DNA OY:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015

20.07.2015

DNA Oy:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015

DNA:lla vahva ensimmäinen vuosipuolisko - käyttökate ja liikevoitto kasvoivat

Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Huhti-kesäkuu 2015

 • Liikevaihto kasvoi 2,8 prosenttia ja oli 208,3 miljoonaa euroa (202,6).
 • Käyttökate kasvoi 10,1 prosenttia 55,7 miljoonaan euroon (50,5). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 26,7 prosenttia (24,9).Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 27,8 prosenttia (24,4). Käyttökatteeseen vaikuttaneita kertaluonteisia kulueriä ei ollut katsauskaudella eikä vertailukaudella.
 • Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 54,6 miljoonaa euroa (52,6).
 • Liikevoitto kasvoi 15,2 prosenttia 14,5 miljoonaan euroon (12,6). Liikevoitto oli 7,0 prosenttia liikevaihdosta (6,2).
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 13,5 miljoonaa euroa (14,8).
 • Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 2,7 prosenttia 2 547 000 liittymään (2 481 000).
  • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 17,2 euroa (18,2).
  • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 14,6 prosenttia (15,4).

Tammi-kesäkuu 2015

 • Liikevaihto kasvoi 2,2 prosenttia ja oli 409,6 miljoonaa euroa (400,9).
 • Käyttökate kasvoi 12,8 prosenttia 111,5 miljoonaan euroon (98,9). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 27,2 prosenttia (24,7).
 • Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 110,5 miljoonaa euroa (101,0).
 • Liikevoitto kasvoi 21,2 prosenttia 29,4 miljoonaan euroon (24,3). Liikevoitto oli 7,2 prosenttia liikevaihdosta (6,1).
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 28,4 miljoonaa euroa (26,5).
 • Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 2,7 prosenttia 2 547 000 liittymään (2 481 000).
 • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 17,0 euroa (18,0).
 • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 16,0 prosenttia (16,5).
 • Kiinteän verkon liittymämäärä (puhe, laajakaista ja kaapelitelevisio) kasvoi 6,3 prosenttia ja oli toisen vuosineljänneksen lopussa 1 109 000 liittymää (1 043 000).

DNA:n vuoden 2015 näkymät ennallaan

Liikevaihdon arvioidaan pysyvän samalla tasolla ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan kasvavan merkittävästi vuonna 2015 verrattuna vuoteen 2014. Konsernin rahoitusaseman arvioidaan pysyvän kohtuullisen hyvänä.

Keskeiset tunnusluvut

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Milj. €

4–6/2015

4–6/2014

Muutos-%

1–6/2015

1–6/2014

Muutos-%

1–12/2014

Liikevaihto

208.3

202.6

2.8 %

409.9

400.9

2.2 %

833.5

Käyttökate

55.7

50.5

10.1%

111.5

98.9

12.8 %

204.2

- osuus liikevaihdosta

26.7 %

24.9 %

 

27.2 %

24.7 %

 

24.5 %

Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä

54.6

52.6

3.7 %

110.5

101.0

9.4 %

210.1

- osuus liikevaihdosta, %

26.2 %

26.0 %

 

27.0 %

25.2 %

 

25.2 %

Poistot ja arvonalentumiset

41.1

37.9

 

82.1

74.5

 

176.6

Liikevoitto

14.5

12.6

15.2 %

29.4

24.3

21.1 %

27.6

- osuus liikevaihdosta

7.0 %

6.2 %

 

7.2 %

6.1 %

 

3.3 %

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

13.5

14.8

-9.0 %

28.4

26.5

7.2 %

54.8

- osuus liikevaihdosta

6.5 %

7.3 %

 

6.9 %

6.6 %

 

6.6 %

Tulos ennen veroja

11.6

10.3

12.5 %

23.5

20.1

16.8 %

17.2

Tilikauden tulos

9.5

8.6

10.1 %

19.0

16.4

15.4 %

14.0

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

6.2

5.5

 

6.1

5.2

 

3.0

Oman pääoman tuotto (ROE), %

7.7

6.8

 

7.6

6.4

 

2.7

Investoinnit

35.5

27.4

29.6 %

49.3

47.6

3.5 %

149.6

Rahavirta investointien jälkeen**

25.8

-148.8

 

63.2

-132.9

 

-123.9

Korollinen nettovelka, milj. €

446.6

489.9

 

446.6

489.9

 

479.4

Korollinen nettovelka/käyttökate

2.01

2.43

-8.8 %

2.00

2.48

-8.8 %

2.35

Nettovelkaantumisaste (gearing), %

90.0

96.3

 

90.0

96.3

 

94.6

Omavaraisuusaste, %

42.7

41.7

 

42.7

41.7

 

41.5

Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa)

1.1

1.0

 

2.2

1.9

 

1.6

Henkilöstön määrä kauden lopussa

1 739

1 855

-6.3 %

1 739

1 855

-6.3 %

1 748

* Liite 10

** Sisältää yritysostot ja liiketoimintasiirrot

 

Toimitusjohtajan katsaus


Vuoden 2015 ensimmäinen puolisko sujui DNA:n kannalta menestyksekkäästi huolimatta epävarmana jatkuneesta taloustilanteesta. Kuluttajaliiketoiminnassa alkuvuosi eteni hyvin myynnin ja liittymäkehityksen osalta - kiinteä ja liikkuva laajakaista ovat edelleen vahvoja kasvualueita. Heikko päätelaitemyynti näkyi liikevaihdon kehityksessä alkuvuonna 2015, mutta toisen vuosineljänneksen loppupuolella myynti alkoi jälleen vilkastua. Yrityspalveluiden heikosta markkinatilanteesta ja kovana pysyneestä kilpailusta huolimatta voitimme jälleen yritysliiketoiminnassa merkittäviä tarjouskilpailuja ja solmimme uusia sopimuksia.

