DNA Oy:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015

23.10.2015

DNA:n käyttökate ja liikevoitto kasvoivat merkittävästi tammi‒syyskuussa

Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Heinä−syyskuu 2015

Tammi−syyskuu 2015


DNA:n vuoden 2015 näkymät ennallaan

Liikevaihdon arvioidaan pysyvän samalla tasolla ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan kasvavan merkittävästi vuonna 2015 verrattuna vuoteen 2014. Konsernin rahoitusaseman arvioidaan pysyvän kohtuullisen hyvänä.

 

Keskeiset tunnusluvut

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Milj. €

7–9/2015

7–9/2014
Oikaistu*

Muutos-%

1–9/2015

1–9/2014
Oikaistu*

Muutos-%

1–12/2014
Oikaistu*

Liike­vaihto

206,3

215,9

-4,4 %

614,9

615,8

-0,2 %

831,5

Käyttö­kate

63,0

57,2

10,2 %

173,5

155,1

11,9 %

202,2

- osuus liike­vaihdo­sta

30,5 %

26,5 %

 

28,2 %

25,2 %

 

24,3 %

Käyttö­kate ilman kerta­luontei­sia eriä

63,0

60,9

3,7 %

172,5

161,0

7,1 %

208,1

- osuus liike­vaihdo­sta

30,5 %

28,2 %

 

28,1 %

26,1 %

 

25,0 %

Poistot ja arvon­alentu­miset

37,6

62,0

 

119,7

136,5

 

176,6

Liike­voitto

25,4

-4,8

630,1 %

53,8

18,6

189,5 %

25,6

- osuus liike­vaihdo­sta

12,3 %

-2,2 %

 

8,8 %

3,0 %

 

3,1 %

Liike­voitto ilman kerta­luonteisia eriä

25,4

20,3

-25,2 %

57,2

45,8

15,1 %

52,8

- osuus liike­vaihdo­sta

12,3 %

9,4 %

 

8,6 %

7,4 %

 

6,4 %

Tulos ennen veroja

22,4

-7,8

388,2 %

44,9

11,3

296,5 %

15,2

Tili­kauden tulos

17,9

-6,2

389,7 %

36,1

9,4

282,0 %

12,4

Sijoi­tetun pää­oman tuotto (ROI), %

10,7

-1,9

 

7,5

2,7

 

2,8

Oman pää­oman tuotto (ROE), %

14,3

-4,9

 

9,5

2,5

 

2,4

Inves­toinnit

32,5

35,1

-7,4 %

83,8

82,7

1,3 %

149,6

Raha­virta inves­tointien jäl­keen

16,1

17,8

 

79,2

-115,1

 

-123,9

Korol­linen netto­velka, milj. €

430,7

472,3

 

430,7

472,3

 

479,4

Korol­linen netto­velka/­käyttö­kate

1,71

2,06

-8,8 %

1,86

2,28

-8,8 %

2,37

Netto­velkaantu­misaste (gearing), %

84,3

94,3

 

84,3

94,3

 

95,1

Omava­raisuus­aste, %

44,2

41,7

 

44,2

41,7

 

41,4

Laimen­tamaton osake­kohtai­nen tulos (euroa)

2.1

-0,7

 

4,3

1,1

 

1,5

Henkilös­tön määrä kauden lopussa

1 691

1 782

-5,1 %

1 691

1 782

-5,1 %

1 748

*Liite 10

 

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2015 on sujunut DNA:n kannalta menestyksekkäästi − huolimatta edelleen epävarmana jatkuvasta yleisestä taloustilanteesta. Sekä DNA:n kolmas vuosineljännes että katsauskausi kokonaisuudessaan ovat olleet vahvat. Yritysliiketoiminta on kasvanut selkeästi katsauskaudella erityisesti edellisenä vuonna tehdyn TDC-yrityskaupan siivittämänä. Kiinteä ja liikkuva laajakaista ovat edelleen vahvoja kasvualueita.

Tammisyyskuun liikevaihtomme säilyi vertailukauteen verrattuna samalla tasolla ja oli 614,9 miljoonaa euroa. Päätelaitemyynnin heikentyminen näkyi liikevaihdon kehityksessä alkuvuonna 2015, mutta kolmannella vuosineljänneksellä päätelaitteiden myynti vilkastui jälleen. Päätelaitemyynti on kuitenkin euromääräisesti mitattuna edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Lisäksi yhdysliikennetuotot laskivat johtuen alentuneista yhdysliikennehinnoista.

