Finda Oy:n yhtiökokous: uusia jäseniä hallitukseen

31.03.2014

DNA Oy:n suurimman osakkeenomistajan Finda Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2014. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2013.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi viisi henkilöä aiemman neljän sijaan. Hallituksessa jatkavat Esa Haavisto, Simo Kauppi ja Kari Ollila.

Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Hannu Turunen ja Jouni Niuro. Diplomi-insinööri, MBA Hannu Turunen toimii riippumattomana strategia- ja yritysjärjestelyneuvonantajana ja on aiemmin toiminut muun muassa DNA Oy:n uudesta liiketoiminnasta, strategiasta ja yritysjärjestelyistä vastaavana johtajana sekä johtoryhmän jäsenenä. Valtiotieteiden maisteri Jouni Niuro toimii Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy:n Assurance-liiketoimintayksiköstä vastaavana (Head of Assurance). Aiemmin Niuro on toiminut johtajana mm. rahoitus- ja teleoperaattorialoilla.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Esa Haaviston jatkamaan hallituksen puheenjohtajana.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2013 hallituksen esityksen mukaisesti osinkoa 0,70 euroa osakkeelta, yhteensä 9,5 miljoonaa euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.4.2014. Osinko maksetaan 11.4.2014.

Omien osakkeiden hankinta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta vapaalla omalla pääomalla, yhteensä enintään 2 700 247 kappaletta.

Osakkeiden hankintahinnan tulee olla vähintään 14 ja enintään 21 euroa. Hallitus valtuutettiin päättämään keneltä osakkeita hankitaan samoin kuin muista hankinnan ehdoista. Osakkeet voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksesta.

Vuosi 2013

Vuonna 2013 emoyhtiön Finda Oy:n tulos oli 11,9 miljoonaa euroa (10,2). Finda kasvatti omistustaan DNA Oy:ssä vuoden 2013 aikana 49,9 prosenttiin.

”Olemme olleet nykymuotoisen DNA:n merkittävä osakkeenomistaja jo vuodesta 2007 lähtien. Uskomme, että toimialamurros tarjoaa pitkällä aikavälillä DNA:lle mielenkiintoisia kasvun mahdollisuuksia. Siksi haluamme olla jatkossakin pitkäjänteisenä omistajana mukana DNA:n kehittämisessä”, kertoo Findan toimitusjohtaja ja DNA:n hallituksen puheenjohtaja Jarmo Leino.

”Vuosi 2013 oli Findalle hyvä, ja onnistuimme kasvattamaan tulostamme. Arvioimme osingonmaksukykymme säilyvän myös jatkossa vahvana,” Leino päättää.

 

Lisätietoja:

Jarmo Leino
Toimitusjohtaja
Sähköposti: jarmo.leino@dna.fi
Puh. 044 044 2523