DNA Oy:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014

24.10.2014

DNA:n liikevaihto ja käyttökate kasvoivat merkittävästi kolmannella vuosineljänneksellä - kertaluonteiset kuluerät heikensivät tulosta

Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Heinä-syyskuu 2014

• Liikevaihto kasvoi 13,0 prosenttia ja oli 216,3 miljoonaa euroa (191,5).
• Käyttökate kasvoi 18,2 prosenttia 57,7 miljoonaan euroon (48,8). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 26,7 prosenttia (25,5). 
• Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 61,4 miljoonaa euroa (52,3). Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 28,4 prosenttia liikevaihdosta (27,3).
• Liikevoitto laski -121,5 prosenttia -2,6 miljoonaan euroon (12,0). Liikevoitto oli -1,2 prosenttia liikevaihdosta (6,3).
• Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 20,7 miljoonaa euroa (15,5). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 9,6 prosenttia liikevaihdosta (8,1).
• Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 2,4 prosenttia 2 496 000 liittymään (2 437 000).
  •Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 17,8 euroa (18,4).
  •Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 17,8 prosenttia (18,0).

• Kiinteän verkon liittymämäärä (puhe, laajakaista ja kaapelitelevisio) oli kolmannen vuosineljänneksen lopussa 1 078 000 liittymää (1 012 000).

Tammi-syyskuu 2014

• Liikevaihto kasvoi 10,0 prosenttia ja oli 617,2 miljoonaa euroa (561,0).
• Käyttökate kasvoi 8,8 prosenttia ja oli 156,5 miljoonaa euroa (143,9). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 25,4 prosenttia (25,7). 
• Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 162,4 miljoonaa euroa (148,3). Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 26,3 prosenttia liikevaihdosta (26,4).
• Liikevoitto laski 38,7 prosenttia 21,8 miljoonaan euroon (35,5). Liikevoitto oli 3,5 prosenttia liikevaihdosta (6,3).
• Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 47,2 miljoonaa euroa (39,8). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 7,6 prosenttia liikevaihdosta (7,1).
• Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 2,4 prosenttia 2 496 000 liittymään (2 437 000).
  •Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 17,9 euroa (18,4).
  •Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 16,9 prosenttia (17,3).


DNA:n vuoden 2014 näkymät muuttuneet

Liikevaihdon arvioidaan kasvavan merkittävästi ja liikevoiton ilman kertaluonteisia kulueriä arvioidaan kasvavan jokin verran vuonna 2014. Liikevoiton, jossa mukana kertaluonteiset kuluerät, arvioidaan laskevan merkittävästi. Konsernin rahoitusaseman arvioidaan pysyvän kohtuullisen hyvänä.

Toisella vuosineljänneksellä liikevaihdon arvioitiin kasvavan selvästi ja liikevoiton arvioitiin kasvavan jonkin verran vuonna 2014. Konsernin rahoitusaseman arvioitiin pysyvän kohtuullisen hyvänä.

Keskeiset tunnusluvut

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Milj. e

7-9/2014

7-9/2013

Muutos, %

1-9/2014

1-9/2013

Muutos %

1-12/2013

Liikevaihto

216,3

191,5

13,0 %

617,2

561,0

10,0 %

766,4

Käyttökate

57,7

48,8

18,2 %

156,5

143,9

8,8 %

190,7

  - osuus liikevaihdosta, %

26,7 %

25,5 %

 

25,4 %

25,7 %

 

24,9 %

Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä

61,4

52,3

17,4 %

162,4

148,3

9,5 %

195,8

  - osuus liikevaihdosta, %

28,4 %

27,3 %

 

26,3 %

26,4 %

 

25,5 %

Poistot

60,2

36,8

 

134,8

108,4

 

147,1

Liikevoitto

-2,6

12,0

-121,5 %

21,8

35,5

-38,7 %

43,7

  - osuus liikevaihdosta, %

-1,2 %

6,3 %

 

3,5 %

6,3 %

 

5,7 %

Liikevoitto ilman kertaluoteisia eriä

20,7

15,5

33,5 %

47,2

39,8

18,5 %

48,8

  - osuus liikevaihdosta, %

9,6 %

8,1 %

 

7,6 %

7,1 %

 

