Uutiset

05
helmi

DNA Oy:n tilinpäätöstiedote 2015

05.02.2016

DNA:n liikevoitto kasvoi merkittävästi vuonna 2015 – mobiilidatan liikennemäärät kolminkertaistuivat 4G-verkossa

Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Loka−joulukuu 2015

 • Liikevaihto säilyi vertailukauden tasolla ja oli 213,9 miljoonaa euroa (215,7).
 • Käyttökate kasvoi 15,0 prosenttia 54,2 miljoonaan euroon (47,1). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 25,3 prosenttia (21,8).
 • Liikevoitto kasvoi 174,6 prosenttia 19,3 miljoonaan euroon (7,0). Liikevoiton osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 9,0 prosenttia (3,3).
 • Käyttökatteeseen tai liikevoittoon vaikuttaneita kertaluonteisia eriä ei ollut vuoden viimeisellä neljänneksellä eikä vertailukaudella.
 • Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 1,5 prosenttia 2 618 000 liittymään (2 505 000).
  • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 17,0 euroa (16,7).
  • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 15,9 prosenttia (16,8).

Tammi−joulukuu 2015

 • Liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla ja oli 828,8 miljoonaa euroa (831,5).
 • Käyttökate kasvoi 12,6 prosenttia 227,7 miljoonaan euroon (202,2). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 27,5 prosenttia (24,3).
 • Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 8,9 prosenttia ja oli 226,7 miljoonaa euroa (208,1).
 • Liikevoitto kasvoi 185,5 prosenttia 73,1 miljoonaan euroon (25,6). Liikevoiton osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 8,8 prosenttia (3,1).
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 36,4 prosenttia ja oli 72,0 miljoonaa euroa (52,8).
 • Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 4,5 prosenttia 2 618 000 liittymään (2 505 000).
 • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 17,0 euroa (17,6).
 • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 16,0 prosenttia (16,9).
 • Kiinteän verkon liittymämäärä (puhe, laajakaista ja kaapelitelevisio) kasvoi 1,1 prosenttia ja oli neljännen vuosineljänneksen lopussa 1 120 000 liittymää (1 108 000).
 • Hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 4,72 euroa (3,54) osakkeelta.

DNA:n vuoden 2016 näkymät

Liikevaihdon arvioidaan pysyvän samalla tasolla ja liikevoiton arvioidaan kasvavan merkittävästi vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015. Konsernin rahoitusaseman arvioidaan pysyvän hyvänä.

Keskeiset tunnusluvut

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Milj. € 10–12/2014 10–12/2014 Muutos-% 1–12/2015 1–12/2014 Muutos-%
Liikevaihto 213,9 215,7 -0,8 % 828,8 831,5 -0,3 %
Käyttökate 54,2 47,1 15,0 % 227,7 202,2 12,6 %
– osuus liikevaihdosta 25,3 % 21,8 % 27,5 % 24,3 %
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 54,2 47,1 15,0 % 226,7 208,1 8,9 %
– osuus liikevaihdosta 25,3 % 21,8 % 27,3 % 25,0 %
Poistot ja arvonalentumiset 34,9 40,1 154,6 176,6
Liikevoitto 19,3 7,0 174,6 % 73,1 25,6 185,5 %
– osuus liikevaihdosta 9,0 % 3,3 % 8,8 % 3,1 %
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 19,3 7,0 174,6 % 72,0 52,8 36,4 %
– osuus liikevaihdosta 9,0 % 3,3 % 8,7 % 6,4 %
Tulos ennen veroja 16,7 3,9 333,4 % 61,6 15,2 306,1 %
Tilikauden tulos 14,0 3,0 371,9 % 50,0 12,4 303,7 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 8,2 2,9 7,6 2,8
Oman pääoman tuotto (ROE), % 10,8 2,4 9,7 2,4
Investoinnit 70,9 66,9 6,0 % 154,7 149,6 3,4 %
Rahavirta investointien jälkeen 18,1 -8,5 97,3 -123,7
Korollinen nettovelka, milj. € 412,3 479,4 412,3 479,4
Korollinen nettovelka/käyttökate 1,90 2,54 -14,0 % 1,81 2,37 -14,0 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 78,5 95,1 78,5 95,1
Omavaraisuusaste, % 44,1 41,4 44,1 41,4
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 1.6 0,3 5,9 1,5
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 672 1 748 -4,3 % 1 672 1 748 -4,3 %

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2015 oli DNA:n kannalta menestyksekäs – DNA:n kannattavuus parani ja asiakastyytyväisyys kehittyi myönteisesti. Älypuhelinten, tablettien ja muiden älylaitteiden yleistyminen sekä 4G-nopeuksien entistä laajempi saatavuus lisäsivät voimakkaasti datasiirtoa vuonna 2015. Laskevan puheliikevaihdon onkin korvannut kasvava mobiilidataliikevaihto. Olemme myös tyytyväisiä yritysliiketoimintamme selkeästä kasvusta vuonna 2014 tehdyn TDC-yrityskaupan siivittämänä. Olemme vahvistaneet asemaamme laadukkaiden ja kilpailukykyisten palveluiden toimittajana yrityksille. Asiakkaidemme tyytyväisyyttä heijastaa EPSI Rating -tutkimus, jossa saimme yritysasiakkailtamme kaikissa mitatuissa palvelukategorioissa toisena vuotena peräkkäin markkinoiden parhaat pistearvosanat asiakastyytyväisyydessä. Saimme korkeimmat pisteet myös kuluttaja-asiakkaiden tyytyväisyydessä liikkuvan laajakaistan kategoriassa.

