Uutiset

21
huhti

DNA Oy:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

21.04.2016

DNA:lla vahva ensimmäinen neljännes – liikevoitto kasvoi merkittävästi

Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Tammi-maaliskuu 2016

  • Liikevaihto säilyi vertailukauden tasolla ja oli 202,0 miljoonaa euroa (200,8).
  • Käyttökate kasvoi 8,6 prosenttia 60,1 miljoonaan euroon (55,4). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 29,8 prosenttia (27,6).
  • Liikevoitto kasvoi 74,4 prosenttia 25,1 miljoonaan euroon (14,4). Liikevoiton osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 12,4 prosenttia (7,2).
  • Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 4,6 prosenttia 2 632 000 liittymään (2 516 000).
  • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 16,4 euroa (16,9).
  • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 13,6 prosenttia (17,4).
  • Kiinteän verkon liittymämäärä (puhe, laajakaista ja kaapelitelevisio) säilyi vertailukauden tasolla ja oli ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa 1 112 000 liittymää (1 111 000).

DNA:n vuoden 2016 näkymät ennallaan

Liikevaihdon arvioidaan pysyvän samalla tasolla ja liikevoiton arvioidaan kasvavan merkittävästi vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015. Konsernin rahoitusaseman arvioidaan pysyvän hyvänä.

Keskeiset tunnusluvut

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Milj. € 1–3/2016 1–3/2015 Muutos-% 1–12/2015
Liike­vaihto 202,0 200,8 0,6 % 828,8
Käyttö­kate 60,1 55,4 8,6 % 227,7
– osuus liike­vaihdo­sta 29,8 % 27,6 % 27,5 %
Vertailukelpoinen käyttökate* 60,1 55,4 8,6 % 226,7
– osuus liike­vaihdo­sta 29,8 % 27,6 % 27,3 %
Poistot ja arvon­alentu­miset -35,0 -40,9 154,6
Liike­voitto 25,1 14,4 74,4 % 73,1
– osuus liike­vaihdo­sta 12,4 % 7,2 % 8,8 %
Vertailukelpoinen liikevoitto* 25,1 14,4 74,4 % 72,0
– osuus liike­vaihdo­sta 12,4 % 7,2 % 8,7 %
Tulos ennen veroja 22,7 11,4 99,7 % 61,6
Tili­kauden tulos 18,2 9,1 100,1 % 50,0
Sijoi­tetun pää­oman tuotto (ROI), % 12,0 6,0 7,6
Oman pää­oman tuotto (ROE), % 15,9 7,4 9,7
Inves­toinnit 20,8 15,6 33,3 % 154,7
Raha­virta inves­tointien jäl­keen 29,1 37,4 97,3
Korol­linen netto­velka, milj. € 383,4 442,2 -13,3 % 412,3
Korol­linen netto­velka/­käyttö­kate 1,6 2,0 1,81
Netto­velkaantu­misaste (gearing), % 76,2 91,5 78,5
Omava­raisuus­aste, % 42,6 40,9 44,1
Laimen­tamaton osake­kohtai­nen tulos (euroa) 2,1 1,1 5,9
Henkilös­tön määrä kauden lopussa 1 683 1 740 -3,3 % 1 672

*Liite 1

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2016 alkoi DNA:n kannalta vahvasti. Liikevaihtomme säilyi vertailukauden tasolla ja kannattavuutemme jatkoi paranemistaan. Liikevoitto kasvoi 74,4 prosenttia 25,1 miljoonaan euroon ja liikevoiton osuus liikevaihdosta kasvoi 12,4 prosenttiin. Liikevaihtoon vaikutti myönteisesti erityisesti palveluliikevaihdon kasvu (liikevaihto – tavaramyynti – yhdysliikenne) ja päätelaitteiden myynnin hyvä kehitys. Palveluliikevaihtomme kasvu oli erityisesti matkaviestinliittymien myynnin hyvän kehityksen ansiota. Laskevan puheliikevaihdon on korvannut kasvava mobiilidataliikevaihto, joka on seurausta 4G-liittymien kasvavasta kysynnästä. Yhdysliikennetuottojen lasku ja maksutelevisiopalveluiden heikentynyt myynti vaikuttivat liikevaihtoomme kielteisesti.

