Strategia

Finda on teleoperaattorialan, ICT-toimialan ja kiinteistöalan merkittävä toimija ja omistaja. Yhtiön tavoitteena on konsernin liiketoiminnan tukemiseksi hankkia lisää uusia omistuksia pienistä ja keskisuurista, lähinnä ICT-alan kasvuyrityksistä alla kuvatun strategian mukaisesti. Lisäksi voidaan tapauskohtaisesti osallistua ICT- ja muiden alojen toimialajärjestelyihin. Ohjaavina tekijöinä uusien omistusten hankkimisessa ovat konsernin liiketoimintojen tukeminen ja synergiaedut.

Uusien omistusten osalta yhtiö toimii pääsääntöisesti enemmistöomistajana, mutta myös merkittävät vähemmistöomistukset ovat mahdollisia, sikäli kuin ne palvelevat Finda-konsernin strategiaa. Tyypillisesti hankittavissa yhtiöissä myös yrityksen johto toimii omistajana.

Findan tärkein kumppani hankittavissa yrityksissä on yrittäjä ja yrityksen johto. Omistuksia hankitaan vain yhtiöistä, joissa nähdään mahdollisuus ymmärtää ja kehittää kohteen liiketoimintalogiikkaa ja jotka tukevat Findan liiketoimintaa. Findan pitää myös pystyä antamaan lisäarvoa omistamansa yrityksen toiminnalle.

Finda osallistuu aktiivisesti omistamiensa yritysten johdon tukemiseen mm. hallitustyöskentelyn kautta, pyrkimällä kehittämään niiden välille synergiaa ja tarjoamalla yrityksille telealan, rahoituksen, yritysjärjestelyjen ja konsernipalvelujen osaamistaan.