Uutiset

22
huhti

Finda Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

22.04.2020

Finda Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 22.4.2020 Helsingissä. Koronaviruspandemian vuoksi yhtiökokouksen osallistujamäärä oli niukka ja kokous pidettiin lyhyenä ja vain minimivaatimukset täyttävinä.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2019.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa jaetaan 3,68 euroa osakkeelta eli yhteensä 49,5 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2020 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 4.5.2020.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Sami Aurejärven, Justus Könkkölän, Sami Haunian, Riikka Karppisen ja Ted Robertsin. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sami Aurejärvi.