Uutiset

13
touko

Finda Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päätökset

13.05.2016

Finda Oy:n 13.5.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2015 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa jaetaan 1,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 13,6 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan 25.5.2016 osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä 17.5.2016 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Esa Haaviston, Simo Kaupin, Jouni Niuron, Kari Ollilan, Jukka Ottelan ja Hannu Turusen. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Esa Haaviston.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia enintään 2 700 000 kappaletta. Osakkeiden hankintahinnan tulee olla vähintään 15 ja enintään 25 euroa. Hallitus valtuutettiin päättämään keneltä osakkeita hankitaan samoin kuin muista hankinnan ehdoista. Osakkeet voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, mutta kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Yhtiökokouksen valtuutti lisäksi hallituksen päättämään vuonna 2016 enintään 100 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

”Finda-konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 10,3 miljoonaa euroa (13,4). Liikevaihdon lasku johtui tytäryhtiö Kontaktia Oy:n myymisestä. Liikevoitto kasvoi merkittävästi 21,5 milj. euroon (5,5) pääasiassa osakkuusyhtiö DNA Oy:n hyvän tuloskehityksen ansiosta: DNA Oy:n tilikauden tulos nelinkertaistui viime vuonna”, kertoo Finda Oy:n toimitusjohtaja ja DNA Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jarmo Leino.

”Tavoitteenamme on kasvattaa Findan omistaja-arvoa pitkäjänteisesti sekä mahdollistaa sijoitusstrategiamme toteuttamisen myötä hyvä ja tasainen osinko osakkeenomistajillemme myös jatkossa. Vuodelta 2015 maksettava osinko nousi viime vuosien 0,70 eurosta yhteen euroon osakkeelta”, Leino toteaa.

 

Lisätietoja:
Jarmo Leino
Toimitusjohtaja
Sähköposti: jarmo.leino[a]finda.fi
Puh. 044 044 2523

 

Finda Oy on ICT-alan kehittämiseen, omistamiseen ja siihen liittyvään sijoitustoimintaan erikoistunut konserni. Konsernin osakkuusyhtiöistä merkittävin on tietoliikennekonserni DNA.