Uutiset

20
loka

DNA Oy:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2016

20.10.2016

DNA:n kannattavuus parantunut merkittävästi

Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Heinä−syyskuu 2016

 • Liikevaihto kasvoi 7,4 prosenttia ja oli 221,5 miljoonaa euroa (206,3).
 • Käyttökate kasvoi 5,3 prosenttia 66,4 miljoonaan euroon (63,0). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 30,0 prosenttia (30,5).
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 70,9 miljoonaa euroa (63,0).
 • Liiketulos kasvoi 15,4 prosenttia 29,3 miljoonaan euroon (25,4). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 13,2 prosenttia (12,3).
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 33,9 miljoonaa euroa (25,4).
 • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 17,7 euroa (17,2).
 • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 17,8 prosenttia (16,1).

Tammi−syyskuu 2016

 • Liikevaihto kasvoi 3,1 prosenttia ja oli 633,7 miljoonaa euroa (614,9).
 • Käyttökate kasvoi 6,6 prosenttia 185,0 miljoonaan euroon (173,5). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 29,2 prosenttia (28,2).
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 189,6 miljoonaa euroa (172,5).
 • Liiketulos kasvoi 42,6 prosenttia 76,7 miljoonaan euroon (53,8). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 12,1 prosenttia (8,8).
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 81,3 miljoonaa euroa (52,7).
 • Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 5,9 prosenttia 2 731 000 liittymään (2 580 000).
 • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 17,0 euroa (17,1).
 • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 15,5 prosenttia (16,0).
 • Kiinteän verkon liittymämäärä (puhe, laajakaista ja kaapelitelevisio) säilyi vertailukauden tasolla ja oli kolmannen vuosineljänneksen lopussa 1 115 000 liittymää (1 111 000).

DNA:n vuoden 2016 näkymät muuttuneet

Liikevaihdon arvioidaan kasvavan jonkin verran ja liiketuloksen arvioidaan kasvavan merkittävästi vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015. Konsernin rahoitusaseman arvioidaan pysyvän hyvänä.

Toisella neljänneksellä liikevaihdon arvioitiin pysyvän samalla tasolla ja liiketuloksen arvioitiin kasvavan merkittävästi vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015. Konsernin rahoitusaseman arvioitiin pysyvän hyvänä.

Keskeiset tunnusluvut

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Milj. € 7-9/2016 7-9/2015 Muutos-% 1-9/2016 1-9/2015 Muutos-% 1-12/2015
Liikevaihto 221,5 206,3 7,4 % 633,7 614,9 3,1 % 828,8
Käyttökate 66,4 63,0 5,3 % 185,0 173,5 6,6 % 227,7
– osuus liikevaihdosta, % 30,0 % 30,5 % 29,2 % 28,2 % 27,5 %
Vertailukelpoinen käyttökate* 70,9 63,0 12,5 % 189,6 172,5 9,9 % 226,7
– osuus liikevaihdosta, % 32,0 % 30,5 % 29,9 % 28,1 % 27,3 %
Poistot ja arvonalentumiset -37,0 -37,6 -108,3 -119,7 154,6
Liiketulos 29,3 25,4 15,4 % 76,7 53,8 42,6 % 73,1
– osuus liikevaihdosta, % 13,2 % 12,3 % 12,1 % 8,8 % 8,8 %
Vertailukelpoinen liiketulos* 33,9 25,4 33,4 % 81,3 52,7 54,1 % 72,0
– osuus liikevaihdosta, % 15,3 % 12,3 % 12,8 % 8,6 % 8,7 %
Tulos ennen veroja 26,9 22,4 20,0 % 69,5 44,9 54,9 % 61,6
Tilikauden tulos 21,5 17,9 20,0 % 55,6 36,1 54,1 % 50,0
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 12,4 10,7 10,7 7,5 7,6
Oman pääoman tuotto (ROE), % 16,2 14,3 13,9 9,5 9,7
Investoinnit 30,3 32,5 -6,8 % 84,9 83,7 1,4 % 154,7
Rahavirta investointien jälkeen 39,4 16,1 79,7 79,2 97,3
Korollinen nettovelka, milj. € 373,1 430,7 -13,4 373,1 430,7 -13,4 % 412,3
Korollinen nettovelka/käyttökate 1,41 1,71 1,51 1,86 1,81
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 69,0 84,3 69,0 84,3 78,5
Omavaraisuusaste, % 45,8 44,2 45,8 44,2 44,1
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 2,54 2,11 6,55 4,25 5,90
Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) 2,54 2,11 6,55 4,25 5,90
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 669 1 691 -1,3 % 1 669 1 691 -1,3 % 1 672

