Uutiset

20
loka

DNA Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2017

20.10.2017

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.10.2017 KLO 8:30

DNA järjestää tulosjulkistuspäivänä suomenkielisen tiedotustilaisuuden klo 10 ja englanninkielisen puhelinkonferenssin analyytikoille ja instituutiosijoittajille klo 14. Tarkemmat tiedot tiedotustilaisuuksista löytyvät tämän tiedotteen lopusta. 

Tämä tiedote on tiivistelmä DNA:n tammi-syyskuun 2017 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja verkkosivuillamme, osoitteessa www.dna.fi/sijoittajat.

Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Heinä-syyskuu 2017

 • Liikevaihto laski 1,2 prosenttia ja oli 218,8 miljoonaa euroa (221,5).
 • Käyttökate kasvoi 9,3 prosenttia 72,6 miljoonaan euroon (66,4). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 33,2 prosenttia (30,0).
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 72,6 miljoonaa euroa (70,9).
 • Liiketulos kasvoi 27,2 prosenttia 37,3 miljoonaan euroon (29,3). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 17,0 prosenttia (13,2).
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 37,3 miljoonaa euroa (33,9).
 • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 18,5 euroa (17,7).
 • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 19,1 prosenttia (17,8).

Tammi-syyskuu 2017

 • Liikevaihto kasvoi 2,8 prosenttia ja oli 651,5 miljoonaa euroa (633,7).
 • Käyttökate kasvoi 11,4 prosenttia 206,1 miljoonaan euroon (185,0). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 31,6 prosenttia (29,2).
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 206,1 miljoonaa euroa (189,6).
 • Liiketulos kasvoi 25,9 prosenttia 96,6 miljoonaan euroon (76,7). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 14,8 prosenttia (12,1).
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 96,6 miljoonaa euroa (81,3).
 • Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 2,2 prosenttia 2 790 000 liittymään (2 731 000).
 • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 18,2 euroa (17,0).
 • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 18,4 prosenttia (15,5).
 • Kiinteän verkon liittymämäärä (puhe, laajakaista ja kaapelitelevisio) kasvoi hieman ja oli neljänneksen lopussa 1 130 000 liittymää (1 115 000).

DNA:n vuoden 2017 tulosohjeistusta nostettiin 13.10.2017 kannattavuuden osalta

DNA:n liikevaihdon arvioidaan pysyvän samalla tasolla ja vertailukelpoisen liiketuloksen kasvavan merkittävästi vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna. DNA:n rahoitusaseman ja maksuvalmiuden arvioidaan pysyvän hyvänä.

Aikaisempi tulosohjeistus vuodelle 2017 (julkaistu 31.1.2017):

DNA arvioi liikevaihdon pysyvän samalla tasolla ja vertailukelpoisen liiketuloksen kasvavan jonkin verran vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna. DNA:n rahoitusaseman ja maksuvalmiuden arvioitiin pysyvän hyvänä.

