Uutiset

29
touko

Finda Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

29.05.2018

Finda Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.5.2018 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2017.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 4,12 euroa osakkeelta eli yhteensä 56.103.012,32 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.5.2018 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 7.6.2018.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Sami Aurejärven, Justus Könkkölän, Timo Rautasen, Sami Haunian ja Kaius Kotkaksen.