Liikevaihtomme säilyi edellisvuoden tasolla ja oli 828,8 miljoonaa euroa. Päätelaitemyynti oli euromääräisesti edellisvuotta alhaisemmalla tasolla ja yhdysliikennetuotot laskivat, mutta palveluliikevaihdon kasvu nosti liikevaihdon edellisvuoden tasolle. Myönteisesti palveluliikevaihtoomme vaikuttivat mobiilidatan kasvava kysyntä ja yrityspalveluiden kasvu. Samanaikaisesti haastava taloudellinen tilanne ja kireä kilpailutilanne vaikuttivat maksutelevisiopalveluiden kysyntään. Käyttökatteemme ja liikevoittomme kasvoivat merkittävästi. Käyttökatteeseen vaikuttivat erityisesti palveluliiketoiminnan vahva kasvu sekä operatiivisen toiminnan tehostuminen. Liikevoittomme kasvoi 73,1 miljoonaan euroon. Vertailukauden liikevoittoon vaikuttivat merkittävät kertaluonteiset kuluerät, mutta ilman kertaluonteisiakin eriä liikevoittomme kasvoi 36,4 prosenttia ja oli 72,0 miljoonaa euroa. Tilikauden tuloksemme parani peräti 304 prosenttia vertailukaudesta.

Liittymämäärämme kasvoivat jälleen vuonna 2015. Matkaviestinliittymäkantamme kasvoi 113 000 liittymällä 2 618 000 liittymään. Kiinteän verkon liittymäkanta kasvoi 12 000 liittymällä ja vuoden lopussa liittymien määrä oli 1 120 000. Kiinteiden laajakaista- ja kaapelitelevisioliittymien kasvu on korvannut kiinteiden puheliittymien määrän laskun. Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) on laskenut tasaisesti viime vuodet ja 16,0 prosenttia oli vuonna 2015, kun vuonna 2014 se oli 16,9 prosenttia.

Jatkoimme vuonna 2015 toimintamme kehittämistä strategisten tavoitteidemme mukaisesti. Asiakastyytyväisyys kehittyi erittäin myönteisesti, henkilöstömme tyytyväisyys on ennätystasolla ja myös DNA:n kannattavuus sekä rahavirta investointien jälkeen parantuivat merkittävästi. DNA:n liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 8,8 prosenttia, kun vuonna 2014 se oli 3,1 prosenttia.

Yritysliiketoiminnassa kasvatimme vuonna 2015 liittymäkantaamme ja hankimme merkittäviä uusia asiakkaita. TDC:n Suomen yhtiöiden oston myötä meillä on entistäkin paremmat edellytykset toimittaa suurille yhtiöille myös kansainvälisiä yritysverkkototeutuksia.

4G-verkossamme liikkui vuoden 2015 lopulla kolminkertainen määrä dataa verrattuna vuoden 2014 loppuun. Käyttäjäkohtaisen datan käytön odotetaan jatkavan edelleen kasvuaan. Viime vuonna uusia tukiasemia valmistui lähes 3000, joista noin kaksi kolmasosaa oli 4G-tukiasemia. Sama tahti jatkuu tänä vuonna. DNA:n 4G-väestöpeitto on tällä hetkellä jo lähes 95 prosenttia ja vuoden 2016 lopussa se saavuttaa 99 prosenttia. Loppukeväällä 2015 aloitettu Yhteisverkon rakentaminen eteni suunnitellusti ja vuoden loppuun mennessä lähes koko Lappiin saatiin rakennettua nopeat 4G-yhteydet.

Olemme viime vuosina investoineet kuluttaja- ja yritysasiakaspalvelukeskuksiin, brändin uudistamiseen ja henkilöstön kehittämiseen. Lisäksi olemme investoineet moderneihin IT-järjestelmiin, analytiikkatyökaluihin ja verkkopalveluihin, jotka mahdollistavat mitattavasti hyvän asiakaskokemuksen sekä tehokkaan ja ketterän tuotteistuksen ja paketoinnin. Jatkamme strategiamme toteuttamista vuonna 2016 tavoitteenamme tyytyväisimmät asiakkaat. Samalla keskitymme kannattavuutemme parantamiseen entisestään.

Jukka Leinonen
toimitusjohtaja

* EPSI Rating televiestintätutkimus 2015 tehtiin erikseen yritys- ja kuluttaja-asiakkaiden osalta ja erillisinä kategorioina ovat matkapuhelinpalvelut, kiinteän laajakaistan ja liikkuvan laajakaistan palvelut. Kussakin kategoriassa tutkitaan seitsemän osa-aluetta, jotka ovat imago, odotukset, tuotelaatu, palvelulaatu, vastine rahalle, tyytyväisyys ja uskollisuus. Tutkimustuloksien virhemarginaali on +/- 2,5 indeksipistettä.

DNA:n taloudellisen tiedon julkaisuajankohdat vuonna 2016:

21.4.2016 Osavuosikatsaus tammi−maaliskuu 2016
15.7.2016 Osavuosikatsaus tammi−kesäkuu 2016
20.10.2016 Osavuosikatsaus tammi−syyskuu 2016

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oy, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen[a]dna.fi (klo 14 alkaen)
talousjohtaja Timo Karppinen, DNA Oy, puh. 044 044 5007, timo.karppinen[a]dna.fi (klo 14 alkaen)
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta[a]dna.fi

www.dna.fi

Leave a Comment