Keskeiset tunnusluvut

Luvut ovat tilintarkastamattomia

Milj. € 7-9/2017 7-9/2016 Muutos-%
Liikevaihto 218.8 221.5 -1.2 %
Käyttökate 72.6 66.4 9.3 %
– osuus liikevaihdosta, % 33.2 % 30.0 %
Vertailukelpoinen käyttökate* 72.6 70.9 2.3 %
– osuus liikevaihdosta, % 33.2 % 32.0 %
Poistot ja arvonalentumiset 35.3 37.0
Liiketulos 37.3 29.3 27.2 %
– osuus liikevaihdosta, % 17.0 % 13.2 %
Vertailukelpoinen liiketulos* 37.3 33.9 10.1 %
– osuus liikevaihdosta, % 17.0 % 15.3 %
Tulos ennen veroja 34.8 26.9 29.4 %
Tilikauden tulos 27.8 21.5 29.3 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 15.7 12.4
Oman pääoman tuotto (ROE), % 19.4 16.2
Investoinnit 24.4 30.3 -19.4 %
Rahavirta investointien jälkeen 66.3 39.4
Nettovelka 302.0 373.1
Nettovelka/käyttökate 01.04 1.41
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 51.9 69.0
Omavaraisuusaste, % 48.6 45.8
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0.21 0.17
Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) 0.21 0.17
Milj. € 1-9/2017 1-9/ 2016 Muutos-%
Liikevaihto 651.5 633.7 2.8 %
Käyttökate 206.1 185.0 11.4 %
– osuus liikevaihdosta, % 31.6 % 29.2 %
Vertailukelpoinen käyttökate* 206.1 189.6 8.7 %
– osuus liikevaihdosta, % 31.6 % 29.9 %
Poistot ja arvonalentumiset 109.5 108.3
Liiketulos 96.6 76.7 25.9 %
– osuus liikevaihdosta, % 14.8 % 12.1 %
Vertailukelpoinen liiketulos* 96.6 81.3 18.9 %
– osuus liikevaihdosta, % 14.8 % 12.8 %
Tulos ennen veroja 89.5 69.5 28.8 %
Tilikauden tulos 71.5 55.6 28.7 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 13.5 10.7
Oman pääoman tuotto (ROE), % 16.1 13.9
Investoinnit 70.0 84.9 -17.6 %
Rahavirta investointien jälkeen 109.8 79.7
Nettovelka 302.0 373.1
Nettovelka/käyttökate 1.10 1.51
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 51.9 69.0
Omavaraisuusaste, % 48.6 45.8
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0.54 0.44
Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) 0.54 0.44
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 636 1 669
Milj. € 1-12/ 2016
Liikevaihto 858.9
Käyttökate 236.3
– osuus liikevaihdosta, % 27.5 %
Vertailukelpoinen käyttökate* 247.1
– osuus liikevaihdosta, % 28.8 %
Poistot ja arvonalentumiset 145.0
Liiketulos 91.2
– osuus liikevaihdosta, % 10.6 %
Vertailukelpoinen liiketulos* 102.1
– osuus liikevaihdosta, % 11.9 %
Tulos ennen veroja 81.7
Tilikauden tulos 65.2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 9.6
Oman pääoman tuotto (ROE), % 11.6
Investoinnit 143.6
Rahavirta investointien jälkeen 83.5
Nettovelka 321.7
Nettovelka/käyttökate 1.36
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 53.9
Omavaraisuusaste, % 48.4
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0.51
Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) 0.51
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 668

*Konsernin tunnusluvut

Toimitusjohtajan katsaus

DNA:n tammi-syyskuu sujui vahvasti liikevaihdon ja kannattavuuden kasvaessa. Liikevaihtomme kasvoi 2,8 prosenttia 651,5 miljoonaan euroon. Liikevaihtoon vaikutti myönteisesti palveluliikevaihdon kasvu, joka tuli erityisesti matkaviestinliittymien kannan kasvusta ja 4G-liittymien osuuden kasvusta liittymäkannassa. Tammi-syyskuun vertailukelpoinen liiketuloksemme kasvoi 18,9 prosenttia 96,6 miljoonaan euroon ja sen osuus liikevaihdosta kasvoi 14,8 prosenttiin viime vuoden 12,8 prosentista.

Myös kolmannen neljänneksen tuloskehitys jatkui hyvänä kiristyneestä kilpailutilanteesta huolimatta. Vaikka liikevaihtomme laski hieman, vertailukelpoinen liiketuloksemme kasvoi 10,1 prosenttia 37,3 miljoonaan euroon. Palveluliikevaihto kasvoi hieman, mutta päätelaitemyynti jäi vahvasta vertailukaudesta. Tulokseen vaikutti myönteisesti modernien verkkoalustojemme parantunut kustannustehokkuus. Odotamme operatiivisten investointiemme kasvavan loppuvuoden aikana, mutta jäävän jonkin verran edellisvuotta alhaisemmalle tasolle.

Matkaviestinverkkomme liittymämäärät kasvoivat vertailukauteen verrattuna 59 000 liittymällä. Erityisesti DNA:n yritysasiakkaiden matkaviestinliittymien määrä on kasvanut vahvasti koko vuoden. Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto parani ja oli tammi-syyskuussa 18,2 euroa, kun vuosi sitten se oli 17,0 euroa. Koko vuoden kireänä pysynyt kilpailutilanne näkyi asiakasvaihtuvuudessamme. Laajakaista- ja kaapelitelevisioliittymien määrä kasvoi yhteensä 26 000 liittymällä, jonka myötä kiinteän verkon liittymäkantamme (kiinteä puhe, kiinteä laajakaista ja kaapelitelevisio) kasvoi yhteensä 15 000 liittymällä vertailukauteen verrattuna.

