Uutiset

19
joulu

Lehdistötiedote: Finda Oy:lle uusi strategia

19.12.2017

Finda Oy:n hallitus on julkistanut yritykselle strategian, jolla tavoitellaan aikaisempaa suurempaa omistusarvon kasvua. Yritys tulee jatkossa keskittymään aktiiviseen portfoliosijoitustoimintaan ja keskittämään televiestinnän sijoitukset 100-prosenttisesti omistettuun tytäryhtiö Finda Telecoms Oy:hyn.

Finda Oy:lle valittiin 27.2.2017 pidetyssä yhtiökokouksessa uusi hallitus, joka käynnisti strategiaprosessin yrityksen tulevaisuuden suunnan määrittämiseksi. Nyt julkaistun strategian mukaan yrityksen sijoitustoiminnan painopiste ja toimintatapa muuttuvat. Finda Oy tulee jatkossa harjoittamaan aktiivista, arvosijoittamisen periaatteille perustuvaa portfoliosijoitustoimintaa, jolla pyritään pitkäjänteiseen omistaja-arvon kasvattamiseen. Yhtiö sijoittaa pääasiallisesti likvideihin ja edullisiin vahvan taseen omaaviin listattuihin yhtiöihin, joilla on hyvä tuloksentekokyky ja jotka maksavat hyvää osinkoa.

Strategian julkistamisen yhteydessä Finda Oy siirtää omistamansa DNA:n osakkeet 100-prosenttisesti omistettuun tytäryhtiö Finda Telecoms Oy:hyn1, johon keskitetään myös toimialaosaaminen ja resurssit sekä muut televiestinnän sijoituskohteet. Findan televiestinnän tärkeimmät sijoituskohteet ovat matkapuhelinoperaattori DNA Oyj (33,4%), telealan konsulttiyhtiö Oy Omnitele Ab (81,2%) ja Lohjan Puhelin Oy (24,1%).

Strategian julkistamisen yhteydessä Finda julkaisee myös uudet internetsivut, jotka löytyvät osoitteesta www.finda.fi

Finda-konsernin esittely

Finda on kotimainen sijoituskonserni, joka pyrkii pitkäjänteiseen omistaja-arvon kasvattamiseen ja maksamaan omistajilleen hyvää osinkoa. Findalla on merkittävä sijoitusvarallisuus, jonka hoitamisesta yritys päättää itsenäisesti omalla organisaatiollaan. Toiminnassaan Finda Oy haluaa varmistaa 40 000 osakkeenomistajansa tasapuolisen kohtelun. Yhtiö panostaa selkeään strategiaan, taloudelliseen läpinäkyvyyteen ja avoimeen viestintään.


Lisätiedot:

toimitusjohtaja Tommi Aurejärvi, p. 040 810 5568, tommi.aurejarvi[a]finda.fi


_________________________________________________
1 Finanssivalvonta on 12.12.2017 myöntänyt Finda Oy:lle ja Finda Telecoms Oy:lle poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain (746/2012) 11 luvun 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta.