DNA Oy:n tilinpäätöstiedote 2014

06.02.2015

DNA:n liikevaihto ja käyttökate kasvoivat vuonna 2014 − mobiilidatan liikennemäärät kasvoivat yli 90 prosenttia vuoden 2014 aikana

Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Loka-joulukuu 2014

 Tammi-joulukuu 2014

DNA:n vuoden 2015 näkymät

Liikevaihdon arvioidaan kasvavan jonkin verran ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan kasvavan merkittävästi vuonna 2015.

Konsernin rahoitusaseman arvioidaan pysyvän kohtuullisen hyvänä.

Keskeiset tunnusluvut

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Milj. e

10–12/2014

10–12/2013

Muutos %

1-12/2014

1-12/2013

Muutos %

Liikevaihto

216,3

205,4

5,30 %

833,5

766,4

8,80 %

Käyttökate

47,7

46,8

1,90 %

204,2

190,7

7,10 %

- osuus liikevaihdosta, %

22,0 %

22,80 %

 

24,50 %

24,90 %

 

Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä

47,7

47,6

0,30 %

210,1

195,8

7,30 %

- osuus liikevaihdosta, %

22,0 %

23,20 %

 

25,20 %

25,50 %

 

Poistot ja arvonalentumiset

40,1

38,7

 

174,9

147,1

 

Liikevoitto

7,6

8,1

-6,70 %

29,4

43,7

-32,70 %

- osuus liikevaihdosta, %

3,5 %

4,00 %

 

3,50 %

5,70 %

 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

7,6

8,9

-14,50 %

54,8

48,7

12,50 %

- osuus liikevaihdosta, %

3,5 %

4,30 %

 

6,60 %

6,40 %

 

Tulos ennen veroja

4,4

5,3

-18,20 %

18,9

37,7

-49,80 %

Tilikauden tulos

3,4

5,6

-38,70 %

15,4

28,9

-46,70 %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %*

3,2

3,9

 

3,2

5,4

 

Oman pääoman tuotto (ROE), %*

2,7

4,3

 

3

5,5

 

Investoinnit

66,9

40,5

65,20 %

149,6

128,4

16,50 %

Rahavirta investointien jälkeen**

-8,7

-8,2

 

-123,9

-33,6

 

Korollinen nettovelka, milj. e

479,4

326,7

46,80 %

479,4

326,7

46,80 %

Korollinen nettovelka/käyttökate

2,51

1,74

 

2,35

1,71

 

Nettovelkaantumisaste (gearing), %

94,3

62,6

 

94,3

62,6

 

Omavaraisuusaste, %

41,5

49,4

 

41,5

49,4

 

Henkilöstön määrä kauden lopussa

1 748

1 563

11,80 %

1 748

1 563

11,80 %

* Oikaistu 12 kk vastaavaksi
** Sisältää yritysostot ja liiketoimintasiirrot

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oy, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen@dna.fi (tavoitettavissa 7.2. klo 11 alkaen)

talousjohtaja Timo Karppinen, DNA Oy, puh. 044 044 5007, timo.karppinen@dna.fi

DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

 

Jakelu:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dna.fi

 

Toimitusjohtajan katsaus

Vuonna 2014 liikevaihtomme ja käyttökatteemme kehitys oli vahvaa: liikevaihtomme kasvoi 8,8 prosenttia ollen 833,5 miljoonaa euroa ja käyttökatteemme kasvoi 7,1 prosenttia ollen 204,2 miljoonaa euroa. Yleinen taloustilanne säilyi koko vuoden 2014 haasteellisena, mikä lisäsi epävarmuutta myös tietoliikennealalla. Kuluttajien ostovoiman ja taloudellisen luottamuksen heikentyminen vaikutti erityisesti perinteisten maksu-tv-palveluiden kysyntään. Lisäksi yrityspalveluissa markkinatilanne jatkui heikon taloudellisen tilanteen myötä koko vuoden varovaisena ja investointipäätöksiä siirrettiin. Taloustilanteesta huolimatta operatiivinen toimintamme kehittyi kuitenkin myönteisesti ja voimme olla tyytyväisiä taloudelliseen kehitykseemme vuonna 2014. Lisäksi uusin EPSI Rating -tutkimus osoittaa, että työmme asiakastyytyväisyyden eteen on tuottanut tulosta.

