Uutiset

07
touko

Finda Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

07.05.2019

Finda Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 6.5.2019 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2018.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa jaetaan 3,84 euroa osakkeelta eli yhteensä 52,3 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.5.2019 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 15.5.2019.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Sami Aurejärven, Justus Könkkölän, Sami Haunian, Kaius Kotkaksen ja Riikka Karppisen. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sami Aurejärvi.

Yhtiökokous vahvisti ja hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti Yhtiön tytäryhtiö Finda Telecoms Oy:n omistamien kaikkien DNA Oyj:n osakkeiden myynnin Telenor Mobile Holding AS:lle.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuviin oikeuksiin on menetetty niiden osakkeiden osalta, joiden kirjaamisvaatimusta ei ole esitetty ja osakekirjaa tai muuta vastaavaa asiakirjaa sekä mahdollista omistusoikeuden osoittavaa saantoselvitystä ei ole esitetty ennen asiaa koskevaa yhtiökokouksen päätöstä 6.5.2019 kello 17.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä. Keskeisimpien muutosten tarkoituksena on yhtiön osakkeiden vaihdannan helpottaminen ja parantaminen poistamalla yhtiöjärjestyksen määräykset koskien lunastusvelvollisuutta sekä lunastus-ja suostumuslausekkeita. Muut yhtiöjärjestyksen määräyksien muutokset ovat luonteeltaan teknisiä. Yhtiön yhtiöjärjestys, jossa yhtiökokouksen päättämät muutokset on huomioitu, on saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Yhtiökokouksen hyväksymä uusi Yhtiöjärjestys >>