Uutiset

15
helmi

Hallituksen osinkoesitys

15.02.2017

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2016 jaetaan osinkoa 5,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 68 086 180,00 euroa. Osinko maksetaan yhtiön osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 1.3.2017. Osinko maksetaan 10.3.2017.

Turussa 15.2.2017

Hallitus