Uutiset

28
helmi

Finda Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

28.02.2017

Finda Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.2.2017 Turussa. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2016.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa jaetaan 5,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 68,1 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan 10.3.2017 osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä 1.3.2017 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Sami Aurejärven, Riikka Karppisen, Justus Könkkölän, Niko Palosen ja Timo Rautasen. Yhtiökokouksen jälkeen olleessa hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sami Aurejärvi.

Yhtiökokous päätti kumota hallitukselle antamansa valtuutuksen laskea liikkeelle 2 673 426 A-sarjan osaketta.

Finda Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Leino ilmoitti jättävänsä tehtävänsä helmikuun 2017 lopussa.

Lisätietoja:

Sami Aurejärvi, hallituksen puheenjohtaja

Finda Oy on ICT-alan kehittämiseen, omistamiseen ja siihen liittyvään sijoitustoimintaan erikoistunut konserni. Konsernin osakkuusyhtiöistä merkittävin on tietoliikennekonserni DNA.