakkeenomistajat ovat sitoutuneet äänestämään kaupan hyväksymisen puolesta Findan yhtiökokouksessa. Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen julkaistaan erikseen.

Kaupan toteuttaminen edellyttää lisäksi vaadittavien viranomaishyväksyntöjen saamista. Kaupan toteuttamisen jälkeen Telenor on ilmoittanut tekevänsä pakollisen ostotarjouksen lopuista DNA:n osakkeista. Telenor arvioi alustavasti kaupan toteuttamisen edellyttämien lupien saannin tapahtuvan kuluvan vuoden kolmannen neljänneksen aikana.

DNA:n toinen suuri osakkeenomistaja PHP Holding Oy on myös omasta puolestaan tehnyt sopimuksen DNA-osakkeidensa myymiseksi Telenorille. PHP:n omistus DNA:ssa vastaa noin 25,8 prosenttia DNA:n kaikista osakkeista. Kaupan toteutuminen on vastaavalla tavalla ehdollinen viranomaisluville ja PHP:n yhtiökokouksen hyväksynnälle

Findan omistamien DNA-osakkeiden myynti on sen vuoden 2017 lopulla julkaiseman uuden strategian mukainen – strategian mukaan Finda keskittyy televiestinnän strategisten sijoitusten lisäksi aktiiviseen, arvosijoittamisen periaatteille perustuvaan portfoliosijoitustoimintaan.

”Tänään tiedotetun kaupan myötä pitkä aikakautemme DNA:n merkittävänä omistajana päättyy. DNA on hyvin menestyvä yhtiö, mutta katsoimme huolellisen pohdinnan jälkeen tämän myyntimahdollisuuden sellaiseksi, että Findan kannattaa siihen tarttua. Uskomme lisäksi, että Telenor on erinomainen uusi pääomistaja DNA:lle. Kaupasta saatavilla varoilla Finda keskittyy strategiansa mukaisesti aktiiviseen, arvosijoittamisen periaatteille perustuvaan portfoliosijoitustoimintaan. Lisäksi jatkamme Finda Telecomsin kautta edelleen merkittävänä telekommunikaatiosektorin sijoittajana. Findan osakkeenomistajille kauppa mahdollistaa omistusarvon kasvun ja hyvän osingonmaksun jatkossakin”, kertoo Findan toimitusjohtaja Tommi Aurejärvi.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Tommi Aurejärvi, p. 044 749 4444, tommi.aurejarvi[a]finda.fi, Finda Oy

TÄTÄ TIEDOTETTA EI TULE TULKITA TARJOUKSEKSI MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNNÖKSI OSTAA ARVOPAPEREITA TAI SIJOITUKSIA SELLAISESSA MAASSA, MISSÄ TARJOAMINEN, MYYNTI TAI TARJOUSPYYNTÖ OLISI LAINVASTAISTA ENNEN REKISTERÖINTIÄ TAI MUITA HYVÄKSYMISTOIMENPITEITÄ TÄLLAISEN MAAN SOVELTUVAN SÄÄNTELYN NOJALLA. MITÄÄN TOIMENPITEITÄ EI OLE TEHTY SITÄ TARKOITUSTA VARTEN, ETTÄ ARVOPAPEREIDEN TARJOAMINEN TAI TÄMÄN TIEDOTTEEN HALLUSSA PITÄMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SALLITTUA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA TÄLLAISIA TOIMIA EDELLYTETÄÄN. HENKILÖT, JOIDEN HALTUUN TÄMÄ TIEDOTE TULEE, OVAT VELVOLLISIA SELVITTÄMÄÄN JA NOUDATTAMAAN TÄLLAISIA RAJOITUKSIA. TÄLLAISTEN RAJOITUSTEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN VOI OLLA NÄIDEN MAIDEN ARVOPAPERILAINSÄÄDÄNNÖN VASTAISTA.

Tiedote 9.4.2019 >>