Uutiset

15
heinä

DNA Oy:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016

15.07.2016

DNA:lla vahva ensimmäinen vuosipuolisko – kannattavuus parani edelleen

Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Huhti-kesäkuu 2016

 • Liikevaihto kasvoi 1,2 prosenttia ja oli 210,2 miljoonaa euroa (207,7).
 • Käyttökate kasvoi 6,2 prosenttia 58,6 miljoonaan euroon (55,1). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 27,9 prosenttia (26,5).
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 58,6 miljoonaa euroa (54,1).
 • Liiketulos kasvoi 59,3 prosenttia 22,3 miljoonaan euroon (14,0). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 10,6 prosenttia (6,7).
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 22,3 miljoonaa euroa (12,9).
 • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 16,8 euroa (17,2).
 • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 15,0 prosenttia (14,6).

Tammi-kesäkuu 2016

 • Liikevaihto säilyi vertailukauden tasolla ja oli 412,2 miljoonaa euroa (408,5).
 • Käyttökate kasvoi 7,4 prosenttia 118,7 miljoonaan euroon (110,5). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 28,8 prosenttia (27,0).
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 118,7 miljoonaa euroa (109,4).
 • Liiketulos kasvoi 67,0 prosenttia 47,4 miljoonaan euroon (28,4). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 11,5 prosenttia (7,0).
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 47,4 miljoonaa euroa (27,3).
 • Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 4,8 prosenttia 2 668 000 liittymään (2 547 000).
 • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 16,6 euroa (17,0).
 • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 14,3 prosenttia (16,0).
 • Kiinteän verkon liittymämäärä (puhe, laajakaista ja kaapelitelevisio) säilyi vertailukauden tasolla ja oli toisen vuosineljänneksen lopussa 1 111 000 liittymää (1 109 000).

DNA:n vuoden 2016 näkymät ennallaan

Liikevaihdon arvioidaan pysyvän samalla tasolla ja liiketuloksen arvioidaan kasvavan merkittävästi vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015. Konsernin rahoitusaseman arvioidaan pysyvän hyvänä.

Keskeiset tunnusluvut

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Milj. € 4–6/2016 4–6/2015 Muutos-% 1–6/2016 1–6/2015 Muutos-% 1–12/2015
Liike­vaihto 210,2 207,7 1,2 % 412,2 408,5 0,9 % 828,8
Käyttö­kate 58,6 55,1 6,2 % 118,7 110,5 7,4 % 227,7
– osuus liike­vaih­dosta, % 27,9 % 26,5 % 28,8 % 27,0 % 27,5 %
Vertai­lu­kel­poi­nen käyttö­kate* 58,6 54,1 8,3 % 118,7 109,4 8,4 % 226,7
– osuus liike­vaih­dosta, % 27,9 % 26,0 % 28,8 % 26,8 % 27,3 %
Poistot ja arvon­alen­tu­miset -36,3 -41,1 -71,3 -82,1 154,6
Liike­tulos 22,3 14,0 59,3 % 47,4 28,4 67,0 73,1
– osuus liike­vaih­dosta, % 10,6 % 6,7 % 11,5 % 7,0 8,8 %
Vertailu­kelpoi­nen liike­tulos* 22,3 12,9 72,3 % 47,4 27,3 73,4 72,0
– osuus liike­vaih­dosta, % 10,6 % 6,2 % 11,5 % 6,7 % 8,7 %
Tulos ennen veroja 19,9 11,1 79,6 % 42,6 22,4 89,8 61,6
Tili­kauden tulos 15,9 9,0 75,3 % 34,0 18,1 87,8 50,0
Sijoite­tun pää­oman tuotto (ROI), % 9,6 6,0 10,0 5,9 7,6
Oman pää­oman tuotto (ROE), % 12,4 7,4 13,0 7,3 9,7
Inves­toinnit 33,8 35,5 -4,8 % 54,6 51,3 6,4 154,7
Raha­vir­ta inves­toin­tien jälkeen 11,2 25,6 40,3 63,1 97,3
Korol­li­nen netto­velka, milj. € 412,4 446,7 -7,7 % 412,4 446,7 -7,7 412,3
Korol­li­nen netto­velka/­käyttö­kate 1,8 2,0 1,7 2,0 1,81
Netto­vel­kaan­tumis­aste (gearing), % 79,5 90,7 79,5 90,7 78,5
Oma­varai­suus­aste, % 44,9 42,5 44,9 42,5 44,1
Laimen­tama­ton osa­ke­koh­tai­nen tulos (euroa) 1,9 1,1 4,0 2,1 5,9
Henki­löstön mää­rä kau­den lopu­ssa 1 702 1 739 -2,1 % 1 702 1 739 -2,1 1 672