Liikevaihtomme kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla hieman vertailukaudesta eli 2,2 prosenttia 409,6 miljoonaan euroon ja käyttökatteemme sekä liikevoittomme kasvoivat. Käyttökatteemme nousi 12,8 prosenttia 111,5 miljoonaan euroon ja liikevoittomme 21,2 prosenttia 29,4 miljoonaan euroon. Myös tilikauden tuloksemme kasvoi selvästi vertailukaudesta. Liikevaihtoomme vaikutti myönteisesti palveluliikevaihdon (liikevaihto - yhdysliikenne - tavaramyynti) kasvu, mitä vauhdittivat erityisesti kesäkuussa 2014 toteutettu TDC:n Suomen yhtiöiden osto ja laajakaistapalveluiden myynti. Käyttökatteeseen ja liikevoittoon vaikuttivat myönteisesti TDC:n Suomen yhtiöiden osto, toiminnan tehostuminen, toimitilavarauksen purku ja DNA:n Booxmedia Oy:n osuuden myynnistä saatu 1,1 miljoonan euron myyntivoitto.

Matkaviestinliittymäkanta kasvoi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 42 000 liittymällä 2 547 000 liittymään. Kiinteän verkon liittymäkanta kasvoi 1000 liittymällä ja toisen vuosineljänneksen lopussa liittymien määrä oli 1 109 000. Kiinnostus nopeisiin 4G-datayhteyksiin on lisääntynyt selvästi, mikä vaikutti myönteisesti liittymäkohtaiseen liikevaihtoon. Matkaviestinliittymien uusmyynnistä 4G-liittymien osuus oli reilusti yli puolet ja määrä jatkaa kasvuaan.

Toisella vuosineljänneksellä uudistimme DNA:n brändiä ja visuaalista ilmettä tukemaan paremmin vuosien varrella laajentunutta liiketoimintaamme. DNA on kehittynyt vuosien varrella matkaviestinoperaattorista monipuoliseksi palveluoperaattoriksi niin yksityis- kuin yritysasiakkaille. Brändiuudistuksemme yhteydessä toimme markkinoille myös DNA TV:n, joka vastaa kuluttajien muuttuneisiin viihdepalveluiden käyttötapoihin. DNA TV -liittymän myynti on käynnistynyt erittäin hyvin.

DNA:n yritysliiketoiminta on kehittynyt hyvin vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla. Kilpailu erityisesti PK-yritysmarkkinassa oli kovaa. Toimitimme toisella vuosineljänneksellä Vantaa-infon ja Vantaan työterveyden sähköisen asioinnin pilottiin ratkaisun, joka mahdollistaa videoneuvotteluyhteyden asiakaspalvelijan ja asiakkaan välillä sekä yhteisen dokumenttien tarkastelun. Lisäksi toimme markkinoille pienyrittäjille suunnatun uuden Pouta-palvelun, joka sisältää monipuolisen valikoiman pilvipalveluita ja verkkotyökaluja ostettavaksi ja hallittavaksi yhden käyttöliittymän kautta.

DNA:n ja Soneran yhteisverkon rakennustyöt ovat edenneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla suunnitellusti. Verkon rakennus käynnistyi toisella vuosineljänneksellä Pohjois-Suomesta ja Kuusamon pilottialueen rakennustyöt saatiin valmiiksi kesäkuun lopulla. Verkko otetaan pohjoisessa käyttöön vaiheittain, ja aivan pohjoisimmankin Lapin arvioidaan olevan valmis vuoden 2015 loppuun mennessä. Yhteisverkko vauhdittaa peiton rakentamista ja monikymmenkertaistaa tiedonsiirtonopeuksia Pohjois-Suomen alueilla 4G LTE -teknologian myötä.

4G LTE -verkkomme tavoitti lähes 5 miljoonaa suomalaista katsauskauden lopussa. Omnitelen kesäkuussa toteuttaman tutkimuksen mukaan mobiililaajakaistamme oli jälleen nopein yhdeksässä kymmenestä Suomen suurimmassa kaupungissa.

Jatkamme strategiamme toteuttamista tavoitteenamme tyytyväisimmät asiakkaat, joille tahdomme mahdollistaa laadukkaat ja luotettavat palvelut sekä tuotteet. Lisäksi jatkamme kannattavuuden ja kustannustehokkuuden parantamista sekä panostamme edelleen erinomaiseen asiakaspalveluun.

 

Jukka Leinonen
toimitusjohtaja


DNA:n taloudellisen tiedon julkaisuajankohdat vuonna 2015:


23.10.2015      DNA:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oy, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen@dna.fi
talousjohtaja Timo Karppinen, DNA Oy, puh. 044 044 5007, timo.karppinen@dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

 

Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet
www.dna.fi

DNA Oy:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015