DNA Oy:n tilinpäätöstiedote 2013

07.02.2014

DNA:n liikevaihto ja käyttökate säilyivät vakaina vuonna 2013 − kertaluonteiset erät heikensivät tulosta

Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Loka−joulukuu 2013

 Tammi−joulukuu 2013

Vuoden 2014 näkymät

Liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan jonkin verran vuonna 2014. Konsernin rahoitusaseman arvioidaan pysyvän edelleen hyvänä.

Keskeiset tunnusluvut

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Milj. e

10-12/2013

10-12/2012

Muutos %

1-12/2013

1-12/2012

Muutos %

Liikevaihto

205,4

201,8

1,8 %

766,4

769,2

-0,4 %

Käyttökate ***

46,8

49,7

-5,8 %

190,7

190,8

0,0 %

- osuus liikevaihdosta, %

22,8 %

24,6 %

 

24,9 %

24,8 %

 

Poistot

38,7

37,7

 

147,1

134,6

 

Liikevoitto ***

8,1

12,0

-31,9 %

43,7

56,2

-22,3 %

- osuus liikevaihdosta, %

4,0 %

5,9 %

 

5,7 %

7,3 %

 

Tulos ennen veroja

5,3

10,2

-47,5 %

37,7

48,3

-22,1 %

Tilikauden tulos

5,6

7,3

-23,9 %

28,9

36,1

-20,0 %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %*

3,9

6,2

 

5,4

7,2

 

Oman pääoman tuotto (ROE), %*

4,3

5,6

 

5,5

6,3

 

Investoinnit

40,5

43,0

 

128,4

136,3

 

Rahavirta investointien jälkeen**

-8,2

7,4

 

-33,6

28,9

 

Korollinen nettovelka, milj. e

326,7

257,7

 

326,7

257,7

 

Korollinen nettovelka/käyttökate

1,74

1,30

 

1,71

1,35

 

Nettovelkaantumisaste (gearing), %

62,6

48,8

 

62,6

48,8

 

Omavaraisuusaste, %

49,4

54,0

 

49,4

54,0

 

Henkilöstön määrä kauden lopussa

1 563

1427

 

1 563

1427

 

* Oikaistu 12 kk vastaavaksi
** Sisältää yritysostot ja liiketoimintasiirrot (liite 10)
***Kertaluonteiset kuluerät,
Loka–joulukuu kertaluonteiset kuluerät 2013 0,7 m €
Tammi–joulukuu kertaluonteiset kuluerät 2013 5,1 m €

 

Toimitusjohtajan katsaus

DNA:n liikevaihto ja käyttökate säilyivät vakaina vuonna 2013 kertaluonteiset erät heikensivät tulosta

Vuonna 2013 liikevaihtomme säilyi edellisvuoden tasolla 766,4 miljoonassa eurossa, huolimatta yhdysliikenteen hintojen alenemisesta ja haastavasta taloustilanteesta. Liikevaihtoon vaikuttivat erityisesti liikkuvan laajakaistan myynnin myönteinen kehitys ja maksu-tv-liiketoiminnan kasvu PlusTV:n oston myötä. Käyttökatteemme säilyi sitä rasittaneista kertaluonteisista kulueristä huolimatta lähes ennallaan 190,7 miljoonassa eurossa pääosin toiminnan tehostumisen ansiosta. Kertaluonteiset kuluerät olivat yhteensä 5,1 miljoonaa euroa. Poistojen kasvu 147,1 miljoonaan euroon ja kertaluonteiset erät laskivat liikevoittoamme vuonna 2013.

Jatkoimme vuonna 2013 investointeja etenkin 3G- ja 4G-verkkoihin sekä kuitu- ja siirtojärjestelmiin. Investointimme olivat yhteensä 128,4 miljoonaan euroon.

Tyytyväisimmät asiakkaat ja entistäkin korkeampi työtyytyväisyys

Jatkuva asiakaskohtaamisten kehittäminen tuotti tulosta vuonna 2013. Lokakuussa julkaistun EPSI Rating -tutkimuksen* mukaan tyytyväisimpiä liikkuvan laajakaistan palveluihinsa ovat DNA:n kuluttaja- ja yritysasiakkaat. Myös DNA Welho -televisiopalveluiden asiakkaat ovat aiempien vuosien tapaan tyytyväisimpiä televisiopalveluihinsa.

Jokavuotisen työtyytyväisyyskyselymme mukaan henkilöstömme on erittäin tyytyväinen DNA:han työnantajana. Henkilöstömme työtyytyväisyys on lähes kaikilla mittareilla parantunut entisestään. Työtyytyväisyyskyselyn mukaan mobiiliin työtapaan ja entistä joustavampaan etätyöhön pohjautuvan Mutkaton työ -konseptin käyttöönotto on lisännyt työmotivaatiota ja työtyytyväisyyttä sekä parantanut työn tuottavuutta.

Maksutelevision palvelut laajentuneet

Syyskuussa 2013 omistukseemme siirtyi PlusTV, jolla on yli 200 000 asiakastaloutta. PlusTV:n integroinnin myötä antenniverkkomme asiakkaiden palvelut kehittyvät entistäkin kattavammiksi. Marraskuussa avasimme PlusTV-katsojille mahdollisuuden seurata myös teräväpiirtokanavia ja käyttää Antenna Ready HD -hyväksyttyjä teräväpiirtolaitteita nykyisellä PlusTV-kortilla. Samalla sekä PlusTV:n että DNA:n antenniverkon tilaajille tuli tarjolle runsaasti uutta kanavatarjontaa.

