Uutiset

21
huhti

DNA Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2017

21.04.2017

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.4.2017 KLO 8.00

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tammi-maaliskuu 2017

  • Liikevaihto kasvoi 5,7 prosenttia ja oli 213,4 miljoonaa euroa (202,0).
  • Käyttökate kasvoi 9,7 prosenttia 65,9 miljoonaan euroon (60,1). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 30,9 prosenttia (29,8).
  • Liiketulos kasvoi 14,9 prosenttia 28,9 miljoonaan euroon (25,1). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 13,5 prosenttia (12,4).
  • Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 3,8 prosenttia 2 732 000 liittymään (2 632 000).
  • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 17,8 euroa (16,4).
  • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 21,0 prosenttia (13,6).
  • Kiinteän verkon liittymämäärä (puhe, laajakaista ja kaapelitelevisio) kasvoi hieman ja oli neljänneksen lopussa 1 120 000 liittymää (1 112 000).

DNA:n vuoden 2017 näkymät ennallaan

DNA:n liikevaihdon arvioidaan pysyvän samalla tasolla ja vertailukelpoisen liiketuloksen kasvavan jonkin verran vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna. DNA:n rahoitusaseman ja maksuvalmiuden arvioidaan pysyvän hyvänä.

Keskeiset tunnusluvut

Milj. € 1-3/2017 1-3/2016 Muutos-% 1-12/2016
Liikevaihto 213,4 202,0 5,7 % 858,9
Käyttökate 65,9 60,1 9,7 % 236,3
– osuus liikevaihdosta, % 30,9 % 29,8 % 27,5 %
Vertailukelpoinen käyttökate* 65,9 60,1 9,7 % 247,1
– osuus liikevaihdosta, % 30,9 % 29,8 % 28,8 %
Poistot ja arvonalentumiset 37,1 35,0 145,0
Liiketulos 28,9 25,1 14,9 % 91,2
– osuus liikevaihdosta, % 13,5 % 12,4 % 10,6 %
Vertailukelpoinen liiketulos* 28,9 25,1 14,9 % 102,1
– osuus liikevaihdosta, % 13,5 % 12,4 % 11,9 %
Tulos ennen veroja 26,6 22,7 17,2 % 81,7
Tilikauden tulos 21,2 18,2 16,7 % 65,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 12,5 10,7 9,6
Oman pääoman tuotto (ROE), % 14,9 14,1 11,6
Investoinnit 21,2 20,8 1,8 % 143,6
Rahavirta investointien jälkeen 10,3 29,1 83,5
Nettovelka 314,3 383,4 321,7
Nettovelka/käyttökate 1,19 1,59 1,51
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 57,6 76,2 53,9
Omavaraisuusaste, % 45,3 76,2 53,9
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,16 0,14 0,51
Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) 0,16 0,14 0,51
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 684 1 683 1 668

Toimitusjohtajan katsaus

DNA:n vuosi 2017 käynnistyi odotetun vahvasti. Liikevaihtomme kasvoi 5,7 prosenttia 213,4 miljoonaan euroon. Palveluliikevaihto (liikevaihto vähennettynä laitemyynnillä ja yhdysliikennemaksuilla) jatkoi vahvaa kasvuaan ja myös päätelaitteiden myynnin hyvä kehitys vaikutti myönteisesti liikevaihtoon. Palveluliikevaihdon kasvu tuli erityisesti matkaviestinliittymien kannan hyvästä kehityksestä ja lisääntyvästä mobiilidatan käytöstä 4G-liittymien yleistymisen myötä. Myös kannattavuutemme parani ja liiketuloksemme kasvoi 14,9 prosenttia 28,9 miljoonaan euroon. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta vahvistui 13,5 prosenttiin viime vuoden 12,4 prosentista.

Matkaviestinverkon liittymämäärät kasvoivat vertailukauteen verrattuna 100 000 liittymällä. DNA:n matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto parani selkeästi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Matkaviestinliittymien vaihtuvuutta kasvattivat ensimmäisellä neljänneksellä tiettyihin DNA:n vanhoihin liittymätyyppeihin tehdyt hinnankorotukset. Kiinteän verkon liittymäkantamme (kiinteä puhe, kiinteä laajakaista ja kaapelitelevisio) kasvoi yhteensä 8 000 liittymällä vertailukauteen verrattuna, vaikka asiakkaamme edelleen luopuivat kiinteistä puheliittymistä. Samalla kuitenkin laajakaista- ja kaapelitelevisioliittymien määrä kasvoi yhteensä 20 000 liittymällä.

Vuonna 2017 investointiemme painopiste on siirtynyt verkon peittoalueen laajentamisesta kapasiteetin kasvattamiseen. 4G-verkkomme peitto saavutti vuoden 2016 lopussa 99,6 % Manner-Suomen väestöstä, kun Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisverkko valmistui. DNA onkin onnistunut saamaan peiton parantumisen ansiosta uusia yksityis- ja yritysasiakkaita näiltä alueilta. Esimerkiksi Lapin yliopisto valitsi DNA:n mobiilipalvelujensa toimittajaksi. DNA:n ja Lapin yliopiston sopimus kattaa matkaviestinnän puhe- ja tiedonsiirtoyhteydet Lapin yliopiston sadoille käyttäjille. Kuuluvuus oli Lapin yliopistolle keskeinen tekijä toimittajan valinnassa.

DNA Valokuitu Plus -verkko mahdollistaa gigaluokan laajakaistanopeudet ilman muutostöitä taloyhtiön sisäverkossa. Ensimmäisen neljänneksen aikana gigaluokan nopeuksien saatavuus laajeni kaikkiin DNA Valokuitu Plus -verkossa oleviin yli 600 000 kotitalouteen ympäri Suomea. DNA on kansainvälisesti yksi ensimmäisistä operaattoreista, jolla on kyvykkyys tarjota gigaluokan laajakaistanopeuksia koko verkossa.

Testasimme ensimmäisellä neljänneksellä yhdessä Ericssonin kanssa uuden 5G-radiotekniikan mahdollisuuksia. 5G-testissä saavutettiin noin 25 Gbps:n siirtonopeus ja alle 3 ms:n viive, mikä on vahva osoitus 5G-kehitystyön etenemisestä. 5G-teknologialla on tulevaisuudessa kolme tärkeää tavoitetta: mahdollistaa suuren mittakaavan esineiden internet, tukea korkean luotettavuuden viivekriittisiä yhteyksiä ja edelleen nopeuttaa ja tehostaa mobiililaajakaistayhteyksiä.

Ensimmäisellä neljänneksellä otimme käyttöön isovanhempainvapaan, joka oikeuttaa isovanhemmat viikon palkalliseen lomaan, ensimmäisenä yrityksenä Suomessa.

Arvioimme kilpailutilanteen säilyvän loppuvuoden kireänä ja pidämme vuoden 2017 näkymämme ennallaan. Jatkamme strategiamme mukaisesti toimenpiteitämme asiakaskokemuksen parantamiseksi edelleen ja keskitymme henkilöstömme hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämiseen.

Jukka Leinonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oyj, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen[a]dna.fi
talous- ja rahoitusjohtaja Timo Karppinen, DNA Oyj, puh. 044 044 5007, timo.karppinen[a]dna.fi
Head of IR Marja Mäkinen, DNA Oyj, puh. 044 044 1262, marja.makinen[a]dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta[a]dna.fi

DNA:n taloudellinen raportointi vuonna 2017:

Puolivuotiskatsaus 18.7.2017 klo 8.30
Tammi-syyskuun osavuosikatsaus 20.10.2017 klo 8.30