*Konsernin tunnusluvut

Toimitusjohtajan katsaus

DNA:n vuoden 2016 kolmas neljännes sujui erinomaisesti niin liikevaihdon kuin kannattavuudenkin suhteen. Hyvän kehityksen taustalla on ennen kaikkea panostuksemme asiakaskokemuksen kehittämiseen, mikä näkyy sekä verkkojemme laadussa ja nopeudessa että erinomaisissa asiakaskohtaamisissa myynnistä palveluprosesseihin saakka. Kokonaisuudessaan tähänastinen vuosi 2016 on ollut parhaita DNA:n historiassa niin taloudellisten kuin asiakastyytyväisyyteen ja asiakasmääriin liittyvien mittareiden osalta. Lisäksi kolmannen neljänneksen aikana saavutimme merkittävän virstanpylvään, kun 4G-verkkomme tavoitti jo yli 99 prosenttia suomalaisista.

Tammi–syyskuun liikevaihtomme kasvoi ja oli 633,7 miljoonaa euroa. Kannattavuutemme kehittyi myönteisesti liiketuloksen kasvaessa 76,7 miljoonaan euroon, ja sen osuuden liikevaihdosta noustessa 12,1 prosenttiin. Liikevaihtoon vaikutti myönteisesti palveluliikevaihdon vahva kasvu (liikevaihto vähennettynä tavaramyynnillä ja yhdysliikennemaksuilla) ja päätelaitteiden myynnin hyvä kehitys. Palveluliikevaihtomme kasvoi erityisesti matkaviestinliittymien myynnin hyvän kehityksen ansiota. Mobiilidatamarkkina kasvoi edelleen älypuhelinten yleistymisen ja 4G-nopeuksien entistä laajemman saatavuuden ansiosta. Yhdysliikennetuottojen lasku ja maksutelevisiopalveluiden heikentynyt kysyntä vaikuttivat liikevaihtoomme kielteisesti.

Liiketulos kasvoi merkittävästi, kun lisääntynyt myynti ja operatiivisen toiminnan tehostuminen kasvattivat käyttökatetta ja poistot pienenivät vertailukauteen nähden. Parantuvan tuloksen ansiosta velkaantuneisuutemme laski ja omavaraisuusasteemme nousi, mikä mahdollistaa toiminnan edelleen kehittämisen pitkäjänteisesti.

Liittymämäärät kasvoivat edelleen erityisesti matkaviestinverkossa. Matkaviestinliittymäkantamme kasvoi vertailukaudesta 151 000 liittymällä 2 731 000 liittymään. Kiinteän verkon liittymäkantamme kasvoi 4 000 liittymällä ja kolmannen neljänneksen lopussa liittymien määrä oli 1 115 000. Kiinteiden laajakaista- ja kaapelitelevisioliittymien kasvu, yhteensä 18 000 liittymällä, korvasi kiinteiden puheliittymien määrän laskua.

Suomen Yhteisverkko Oy on rakentanut keväästä 2015 alkaen matkaviestinverkkoa Pohjois- ja Itä-Suomeen. Lähes kaikki investoinnit tähän merkittävään hankkeeseen on nyt tehty, kun lokakuun alussa valmistui viimeinen laaja alue Etelä-Karjalassa. Yhteisverkko on rakentanut kolmannen neljänneksen loppuun mennessä noin 1700 tukiasemaa tuoden paremmat yhteydet Pohjois- ja Itä-Suomessa yli 800 000 ihmiselle. Yhteisjärjestely on omalta osaltaan parantanut matkaviestinverkkomme kustannustehokkuutta ja vaikuttanut positiivisesti myyntiin ja asiakastyytyväisyyteen.

Erinomaisten tulosten siivittäminä tulemme jatkamaan toimenpiteitämme asiakaskokemuksen kehittämiseen ja entistäkin parempaan palveluun. Lisäksi panostamme vahvasti henkilöstön osaamiseen ja työtyytyväisyyteen. Näiden toimenpiteiden uskomme vaikuttavan myös jatkossa myönteisesti myynnin kehittymiseen niin kuluttaja- kuin yritysmarkkinassa.

Jukka Leinonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oy, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen[a]dna.fi
talous- ja rahoitusjohtaja Timo Karppinen, DNA Oy, puh. 044 044 5007, timo.karppinen[a]dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta[a]dna.fi