Varsinainen yhtiökokous 2019

Varsinainen yhtiökokous 2019

Finda Oy:n yhtiökokous pidetään maanantaina 6.5.2019 kello 17.00 hotelli Scandic Park Helsingin Explore-salissa, osoitteessa Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 23.4.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Finda Oy:n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 2.5.2019 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Yhtiökokouskutsu 2019 (pdf)
Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle 2019 (pdf)
Vuosikertomus 2018 (pdf)
Tausta-aineisto osakekauppakirjasta (pdf)
Tietosuojaseloste (pdf)

Finda tavoittelee vahvaa omistusarvon kasvua.