6,4 %

Tulos ennen veroja

-5,6

10,8

-152,0 %

14,5

32,3

-55,1 %

37,7

Tilikauden tulos

-4,4

7,5

-158,8 %

12,0

23,3

-48,7 %

28,9

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %*

-1,0

5,9

 

3,2

5,9

 

5,4

Oman pääoman tuotto (ROE), %*

-3,5

5,9

 

3,1

6,0

 

5,5

Investoinnit

35,1

31,7

10,8 %

82,7

87,9

-5,9 %

128,4

Rahavirta investointien jälkeen**

17,8

-32,6

 

-115,1

-25,4

 

-33,6

Korollinen nettovelka, milj. e

472,3

318,5

48,3 %

472,3

318,5

48,3 %

326,7

Korollinen nettovelka/käyttökate

2,05

1,63

 

2,26

1,66

 

1,71

Nettovelkaantumisaste (gearing), %

93,6

61,7

 

93,6

61,7

 

62,6

Omavaraisuusaste, %

41,8

51,3

 

41,8

51,3

 

49,4

Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa

1 782

1530

16,5 %

1 782

1 530

16,5 %

1 563

* Oikaistu 12 kk vastaavaksi

** Sisältää yritysostot ja liiketoimintasiirrot

 

Toimitusjohtajan katsaus

Kolmannella vuosineljänneksellä yleinen taloustilanne jatkui haasteellisena ja kilpailu säilyi kireänä erityisesti matkaviestinnän ja kiinteän laajakaistan markkinoilla. Myös yrityspalveluissa jatkui varovainen markkinatilanne. Operatiivinen toimintamme kehittyi kuitenkin positiivisesti ja voimme olla tyytyväisiä taloudelliseen kehitykseemme. Kertaluonteiset kuluerät kuitenkin heikensivät muuten hyvää tulostamme heinä-syyskuussa.

Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihtomme kasvoi merkittävästi vertailukaudesta ja oli 216,3 miljoonaa euroa. Liikevaihtoon vaikuttivat erityisesti TDC:n Suomen yhtiöiden osto toisella vuosineljänneksellä ja laajakaistan myynnin myönteinen kehitys. Käyttökatteemme kasvoi 18,2 prosenttia 57,7 miljoonaan euroon. Liikevoittomme ilman kertaluonteisia eriä kasvoi merkittävästi ja oli 20,7 miljoonaa euroa. Kolmannelle vuosineljännekselle kohdistuneet kertaluonteiset kuluerät laskivat kuitenkin liikevoittoamme -2,6 miljoonaan euroon. Liikevoittoon vaikuttaneet kertaluonteiset kuluerät olivat yhteensä 23,3 miljoonaa. Kertaluonteiset kuluerät koostuivat pääosin DNA Welho -brändin käyttöönotosta johtuvasta PlusTV -brändin alaskirjauksesta, tietojärjestelmien uudistuksiin liittyvistä alaskirjauksista ja YT-varauksesta.

Kokonaisuutenaan tammi-syyskuun taloudellinen kehitys oli tasaisen hyvää huolimatta haastavasta taloustilanteesta. Liikevaihtomme kasvoi merkittävästi ollen 617,2 miljoonaa euroa ja myös käyttökatteemme kasvoi merkittävästi 156,5 miljoonaan euroon. Liikevaihtoon vaikuttivat myönteisesti TDC:n Suomen yhtiöiden osto, viihdeliiketoiminnan liikevaihdon kasvu ja laajakaistan myynnin myönteinen kehitys. Liikevoittomme ilman kertaluonteisia kulueriä kasvoi tammi-syyskuussa 18,5 prosenttia 47,2 miljoonaan euroon. Huomattavat kertaluonteiset kuluerät heinä-syyskuussa vaikuttivat kuitenkin katsauskauden liikevoittoomme ja laskivat sitä 21,8 miljoonaan euroon.

Matkaviestinliittymäkanta kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 15 000 liittymällä 2 496 000 liittymään. Kiinteän verkon liittymäkanta kasvoi heinä-syyskuussa 35 000 liittymällä ja katsauskauden lopussa liittymien määrä oli 1 078 000. Kiinteän verkon liittymämäärän myönteinen kehitys johtui laajakaistaliittymien määrän kasvusta. Erityisesti taloyhtiölaajakaistaliittymien määrä kasvoi merkittävästi kolmannella vuosineljänneksellä.