Suomalaiset katsovat TV-sisältöjä yhä enemmän ja yhä monipuolisemmin. Kesällä teettämämme tutkimuksen* mukaan erityisen paljon tv-sisältöjen katselua ovat lisänneet nuoret (15-24-vuotiaat), joista peräti 42 prosenttia arvioi katselun lisääntyneen. Suuri osa tästä kasvusta tulee netin kautta katsottavasta sisällöstä. Toimmekin markkinoille kolmannella neljänneksellä televisionkatselua uudistavan Android TV -laitteen, DNA TV-hubin, joka yhdistää digiboksin, nettisovellukset, pelit ja musiikin yhdeksi kokonaisuudeksi sekä tuo älypuhelimista tutun sovelluskauppamaailman myös televisiolle. Laitteen myynti käynnistyi hyvin, mikä kertoo suomalaisten olevan siirtymässä uudenlaiseen televisionkatseluun.

Paransimme vuoden 2017 tulosohjeistustamme kannattavuuden osalta. DNA:n liikevaihdon arvioidaan pysyvän samalla tasolla ja vertailukelpoisen liiketuloksen kasvavan merkittävästi vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna. DNA:n rahoitusaseman ja maksuvalmiuden arvioidaan pysyvän hyvänä. DNA:n liiketoiminta on kehittynyt suotuisasti koko alkuvuoden. Erityisesti ensimmäinen vuosipuolisko oli vahva. Matkaviestinpalveluiden kysyntä on ollut koko vuoden hyvää ja kannattavuuteen on vaikuttanut myönteisesti palveluliikevaihdon kasvu ja modernien verkkoalustojen parantunut kustannustehokkuus. Kireä kilpailutilanne saattaa kuitenkin vaikuttaa loppuvuonna muun muassa asiakasvaihtuvuuteemme.

Jatkamme työtä asiakkaidemme hyväksi strategisia tavoitteitamme toteuttaen.

Jukka Leinonen
toimitusjohtaja

*DNA:n Digitaaliset Elämäntavat -tutkimus

DNA:n pääomamarkkinapäivä 2017 taloudellinen raportointi vuonna 2018:

 • DNA:n pääomamarkkinapäivä järjestetään tiistaina 21.11.2017 Helsingissä
 • 2.2.2018: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2017
 • 22.3.2018: Varsinainen yhtiökokous
 • 19.4.2018: Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2018
 • 19.7.2018: Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2018
 • 18.10.2018: Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2018

Tulostiedotustilaisuudet

Suomenkielinen tiedotustilaisuus medialle ja analyytikoille klo 10.00

Tiedotustilaisuus järjestetään DNA Talossa osoitteessa Läkkisepäntie 21, Helsinki. Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan sähköpostiosoitteessa viestinta[a]dna.fi. Tilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä DNA:n verkkosivuilla, osoitteessa www.dna.fi/sijoittajat.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille klo 14.00

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla muutamaa minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 6937 9543, vahvistuskoodi: 305 2663.

Tulosraportti ja tilaisuuksien esitysmateriaalit sekä linkki webcast-lähetykseen ovat saatavilla ennen tilaisuuksien alkua osoitteessa www.dna.fi/sijoittajat. Tiedotustilaisuuksien tallenteet ovat saatavilla osoitteessa www.dna.fi/sijoittajat myöhemmin tulospäivän aikana.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oyj, 044 044 1000, jukka.leinonen[a]dna.fi
talous- ja rahoitusjohtaja Timo Karppinen, DNA Oyj, 044 044 5007, timo.karppinen[a]dna.fi
Head of IR Marja Mäkinen, sijoittajasuhteet, DNA Oyj, 044 044 1262, marja.makinen[a]dna.fi
DNA:n viestintä, 044 044 8000, viestinta[a]dna.fi

DNA Oyj on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. DNA on Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. Yritysten osalta DNA näkee keskeisenä kasvualueena ajasta ja paikasta riippumattoman uuden työn, joka mahdollistuu älykkäillä päätelaitteilla, monipuolisilla viestintäpalveluilla ja nopeilla yhteyksillä. DNA:n liikevaihto vuonna 2016 oli 859 miljoonaa euroa ja liiketulos 91 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 3,8 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, @DNA_Business ja @DNA_Palvelu sekä Facebookissa.

 

DNA:n osavuosikatsaus Q3 2017