Uutiset

19
heinä

DNA Oyj:n puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2017

19.07.2017

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.7.2017 KLO 8.30

DNA järjestää tulosjulkistuspäivänä suomenkielisen tiedotustilaisuuden klo 10 ja englanninkielisen puhelinkonferenssin analyytikoille ja instituutiosijoittajille klo 14. Tarkemmat tiedot tiedotustilaisuuksista löytyvät tämän tiedotteen lopusta.

Tämä tiedote on tiivistelmä DNA:n tammi-kesäkuun 2017 puolivuotiskatsauksesta. Puolivuotiskatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja verkkosivuillamme, osoitteessa www.dna.fi/sijoittajat.

Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Huhti-kesäkuu 2017

 • Liikevaihto kasvoi 4,3 prosenttia ja oli 219,3 miljoonaa euroa (210,2).
 • Käyttökate kasvoi 15,5 prosenttia 67,6 miljoonaan euroon (58,6). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 30,8 prosenttia (27,9).
 • Liiketulos kasvoi 36,8 prosenttia 30,5 miljoonaan euroon (22,3). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 13,9 prosenttia (10,6).
 • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 18,5 euroa (16,8).
 • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 15,4 prosenttia (15,0).

Tammi-kesäkuu 2017

 • Liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia ja oli 432,7 miljoonaa euroa (412,2).
 • Käyttökate kasvoi 12,5 prosenttia 133,6 miljoonaan euroon (118,7). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 30,9 prosenttia (28,8).
 • Liiketulos kasvoi 25,2 prosenttia 59,4 miljoonaan euroon (47,4). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 13,7 prosenttia (11,5).
 • Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 3,2 prosenttia 2 754 000 liittymään (2 668 000).
 • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 18,0 euroa (16,6).
 • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 18,1 prosenttia (14,3).
 • Kiinteän verkon liittymämäärä (puhe, laajakaista ja kaapelitelevisio) kasvoi hieman ja oli neljänneksen lopussa 1 125 000 liittymää (1 116 000).

DNA:n vuoden 2017 näkymät ennallaan

DNA:n liikevaihdon arvioidaan pysyvän samalla tasolla ja vertailukelpoisen liiketuloksen kasvavan jonkin verran vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna. DNA:n rahoitusaseman ja maksuvalmiuden arvioidaan pysyvän hyvänä.

Keskeiset tunnusluvut

Milj. € 4-6/2017 4-6/2016 Muutos-%
Liikevaihto 219,3 210,2 4,3 %
Käyttökate 67,6 58,6 15,5 %
– osuus liikevaihdosta, % 30,8 % 27,9 %
Vertailukelpoinen käyttökate* 67,6 58,6 15,5 %
– osuus liikevaihdosta, % 30,8 % 27,9 %
Poistot ja arvonalentumiset 37,1 36,3
Liiketulos 30,5 22,3 36,8 %
– osuus liikevaihdosta, % 13,9 % 10,6 %
Vertailukelpoinen liiketulos* 30,5 22,3 36,8 %
– osuus liikevaihdosta, % 13,9 % 10,6 %
Tulos ennen veroja 28,1 19,9 41,2 %
Tilikauden tulos 22,5 15,9 41,6 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 13,2 9,6
Oman pääoman tuotto (ROE), % 16,2 12,4
Investoinnit 24,4 33,8 -27,9 %
Rahavirta investointien jälkeen 33,2 11,2
Nettovelka 358,3 412,4
Nettovelka/käyttökate 1,32 1,76
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 63,6 79,5
Omavaraisuusaste, % 47,5 44,9
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,17 0,12
Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) 0,17 0,12
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1666 1702

 

Milj. € 1-6/2017 1-6/2016 Muutos-%
Liikevaihto 432,7 412,2 5,0 %
Käyttökate 133,6 118,7 12,5 %
– osuus liikevaihdosta, % 30,9 % 28,8 %
Vertailukelpoinen käyttökate* 133,6 118,7 12,5 %
– osuus liikevaihdosta, % 30,9 % 28,8 %
Poistot ja arvonalentumiset 74,2 71,3
Liiketulos 59,4 47,4 25,2 %
– osuus liikevaihdosta, % 13,7 % 11,5 %
Vertailukelpoinen liiketulos* 59,4 47,4 25,2 %
– osuus liikevaihdosta, % 13,7 % 11,5 %
Tulos ennen veroja 54,7 42,6 28,4 %
Tilikauden tulos 43,7 34 28,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 12,5 10
Oman pääoman tuotto (ROE), % 15,1 13
Investoinnit 45,5 54,6 -16,6 %
Rahavirta investointien jälkeen 43,5 40,3
Nettovelka 358,3 412,4
Nettovelka/käyttökate 1,34 1,74
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 63,6 79,5
Omavaraisuusaste, % 47,5 44,9
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,33 0,27
Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) 0,33 0,27
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1666 1702

 