Toisella vuosineljänneksellä toteutunut TDC-kauppa on tärkeä askel DNA:n yritysliiketoiminnan kehittämisessä. Elokuussa käynnistimme DNA Business -liiketoiminnan, Forte Netservices Oy -tytäryhtiömme sekä kesäkuun alussa ostamiemme TDC Oy:n ja TDC Hosting Oy:n yhdistämisen vahvaksi yritysliiketoiminnan kokonaisuudeksi. Muodostamme uuden yhtenäisen tietoliikenne-, palvelinkeskus- ja tietoturvapalveluiden tarjoajan neljän eri yhtiön parhaista käytännöistä. Uusi yritysliiketoiminnan kokonaisuus keskittyy edelleen ennen kaikkea laadukkaan asiakaskokemuksen ylläpitämiseen tarjoamalla jatkossakin kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita sekä luotettavaa asiakaspalvelua.

Yritysliiketoiminnan järjestelyiden lisäksi organisoimme uudelleen myös tekniikka- ja tietohallintoyksiköitämme sekä tukitoimintoja. Tavoitteemme on näin varmistaa kilpailukyky nopeasti kehittyvässä markkinassa. Tätä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen 14.10.

Kolmannella vuosineljänneksellä julkistimme yhteistyösopimuksen Soneran kanssa yhteisen matkaviestinverkon rakentamiseksi Pohjois- ja Itä-Suomeen. Sopimus on historiallinen, sillä teleoperaattorit eivät aiemmin ole toteuttaneet yhteisrakentamista Suomessa. Sopimuksen myötä saamme myös huomattavat kustannussäästöt, minkä ansiosta voimme toteuttaa 4G-verkon rakentamisen aiemmin suunniteltuja, erillisiä verkkoja nopeammin. Perustettu yhtiö, Suomen Yhteisverkko Oy, vastaa kokonaan uuden matkaviestinverkon rakennuttamisesta, ja DNA sekä Sonera hyödyntävät näitä verkkoyhteyksiä tarjotessaan palvelujaan asiakkailleen.

Strategiamme keskeisenä osa-alueena on viihdeliiketoiminnan jatkuva kehittäminen. DNA Welho MatkaTV saavutti kolmannella vuosineljänneksellä jo sadantuhannen tilaajan rajan. Haluammekin olla omalta osaltamme mahdollistamassa uudenlaista televisionkatselua.

Yhä nopeampien ja hyvälaatuisten yhteyksien kysyntä kasvaa yhteiskunnassa kiihtyvää vauhtia. Maanlaajuisen 4G LTE -verkkomme rakentaminen 800 Mhz:n taajuudelle on edennyt suunnitellusti ja kolmannella vuosineljänneksellä laajensimme verkkoa yli 400 tukiasemalla. Vuoden 2014 loppuun mennessä DNA:n 4G LTE -verkko tavoittaa jo 80 prosenttia suomalaisista. DNA:n strategiassa kattavat ja nopeat verkot ovat avainasemassa tulevaisuuden menestyksen takaamiseksi.

Keskitymme strategiamme mukaisesti erityisesti siihen, että meillä on kaikilla liiketoiminta-alueilla tyytyväisimmät asiakkaat. Lisäksi haluamme jatkaa kannattavaa kasvuamme, tavoittelemme uuden vahvan yritysliiketoimintamme myötä markkinaosuuden kasvua yritysmarkkinassa ja hyödynnämme jatkossakin johtavaa asemaamme viihdeliiketoiminnassa.

 

allekirjoitus

Jukka Leinonen
toimitusjohtaja

DNA:n taloudellisen tiedon julkaisuajankohdat vuonna 2015:

06.2.2015 DNA:n tilinpäätös 2014 ja tulosjulkistus DNA Talolla
24.4.2015 DNA:n osavuosikatsaus tammi−maaliskuu
17.7.2015 DNA:n osavuosikatsaus tammi−kesäkuu
23.10.2015 DNA:n osavuosikatsaus tammi−syyskuu

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oy, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen@dna.fi
talousjohtaja Timo Karppinen, DNA Oy, puh. 044 044 5007, timo.karppinen@dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

Jakelu:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dna.fi
DNA Oy:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014

Linkit