Työmme kannattavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi ovat tuottaneet tulosta ja kannattavuutemme on kehittynyt suotuisasti. Käyttökatteemme ja liikevoittomme kasvoivat merkittävästi. Käyttökatteeseen vaikuttivat erityisesti palveluliiketoiminnan vahva kasvu sekä operatiivisen toiminnan tehostuminen. Lisäksi tulokseemme on vaikuttanut myönteisesti mobiilidatan kasvava kysyntä, mikä näkyy nopeampien 4G-liittymien osuuden kasvuna. Katsauskauden tuloksemme kasvoi vertailukauteen verrattuna 282 prosenttia ja oli 36,1 miljoonaa euroa. Vertailukauden tulosta laskivat merkittävät kertaluonteiset kuluerät.

Matkaviestinliittymäkantamme on kasvanut vuoden takaiseen verrattuna 84 000 liittymällä 2 580 000 liittymään. Kiinteän verkon liittymäkanta on kasvanut 33 000 liittymällä ja kolmannen vuosineljänneksen lopussa liittymien määrä oli 1 111 000. Tällä hetkellä DNA:n myydyistä puhelimista noin 80 prosenttia on 4G-kykyisiä. 4G-liittymien kysyntä kasvaa jatkuvasti ja asiakkaat ovat valmiita maksamaan enemmän nopeammista datayhteyksistä. Vaikka mobiiliverkon puheluminuutit ovat laskussa, tämän on korvannut mobiilidatan käytön kasvu.

Yleinen taloudellinen epävarmuus vaikuttaa yhä yritysasiakkaiden investointeihin, mutta olemme tästä huolimatta onnistuneet kasvattamaan liittymäkantaamme ja hankkimaan merkittäviä uusia asiakkuuksia sekä tehneet jatkosopimuksia. Esimerkiksi Päijät-Hämeen kunnat ja yhtymät valitsivat DNA:n merkittävän tietoliikenneverkko- ja viestintäpalvelukokonaisuuden toimittajaksi. Kauppa vahvistaa DNA:n roolia julkishallinnon asiakkaiden parissa. Lisäksi teimme merkittävät sopimusuusinnat esimerkiksi Cargotecin, Lindströmin ja Tikkurilan kanssa.

Vuonna 2015 olemme laajentaneet 4G- ja 3G- verkkojamme yli 1 200 tukiasemalla. 4G LTE -verkkomme tavoittaakin tällä hetkellä jo noin 5 miljoonaa suomalaista eli noin miljoona enemmän kuin vuosi sitten. Viimeisen vuoden aikana 4G-liikenne on kasvanut DNA:n verkoissa lähes 300 prosenttia ja tällä hetkellä jo 60 prosenttia kaikesta mobiilidatasta siirtyy 4G-verkossa. Yhteisverkon rakentaminen alkoi loppukeväällä Kuusamosta ja eteni kolmannen vuosineljänneksen aikana Lapin itä- ja kaakkoisosiin. Pohjoisimmassakin Lapissa yhteisverkon arvioidaan olevan valmis vuoden 2015 loppuun mennessä. Yhteisverkko vauhdittaa matkaviestinverkon peiton rakentamista ja kasvattaa tiedonsiirtonopeuksia Pohjois-Suomen alueilla.

Jatkamme strategiamme toteuttamista tavoitteenamme tyytyväisimmät asiakkaat, joille mahdollistamme laadukkaat ja luotettavat palvelut sekä tuotteet. Lisäksi jatkamme kannattavuuden ja kustannustehokkuuden parantamista sekä panostamme edelleen erinomaiseen asiakaspalveluun.

Jukka Leinonen
toimitusjohtaja

 

DNA:n taloudellisen tiedon julkaisuajankohdat vuonna 2016:

5.2.2016         Tilinpäätös vuodelta 2015 
21.4.2016        Osavuosikatsaus tammi−maaliskuu 2016 
15.7.2016        Osavuosikatsaus tammi−kesäkuu 2016 
20.10.2016      Osavuosikatsaus tammi−syyskuu 2016

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oy, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen@dna.fi
talousjohtaja Timo Karppinen, DNA Oy, puh. 044 044 5007, timo.karppinen@dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi


Jakelu:
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.dna.fi