Uutiset

02
syys

Omien osakkeiden hankinta

02.09.2021

FINDA ALOITTAA OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNAN

Findan hallitus on tehnyt yhtiökokouksen 26.3.2021 antaman valtuutuksen perusteella päätöksen aloittaa
omien osakkeiden hankkiminen yhtiölle.

Yhtiö voi hankkia enintään 270 osaketta kultakin yksittäiseltä osakkeenomistajalta. Hankittavien omien
osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 270.000 osaketta. Osakkeiden hankinnat tehdään vähintään 86
osakkeen erissä. Yhtiö voi kuitenkin hankkia osakkeenomistajan kaikki osakkeet, mikäli osakkeenomistajalla
on omistuksessaan alle 86 osaketta.

Yhtiön hallitus on päättänyt, että osakkeista maksettava hinta on toistaiseksi 40,00 euroa osaketta kohden.
Yhtiö tiedottaa asiasta erikseen, mikäli hallitus päättää muuttaa osakkeista maksettavaa hintaa tai lopettaa
osakkeiden hankkimisen. Omien osakkeiden hankkiminen päättyy viimeistään seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen tai kun hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on tullut täyteen.

Tarkemmat ohjeet ja asiakirjat osakkeiden tarjoamiseksi yhtiölle löytyvät täältä.