*Konsernin tunnusluvut

Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden 2016 ensimmäinen vuosipuolisko sujui DNA:lta vahvasti. Liikevaihtomme säilyi vertailukauden tasolla ja oli 412,2 miljoonaa euroa. Kannattavuutemme parani edelleen liiketuloksen kasvaessa 67 prosenttia 47,4 miljoonaan euroon. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta kasvoi 11,5 prosenttiin. Liikevaihtoon vaikutti myönteisesti palveluliikevaihdon kasvu (liikevaihto vähennettynä tavaramyynnillä ja yhdysliikennemaksuilla) ja päätelaitteiden myynnin hyvä kehitys. Palveluliikevaihtomme kasvoi erityisesti matkaviestinliittymien myynnin hyvän kehityksen ansiota. Mobiilidatamarkkina jatkoi kasvuaan älypuhelinten yleistymisen ja 4G-nopeuksien entistä laajemman saatavuuden ansiosta. Yhdysliikennetuottojen lasku ja maksutelevisiopalveluiden heikentynyt myynti vaikuttivat liikevaihtoomme kielteisesti. Liiketulokseemme vaikuttivat myönteisesti käyttökatteen kasvu ja katsauskauden alhaisemmat poistot vertailukauteen nähden.

Vuoden 2016 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana velkaantuneisuutemme pieneni edelleen ja omavaraisuusasteemme nousi 44,9 prosenttiin.

Liittymämäärät jatkoivat kasvuaan erityisesti matkaviestinverkossa. Matkaviestinliittymäkantamme kasvoi vertailukaudesta 121 000 liittymällä 2 668 000 liittymään. Kiinteän verkon liittymäkantamme kasvoi 2 000 liittymällä ja toisen neljänneksen lopussa liittymien määrä oli 1 111 000. Kiinteiden laajakaista- ja kaapelitelevisioliittymien kasvu, yhteensä 17 000 liittymällä, on korvannut kiinteiden puheliittymien määrän laskun.

Toisella neljänneksellä DNA:n hallitus käynnisti strategisen selvitystyön, jonka tavoitteena on varmistaa, että edellytykset yhtiön liiketoiminnan myönteiselle kehitykselle säilyvät jatkossakin. Selvitystyön yhtenä mahdollisena vaihtoehtona on DNA:n listaaminen pörssiin. DNA:n hallitus tiedottaa selvitystyön tuloksista selvityksen valmistuttua.

Toukokuussa lanseerasimme uuden sukupolven valokuituverkon. DNA Valokuitu Plus -verkkomme tuo gigaluokan laajakaistayhteydet sadoille tuhansille kotitalouksille ilman muutostyötarpeita taloyhtiön sisäverkossa. DNA Valokuitu Plus -verkon julkistamistilaisuudessa rikottiin myös ennätyksiä, kun saavutimme ensimmäisenä Euroopassa 3,055 Gbit/s -nopeusennätyksen laajakaistaverkossamme.

Päivitimme ensimmäisenä Suomessa 4G-matkapuhelinverkkomme teoreettisen maksiminopeuden 600 megabittiin sekunnissa (Mbit/s). Uusi tekniikka tukiasemissamme kasvattaa matkapuhelinverkkomme kapasiteettia sekä huippunopeutta ja parantaa käyttäjäkokemusta entisestään. Uutta tekniikkaa otetaan käyttöön DNA:n 4G-verkossa ympäri Suomea loppuvuoden aikana.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla 4G-liikenne DNA:n verkoissa kasvoi lähes 150 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Heinäkuun alussa julkaistun Tefficientin raportin* mukaan DNA:n asiakkaat käyttävät eniten mobiilidataa maailmassa. Verkossamme liikkui viime vuonna lähes kuusi (5,9) gigatavua dataa kuukaudessa liittymää kohti. Jatkamme investointeja sekä verkon peittoon että verkon kapasiteetin lisäämiseen entistä paremman asiakaskokemuksen varmistamiseksi. 4G-verkkomme tavoittaa tällä hetkellä yli 97 prosenttia suomalaista ja vuoden loppuun mennessä yli 99 prosenttia.

Teimme 28.6. sitovan ostotarjouksen Anvia Oyj:n tytäryhtiöiden Anvia Telecom Oy:n, Anvia IT-Palvelut Oy:n, Anvia Hosting Oy:n, Anvia TV Oy:n ja Watson Nordic Oy:n osakkeista yhteensä 120 miljoonan euron kauppahintaan. ​Anvian yhtiökokous kuitenkin hyväksyi 29.6. tytäryhtiöidensä myynnin Elisalle.

Vuonna 2016 jatkamme keskittymistä kannattavuutemme parantamiseen, myynnin kasvattamiseen ja asiakkaidemme entistäkin parempaan palveluun. Samalla pidämme jatkuvasti huolta siitä, että meillä on työhönsä tyytyväisiä huippuammattilaisia kaikissa työtehtävissä.

* http://media.tefficient.com/2016/06/tefficient-industry-analysis-3-2016-mobile-data-usage-and-pricing-FY-2015-final2.pdf

Jukka Leinonen
toimitusjohtaja

DNA:n taloudellisen tiedon julkaisuajankohdat vuonna 2016:

20.10.2016 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2016

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oy, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen[a]dna.fi
talousjohtaja Timo Karppinen, DNA Oy, puh. 044 044 5007, timo.karppinen[a]dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta[a]dna.fi