Katsauskauden tuloksemme kasvoi merkittävästi, 18,2 miljoonaan euroon ja sijoitetun pääoman tuottomme kasvoi 6,0 prosentista 12,0 prosenttiin. Taloudellisten tavoitteidemme mukaisesti onnistuimme pienentämään velkaantuneisuuttamme ja omavaraisuusasteemme nousikin 42,6 prosenttiin.

Liittymämäärät jatkoivat kasvuaan erityisesti matkaviestinverkossa. Matkaviestinliittymäkantamme kasvoi vertailukaudesta 116 000 liittymällä 2 632 000 liittymään. Erityisen merkittävää oli, että matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli ensimmäisen neljänneksen lopussa erittäin matalalla, 13,6 prosenttia, kun vertailukaudella CHURN oli 17,4 prosenttia. Uudet liittymäasiakkaat ja aiempaa pienempi asiakaspoistuma vaikuttivat myönteisesti kannattavuuteemme. Kiinteän verkon liittymäkantamme kasvoi 1 000 liittymällä ja ensimmäisen neljänneksen lopussa liittymien määrä oli 1 112 000. Kiinteiden laajakaista- ja kaapelitelevisioliittymien kasvu on korvannut kiinteiden puheliittymien määrän laskun.

Otimme maaliskuussa ensimmäisenä operaattorina Suomessa käyttöön Voice over LTE (VoLTE) -teknologian eli 4G-puhelut valtakunnallisessa matkaviestinverkossamme. Samassa yhteydessä matkaviestinverkkoomme päivitettiin myös Voice over WiFi (VoWiFi) -teknologia. Uudet teknologiat tulevat pilottiasiakkaiden käyttöön loppukesästä 2016. Teknologiat mahdollistavat entistä laadukkaammat puhelut, paremman sisäkuuluvuuden ja edullisemmat ulkomaanpuhelut.

Omnitelen uusimman tutkimuksen* mukaan mobiililaajakaistamme oli jälleen nopein lähes kaikissa Suomen väestömäärältään suurimmissa kaupungeissa. DNA:lla oli suurimmat keskimääräiset saapuvan liikenteen nopeudet kahdeksassa kaupungissa kymmenestä mitatusta ja lähtevän liikenteen nopeudet olivat nopeimmat yhdeksässä kymmenestä kaupungista.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä 4G-liikenne DNA:n verkoissa kasvoi jälleen yli 180 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Matkaviestinverkkomme laajentaminen jatkui suunnitelmien mukaisesti. 4G- ja 3G-verkkoamme laajennettiin ensimmäisen neljänneksen aikana noin 150 tukiasemalla. 4G-verkkomme tavoittaa tällä hetkellä yli 5 miljoonaa suomalaista. Loppukeväällä 2015 aloitettu yhteisverkon rakentaminen on edennyt hyvin ja maaliskuun loppuun mennessä koko Lappiin saatiin rakennettua nopeat 4G-yhteydet. Verkon rakentaminen Itä-Suomeen käynnistyy toisen neljänneksen aikana.

Jatkamme vuonna 2016 toimintaamme strategisten tavoitteidemme mukaisesti. Keskitymme edelleen kannattavuutemme parantamiseen ja myynnin kasvattamiseen, asiakkaidemme entistäkin parempaan ja asiantuntevampaan palveluun sekä henkilöstömme työtyytyväisyyden kehittämiseen.

* Omnitele 03/2016 -tutkimus

Jukka Leinonen
toimitusjohtaja

DNA:n taloudellisen tiedon julkaisuajankohdat vuonna 2016:

15.7.2016 Osavuosikatsaus tammi−kesäkuu 2016
20.10.2016 Osavuosikatsaus tammi−syyskuu 2016

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oy, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen[a]dna.fi
talousjohtaja Timo Karppinen, DNA Oy, puh. 044 044 5007, timo.karppinen[a]dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta[a]dna.fi

Jakelu:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dna.fi