Uutiset

15
helmi

Lehdistötiedote: Findan tulos moninkertaistui DNA:n listautumisen myötä: osinkoehdotus 5,00 euroa osakkeelta

15.02.2017

Finda-konsernin tilikauden tulos nousi DNA:n osakkeiden myymisestä saadun myyntivoiton myötä 126,2 miljoonaan euroon. Yhtiön hallitus esittää osingoksi 5,00 euroa osakkeelta.

Finda-konsernin kannattavuus ja tulos kehittyivät tilikaudella 2016 jälleen vahvasti. Liikevoitto nousi 26,0 milj. euroon (21,5 milj. euroa vuonna 2015). Liikevoiton merkittävä kasvu johtui ennen kaikkea Findan osakkuusyhtiön DNA:n hyvästä tuloskehityksestä.

Konsernin rahoitustuotot olivat 103,8 milj. euroa (2,6 milj. euroa) sisältäen 101,2 milj. euron myyntivoiton DNA:n osakkeiden myynnistä DNA:n listautuessa. Tilikauden tulos nousi 126,2 milj. euroon (19,4 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli vuoden 2016 lopussa 76,4 prosenttia.

Finda-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 6,0 milj. euroa (10,3 milj. euroa vuonna 2015). Liikevaihtoon vaikuttivat alentavasti Rauman kiinteistön myynti kesällä 2016 ja tytäryhtiö Kontaktia Oy:n myynti vuonna 2015.

Osinkoehdotus 5,00 euroa osakkeelta

Finda Oy:n hallitus esittää, että tilikauden erinomaisesta tuloksesta yli puolet jaettaisiin omistajille. Hallituksen osinkoehdotus on 5,00 euroa osakkeelta, mikä on yhteensä 68,1 milj. euroa.

”Findan hallitus on tehnyt osinkoehdotuksen, joka palkitsee Findan osakkeenomistajien kärsivällisyyden ajatellen DNA:n kehittämistä, mutta samalla turvaa Findan strategian jatkamisen ja näin mahdollisuuden sijoittaa uusiin, potentiaalisiin sijoituskohteisiin. Huolimatta yhtiön huomattavista jakokelpoisista varoista Findan hallitus ei halua lähteä tielle, jossa maksamalla ylisuuria kertaosinkoja menetetään mahdollisuus jatkaa varsin onnistuneeksi osoittanutta sijoitusstrategiaamme sekä omistuksessamme olevien yhtiöiden ammattimaista ja pitkäjänteistä kehittämistyötä”, toteaa Simo Kauppi, Finda Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Finda Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 27.2.2017 Raisiossa.

DNA:n listautuminen pörssiin Findan tuloskasvun taustalla

”Findan hallitus ja johto ovat tehneet hyvin pitkäjänteistä työtä Findan omistaja-arvon kasvattamiseksi noudattamalla strategiaa, jossa kulmakivinä ovat yhtiön omistaja-arvon pitkäjänteinen kehittäminen, vahvan osinkotuoton varmistaminen omistajille ja yhtiön osakkeen likviditeetin parantaminen”, Kauppi jatkaa.

”Findan keskeisin sijoitus on ollut DNA, jonka ankkuriomistaja Finda on ollut jo vuosia. Finda on ollut ratkaisevassa roolissa DNA:n kehittämiseksi valtakunnalliseksi, täyden palvelun operaattoriksi. Finda on toteuttanut DNA:ssa hallitustyöskentelyn kautta aktiivista omistajaohjausta, mikä on tukenut DNA:n vahvaa arvonnousua ja sitä kautta näkynyt myös Findan arvostuksessa”, sanoo Finda Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Leino.

”Vuonna 2013, jolloin Finda kasvatti omistustaan DNA:ssa 49,9 prosenttiin, DNA:n osakkeiden arvo oli vuoden lopussa 810 miljoonaa euroa. DNA:n listautuessa yhtiön osakkeiden arvo oli lähes 1,3 mrd. euroa.  DNA:n arvo nousi siten kolmessa vuodessa noin 475 miljoonaa euroa, mitä voidaan pitää erittäin huomattavana arvonnousuna ja DNA:n aktiivisen ja johdonmukaisen kehittämistyön lopputulemana”, Leino päättää.

DNA:n listautui Helsingin Pörssiin loppuvuodesta 2016, missä yhteydessä Finda myi kolmanneksen omistamistaan DNA:n osakkeista. Finda on edelleen DNA:n suurin osakkeenomistaja 33,4 prosentin omistusosuudella.

Finda käynnistänyt välimiesmenettelyn liittyen sopimukseen PHP:n kanssa

Tilikauden 2016 päättymisen jälkeen Findan hallitus on käynnistänyt välimiesmenettelyn liittyen Findan ja PHP Holding Oy:n sekä PHP Liiketoiminta Oyj:n väliseen ristiinomistussopimukseen. Findan näkemyksen mukaan PHP on rikkonut sopimusta PHP:n ja Rivalin välisellä Findaa koskevalla järjestelyllä, jossa PHP siirsi Finda-omistuksensa Rivalille joulukuussa 2016.

”PHP:n ja Rivalin välinen järjestely on aiheuttanut Findan osakkeenomistajien keskuudessa huomattavan määrän kysymyksiä ja huolta Findan tulevaisuudesta, mikä on tietysti valitettavaa osakkeenomistajiemme näkökulmasta. Samalla Findan hallitus on arvioinut yhtiön pitkäaikaisen osakkeenomistajan PHP:n toimia suhteessa Findan ja PHP:n väliseen ristiinomistussopimukseen ja päätynyt käynnistämään välimiesmenettelyn.”, Kauppi toteaa.

Lisätietoja:

Simo Kauppi, hallituksen puheenjohtaja, puh. 044 714 1300

Jarmo Leino, toimitusjohtaja, puh. 044 044 2523

 

Finda Oy on ICT-alan kehittämiseen, omistamiseen ja siihen liittyvään sijoitustoimintaan erikoistunut konserni. Konsernin osakkuusyhtiöistä merkittävin on tietoliikennekonserni DNA.