DNA Oy:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

21.04.2016

DNA:lla vahva ensimmäinen neljännes - liikevoitto kasvoi merkittävästi

Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Tammi-maaliskuu 2016


DNA:n vuoden 2016 näkymät ennallaan

Liikevaihdon arvioidaan pysyvän samalla tasolla ja liikevoiton arvioidaan kasvavan merkittävästi vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015. Konsernin rahoitusaseman arvioidaan pysyvän hyvänä.

 

Keskeiset tunnusluvut

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Milj. €

1–3/2016

1–3/2015

Muutos-%

1–12/2015

Liike­vaihto

202,0

200,8

0,6 %

828,8

Käyttö­kate

60,1

55,4

8,6 %

227,7

- osuus liike­vaihdo­sta

29,8 %

27,6 %

 

27,5 %

Vertailukelpoinen käyttökate*

60,1

55,4

8,6 %

226,7

- osuus liike­vaihdo­sta

29,8 %

27,6 %

 

27,3 %

Poistot ja arvon­alentu­miset

-35,0

-40,9

 

154,6

Liike­voitto

25,1

14,4

74,4 %

73,1

- osuus liike­vaihdo­sta

12,4 %

7,2 %

 

8,8 %

Vertailukelpoinen liikevoitto*

25,1

14,4

74,4 %

72,0

- osuus liike­vaihdo­sta

12,4 %

7,2 %

 

8,7 %

Tulos ennen veroja

22,7

11,4

99,7 %

61,6

Tili­kauden tulos

18,2

9,1

100,1 %

50,0

Sijoi­tetun pää­oman tuotto (ROI), %

12,0

6,0

 

7,6

Oman pää­oman tuotto (ROE), %

15,9

7,4

 

9,7

Inves­toinnit

20,8

15,6

33,3 %

154,7

Raha­virta inves­tointien jäl­keen

29,1

37,4

 

97,3

Korol­linen netto­velka, milj. €

383,4

442,2

-13,3 %

412,3

Korol­linen netto­velka/­käyttö­kate

1,6

2,0

 

1,81

Netto­velkaantu­misaste (gearing), %

76,2

91,5

 

78,5

Omava­raisuus­aste, %

42,6

40,9

 

44,1

Laimen­tamaton osake­kohtai­nen tulos (euroa)

2,1

1,1

 

5,9

Henkilös­tön määrä kauden lopussa

1 683

1 740

-3,3 %

1 672

*Liite 1

 

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2016 alkoi DNA:n kannalta vahvasti. Liikevaihtomme säilyi vertailukauden tasolla ja kannattavuutemme jatkoi paranemistaan. Liikevoitto kasvoi 74,4 prosenttia 25,1 miljoonaan euroon ja liikevoiton osuus liikevaihdosta kasvoi 12,4 prosenttiin. Liikevaihtoon vaikutti myönteisesti erityisesti palveluliikevaihdon kasvu (liikevaihto - tavaramyynti - yhdysliikenne) ja päätelaitteiden myynnin hyvä kehitys.Palveluliikevaihtomme kasvu oli erityisesti matkaviestinliittymien myynnin hyvän kehityksen ansiota. Laskevan puheliikevaihdon on korvannut kasvava mobiilidataliikevaihto, joka on seurausta 4G-liittymien kasvavasta kysynnästä. Yhdysliikennetuottojen lasku ja maksutelevisiopalveluiden heikentynyt myynti vaikuttivat liikevaihtoomme kielteisesti.

Katsauskauden tuloksemme kasvoi merkittävästi, 18,2 miljoonaan euroon ja sijoitetun pääoman tuottomme kasvoi 6,0 prosentista 12,0 prosenttiin. Taloudellisten tavoitteidemme mukaisesti onnistuimme pienentämään velkaantuneisuuttamme ja omavaraisuusasteemme nousikin 42,6 prosenttiin.

Liittymämäärät jatkoivat kasvuaan erityisesti matkaviestinverkossa. Matkaviestinliittymäkantamme kasvoi vertailukaudesta 116 000 liittymällä 2 632 000 liittymään. Erityisen merkittävää oli, että matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli ensimmäisen neljänneksen lopussa erittäin matalalla, 13,6 prosenttia, kun vertailukaudella CHURN oli 17,4 prosenttia. Uudet liittymäasiakkaat ja aiempaa pienempi asiakaspoistuma vaikuttivat myönteisesti kannattavuuteemme. Kiinteän verkon liittymäkantamme kasvoi 1 000 liittymällä ja ensimmäisen neljänneksen lopussa liittymien määrä oli 1 112 000. Kiinteiden laajakaista- ja kaapelitelevisioliittymien kasvu on korvannut kiinteiden puheliittymien määrän laskun.

Otimme maaliskuussa ensimmäisenä operaattorina Suomessa käyttöön Voice over LTE (VoLTE) -teknologian eli 4G-puhelut valtakunnallisessa matkaviestinverkossamme. Samassa yhteydessä matkaviestinverkkoomme päivitettiin myös Voice over WiFi (VoWiFi) -teknologia. Uudet teknologiat tulevat pilottiasiakkaiden käyttöön loppukesästä 2016. Teknologiat mahdollistavat entistä laadukkaammat puhelut, paremman sisäkuuluvuuden ja edullisemmat ulkomaanpuhelut.

Omnitelen uusimman tutkimuksen* mukaan mobiililaajakaistamme oli jälleen nopein lähes kaikissa Suomen väestömäärältään suurimmissa kaupungeissa. DNA:lla oli suurimmat keskimääräiset saapuvan liikenteen nopeudet kahdeksassa kaupungissa kymmenestä mitatusta ja lähtevän liikenteen nopeudet olivat nopeimmat yhdeksässä kymmenestä kaupungista.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä 4G-liikenne DNA:n verkoissa kasvoi jälleen yli 180 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Matkaviestinverkkomme laajentaminen jatkui suunnitelmien mukaisesti. 4G- ja 3G-verkkoamme laajennettiin ensimmäisen neljänneksen aikana noin 150 tukiasemalla. 4G-verkkomme tavoittaa tällä hetkellä yli 5 miljoonaa suomalaista. Loppukeväällä 2015 aloitettu yhteisverkon rakentaminen on edennyt hyvin ja maaliskuun loppuun mennessä koko Lappiin saatiin rakennettua nopeat 4G-yhteydet. Verkon rakentaminen Itä-Suomeen käynnistyy toisen neljänneksen aikana.

Jatkamme vuonna 2016 toimintaamme strategisten tavoitteidemme mukaisesti. Keskitymme edelleen kannattavuutemme parantamiseen ja myynnin kasvattamiseen, asiakkaidemme entistäkin parempaan ja asiantuntevampaan palveluun sekä henkilöstömme työtyytyväisyyden kehittämiseen.

* Omnitele 03/2016 -tutkimus

Jukka Leinonen
toimitusjohtaja

 

DNA:n taloudellisen tiedon julkaisuajankohdat vuonna 2016:

15.7.2016       Osavuosikatsaus tammi−kesäkuu 2016 
20.10.2016      Osavuosikatsaus tammi−syyskuu 2016

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oy, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen@dna.fi
talousjohtaja Timo Karppinen, DNA Oy, puh. 044 044 5007, timo.karppinen@dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi


Jakelu:
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.dna.fi