Milj. € 1-12/2016
Liikevaihto 858,9
Käyttökate 236,3
– osuus liikevaihdosta, % 27,5 %
Vertailukelpoinen käyttökate* 247,1
– osuus liikevaihdosta, % 28,8 %
Poistot ja arvonalentumiset 145
Liiketulos 91,2
– osuus liikevaihdosta, % 10,6 %
Vertailukelpoinen liiketulos* 102,1
– osuus liikevaihdosta, % 11,9 %
Tulos ennen veroja 81,7
Tilikauden tulos 65,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 9,6
Oman pääoman tuotto (ROE), % 11,6
Investoinnit 143,6
Rahavirta investointien jälkeen 83,5
Nettovelka 321,7
Nettovelka/käyttökate 1,36
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 53,9
Omavaraisuusaste, % 48,4
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,51
Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) 0,51
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1668

*Konsernin tunnusluvut

Toimitusjohtajan katsaus

DNA:n ensimmäinen vuosipuolisko sujui vahvasti. Liikevaihtomme kasvoi 5 prosenttia 432,7 miljoonaan euroon. Palveluliikevaihto (liikevaihto vähennettynä laitemyynnillä ja yhdysliikennemaksuilla) jatkoi kasvuaan ja myös päätelaitteiden myynnin hyvä kehitys vaikutti myönteisesti liikevaihtoomme. Palveluliikevaihdon kasvu tuli erityisesti matkaviestinliittymien määrän kasvusta ja 4G-liittymien osuuden kasvusta liittymäkannassa. Tammi-kesäkuussa kannattavuutemme jatkoi paranemistaan ja liiketuloksemme kasvoi 25,2 prosenttia 59,4 miljoonaan euroon. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta kasvoi 13,7 prosenttiin viime vuoden 11,5 prosentista.

Toisen neljänneksen tuloskehitys jatkui hyvänä. Käyttökatteemme kasvoi 15,5 prosenttia 67,6 miljoonaan euroon ja liiketuloksemme kasvoi 36,8 prosenttia 30,5 miljoonaan euroon. Toisen neljänneksen tulokseen vaikutti myönteisesti myös modernien verkkoalustojemme parantunut kustannustehokkuus. Odotamme operatiivisten investointiemme kasvavan loppuvuoden aikana, mutta jäävän edellisvuotta alhaisemmalle tasolle.

Matkaviestinpalveluiden kysyntä kehittyi myönteisesti toisella neljänneksellä. Matkaviestinverkon liittymämäärät kasvoivat vertailukauteen verrattuna 86 000 liittymällä. Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto parani ja oli toisella neljänneksellä 18,5 euroa. Ensimmäisellä neljänneksellä tiettyjen liittymäkohtaisten hinnoittelu- ja tuotteistusmuutosten seurauksena kasvanut matkaviestinnän asiakasvaihtuvuus palasi normaalitasolle toisella neljänneksellä. Laajakaista- ja kaapelitelevisioliittymien määrä kasvoi yhteensä 21 000 liittymällä, jonka myötä kiinteän verkon liittymäkantamme (kiinteä puhe, kiinteä laajakaista ja kaapelitelevisio) lisääntyi yhteensä 9 000 liittymällä.

EU:n uusi roaming-asetus tuli voimaan 15.6., josta lähtien asiakkaamme ovat maksaneet puheluista ja viesteistä EU:ssa vain kotimaan hinnan ja tiedonsiirron hinta laski EU:ssa yli 90 prosenttia. Uudet hinnat ovat voimassa, kun käyttö toisessa EU-maassa on kohtuullista ja ajoittaista. Lisäksi lanseerasimme kesäkuussa uusia liittymiä, joissa EU-tiedonsiirto kuuluu kuukausihintaan.

Asiakkaidemme mobiilidatan käyttö ulkomailla on moninkertaistunut asetuksen voimaantulon jälkeen. Samoin ulkomaalaisten matkaviestinpalveluiden käyttö Suomessa on lisääntynyt. Myös asiakkaidemme puhelut ja tekstiviestit ovat lisääntyneet EU-maissa kymmeniä prosentteja. Vanhojen liittymien EU-perusmaksu ja uusien EU-datapaketin sisältävien liittymien korkeampi hinta kattavat DNA:lle koituvat kustannukset verkkovierailuista.

Otimme jälleen tärkeän askeleen kohti 5G:tä, kun testasimme matkaviestinverkossamme tiedonsiirtoa yhden gigabitin sekuntinopeudella.

Arvioimme kilpailutilanteen säilyvän loppuvuoden kireänä ja pidämme vuoden 2017 näkymät ennallaan. Jatkamme työtä asiakkaidemme hyväksi strategisia tavoitteitamme toteuttaen.

Jukka Leinonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oyj, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen[a]dna.fi
talous- ja rahoitusjohtaja Timo Karppinen, DNA Oyj, puh. 044 044 5007, timo.karppinen[a]dna.fi
Head of IR Marja Mäkinen, DNA Oyj, puh. 044 044 1262, marja.makinen[a]dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta[a]dna.fi

DNA:n taloudellinen raportointi ja pääomamarkkinapäivä vuonna 2017:

Tammi-syyskuun osavuosikatsaus ja tiedotustilaisuudet 20.10.2017
DNA:n pääomamarkkinapäivä 21.11.2017