Vuonna 2014 liikevaihtoon vaikuttivat myönteisesti yritysliiketoiminnan kasvaminen TDC Oy Finlandin ja TDC Hosting Oy:n oston myötä sekä kiinteän ja liikkuvan laajakaistan myynnin myönteinen kehitys. Liikevoittomme ilman kertaluonteisia kulueriä kasvoi 12,5 prosenttia 54,8 miljoonaan euroon. Kertaluonteiset kuluerät vaikuttivat kuitenkin koko vuoden liikevoittoomme ja laskivat sitä 29,4 miljoonaan euroon. Kertaluonteiset kuluerät koostuivat pääosin eristä, joka eivät vaikuta kassavirtaan, kuten PlusTV -brändin alaskirjauksesta ja tietojärjestelmien muutoksiin liittyvistä alaskirjauksista sekä näiden lisäksi yhteistoimintaneuvotteluihin liittyvästä varauksesta. Rahoitusasemamme muuttumiseen vuonna 2014 vaikutti TDC:n Suomen yhtiöiden ostaminen.

DNA:n matkaviestinliittymämäärä ylitti 2,5 miljoonan liittymän virstanpylvään joulukuussa. Matkaviestinliittymäkanta kasvoi vuoden 2014 aikana yhteensä 55 000 liittymällä 2 505 000 liittymään. Kiinteän verkon liittymäkanta kasvoi 92 000 liittymällä ja vuoden lopussa liittymien määrä oli 1 108 000. Kiinteän verkon liittymämäärän myönteinen kehitys johtui laajakaistaliittymien määrän kasvusta ja TDC:n Suomen yhtiöiden oston myötä DNA:lle siirtyneistä liittymistä. Erityisesti taloyhtiölaajakaistaliittymien määrä kasvoi merkittävästi.

Vuonna 2014 toteutettu TDC-kauppa oli tärkeä askel DNA:n yritysliiketoiminnan kehittämisessä. Elokuussa käynnistimme DNA Business -liiketoiminnan, Forte Netservices Oy:n sekä TDC Oy Finlandin ja TDC Hosting Oy:n yhdistämisen vahvaksi yritysliiketoiminnan kokonaisuudeksi. Muodostimmekin vuoden aikana uuden yhtenäisen tietoliikenne-, palvelinkeskus- ja tietoturvapalveluiden tarjoajan neljän yhtiön parhaista käytännöistä. Yritysliiketoiminnassa käytiin vuonna 2014 läpi suuria muutoksia, ja kiitos kuuluukin kaikille järjestelyissä mukana olleille. Voimme olla erittäin tyytyväisiä lopputulokseen ‒ näistä lähtökohdista on hyvä lähteä kehittämään toimintaa edelleen vuonna 2015.

DNA:n aktiivinen palveluiden kehittäminen tuotti tulosta, kun DNA menestyi marraskuussa operaattoreiden asiakkaiden tyytyväisyyttä tutkivassa EPSI Rating -tutkimuksessa sekä yritys- että kuluttaja-asiakkaiden osalta. DNA Business sijoittui yritysasiakkaiden mobiililaajakaistan ja mobiilipuheen sarjoissa ykköseksi. Kiinteän datan sarjassa DNA:n omistama TDC Oy Finland saavutti ensimmäisen sijan, ja DNA Business sijoittui toiseksi. Tutkimuksen mukaan DNA Welhon kiinteällä laajakaistapalvelulla on puolestaan toimialan tyytyväisimmät kuluttaja-asiakkaat. Lisäksi DNA Welholla oli jälleen vuonna 2014 Suomen tyytyväisimmät ja uskollisimmat maksutelevisioasiakkaat.

