Uutiset

26
maalis

Finda Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

26.03.2021

Finda Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2021 Helsingissä. Koronaviruspandemian vuoksi yhtiökokouksen osallistujamäärä oli vähäinen ja kokous pidettiin lyhyenä ja vain minimivaatimukset täyttävinä.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2020.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa jaetaan 2,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 26,9 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2021 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.4.2021.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Sami Aurejärven, Justus Könkkölän, Sami Haunian, Riikka Karppisen ja Ted Robertsin. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sami Aurejärvi.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voisi olla yhteensä enintään 270.000 osaketta, mikä vastaisi noin 2,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö voisi hankkia enintään 270 osaketta kultakin yksittäiseltä osakkeenomistajalta. Yhtiö tiedottaa asiasta erikseen, mikäli hallitus tekee päätöksen omien osakkeiden hankkimisen aloittamisesta yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 100.000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.