Yhä nopeampien ja hyvälaatuisten yhteyksien kysyntä kasvaa kiihtyvää vauhtia. Vuonna 2014 investoimme vahvasti erityisesti 4G-verkkomme laajentamiseen 800 MHz:n taajuudelle ja käyttöomaisuusinvestoinnit nousivat vuoteen 2013 verrattuna 14,7 prosenttia. Vuoden 2014 lopussa DNA:n 4G LTE -verkko tavoitti yli 85 prosenttia suomalaista eli sen väestöpeitto kaksinkertaistui vuoden 2014 aikana. DNA:n 4G-verkossa liikkuikin vuoden 2014 lopulla yli 300 prosenttia enemmän dataa kuin viime vuonna. DNA ja Sonera solmivat kolmannella vuosineljänneksellä merkittävän yhteistyösopimuksen yhteisen matkaviestinverkon rakentamiseksi Pohjois- ja Itä-Suomeen. Yhteistyösopimuksen myötä perustettiin yhteinen verkkoyhtiö Suomen Yhteisverkko Oy. Yhtiö vastaa kokonaan uuden matkaviestinverkon rakennuttamisesta alueelle, joka kattaa noin 50 prosenttia Suomen maantieteellisestä alasta ja noin 15 prosenttia väestöstä.

Samaan aikaan kun mobiilidatan liikennemäärät kasvoivat merkittävästi vuonna 2014, DNA:n keskimääräinen datanopeus kasvoi lähes 20 prosenttia. Omnitelen* loppuvuodesta toteuttaman tutkimuksen mukaan DNA:n mobiililaajakaistaliittymällä saadaan suurimmat keskimääräiset saapuvan liikenteen nopeudet yhdeksässä Suomen kymmenestä väestömäärältään suurimmassa kaupungissa. Liikennemäärät tulevat kasvamaan myös tulevaisuudessa, mistä syystä on tärkeää, että matkaviestinkäyttöön tuleva 700 MHz:n taajuusalue jaetaan kilpailua edistävästi kolmelle operaattorille.

Vuonna 2015 jatkamme strategiamme määrätietoista toteuttamista tavoitteenamme tyytyväisimmät asiakkaat. Tämän tavoitteen toteutumista mittaamme asiakasuskollisuudella, taloudellisen tuloksen positiivisella kehityksellä, markkinoita nopeammalla kasvulla sekä henkilöstötyytyväisyydellä.

allekirjoitus

Jukka Leinonen
toimitusjohtaja

* Omnitele Oy tutki kolmen suurimman operaattorin nopeuksia Suomen kymmenessä väestömäärältään suurimmassa kaupungissa. Tutkimukseen liittyvät mittaukset suoritettiin syys-lokakuun 2014 aikana. Niissä käytettiin kunkin operaattorin nopeimpia saatavilla olevia kuluttajille suunnattuja mobiililaajakaistaliittymätuotteita. Lisää: www.dna.fi/verkko

DNA:n taloudellisen tiedon julkaisuajankohdat vuonna 2015:

24.4.2015 DNA:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu
17.7.2015 DNA:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu
23.10.2015 DNA:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oy, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen@dna.fi

talousjohtaja Timo Karppinen, DNA Oy, puh. 044 044 5007, timo.karppinen@dna.fi

DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

 

Jakelu:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dna.fi
DNA Oy:n tilinpäätöstiedote 2014

 

DNA Oy on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe-, data- ja tv-palveluita. DNA on Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. Yritysten osalta DNA näkee keskeisenä kasvualueena ajasta ja paikasta riippumattoman uuden työn, joka mahdollistuu älykkäillä päätelaitteilla, monipuolisilla viestintäpalveluilla ja nopeilla yhteyksillä. DNA:n liikevaihto vuonna 2013 oli 766 miljoonaa euroa ja liikevoitto 44 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli kolme miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon asiakkuutta. DNA ja WELHO ovat DNA Oy:lle rekisteröityjä tavaramerkkejä. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi. DNA:n asiakaspalvelu palvelee Twitterissä @dna_palvelu ja Facebookissa DNA, DNA Kauppa ja DNA Welho -tileillä.