Plus TV:n oston jälkeen DNA:lla on yhteensä yli 300 000 maksu-tv-tilaajaa kaapelissa ja antennissa, ja olemme maksutelevisiopalveluiden markkinajohtaja Suomessa.

Uusia tuotteita ja palveluita sekä kumppaniyhteistyötä

Vuoden aikana jatkoimme tiivistä kumppaniyhteistyötämme, muun muassa suomalaisen matkapuhelinvalmistajan Jollan kanssa. Toimme joulukuussa Jolla-älypuhelimen myyntiin ainoana operaattorina Suomessa ja ensimmäisenä maailmassa. Yhteistyö erilaisten yritysten ja organisaatioiden kanssa on osa kumppanistrategiaamme, jonka mukaisesti haluamme tarjota suomalaisille markkinoiden houkuttelevimmat laitteet ja palvelut.

Joulukuussa solmimme yhteistyösopimuksen MTV:n kanssa. Tapa katsoa tv-ohjelmia on voimakkaassa muutoksessa, minkä vuoksi haluamme parantaa suomalaisten tv-katsomiskokemusta ja tuomme MTV:n lähetykset myös mobiililaitteisiin. Lisäksi DNA:n ja PlusTV:n antennikodeissa asuvat asiakkaat pystyvät jatkossa seuraamaan MTV:n kanavia myös teräväpiirtoisena.

Yritysmarkkinassa kiinnostus toimistoviestinnän palveluita kohtaan kasvoi vuonna 2013. Erityisesti kysyntää oli yhdentyvän viestinnän palveluissa sekä langattomissa tietoliikennepalveluissa. Lisäksi yritysten asiakasverkkojen tietoturva- ja hallintapalvelujen sekä liikkuvaa työtä tukevien mobiilidataratkaisujen kysyntä jatkoi kasvuaan. Vuoden 2013 aikana keskityimme erityisesti Service Desk -toimintojen kehittämiseen sekä sähköisen asioinnin palvelukehitykseen. Kumppaniyhteistyötä vahvistettiin erityisesti päätelaite- ja elinkaaripalveluissa.

4G LTE -verkon kehitys jatkuuvoittoisa päätös 800 MHz:n taajuushuutokaupalle

Taajuuskaistaparien voitto lokakuussa päättyneessä Viestintäviraston järjestämässä 800 MHz:n taajuushuutokaupassa oli DNA:lle merkittävä saavutus. Lopputulos antaa erinomaisen mahdollisuuden kehittää jo entisestään vahvan 4G-verkkomme kattavuutta ja nopeutta erityisesti haja-asutusalueilla.  800 megahertsin taajuusaluetta hyödyntämällä vahvistamme mobiililaajakaistatoimintaamme entisestään ja haemme siinä merkittävää kasvua.

Olemme investoineet viime vuosina merkittävästi matkaviestinverkkojemme kehittämiseen ja modernisointiin. Yksin vuoden 2013 aikana laajensimme verkkojamme valtakunnallisesti yli 1 700 tukiasemalla, joista 1 100 tehtiin 4G LTE -verkkoon. Vuoden 2014 loppuun mennessä DNA:n 4G LTE -verkko kaksinkertaistuu ja tavoittaa jo 80 prosenttia suomalaisista. Rakennamme vuoden 2014 aikana tuhansia uusia tukiasemakohteita, mistä 4G LTE:llä on merkittävin osuus.

Toimintaympäristömme on voimakkaassa muutostilassa, mikä näkyy erityisesti sisältö- ja lisäarvopalveluiden merkityksen kasvuna. Jatkamme alkaneena vuonna erottautuvien käyttäjäkokemusten luomista asiakkaillemme ja haluammekin olla innovatiivinen edelläkävijä laadukkaiden palveluiden tarjoajana, niin kuluttaja- kuin yritysasiakkaillemme.

Jukka Leinonen
toimitusjohtaja


DNA:n taloudellisen tiedon julkaisuajankohdat vuonna 2014:

20.3.2014 Yhtiökokous
28.4.2014 osavuosikatsaus tammi−maaliskuu 2014
18.7.2014 osavuosikatsaus tammi−kesäkuu 2014
24.10.2014 osavuosikatsaus tammi−syyskuu 2014
Vuoden 2013 vuosikertomus julkaistaan viikolla 10.

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oy, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen@dna.fi (tavoitettavissa 7.2. klo 11 alkaen)

talousjohtaja Timo Karppinen, DNA Oy, puh. 044 044 5007, timo.karppinen@dna.fi

DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

 

Jakelu:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dna.fi
DNA Oy:n tilinpäätöstiedote 2013

 

DNA Oy on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe-, data- ja tv-palveluita. DNA on Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. Matkaviestinverkon tiedonsiirto yleistyy edelleen nopeasti, ja DNA:n 3G- ja 4G-verkkoihin rakennetaankin jatkuvasti lisää nopeutta, kapasiteettia ja tukiasemia. DNA:n liikevaihto vuonna 2013 oli 766 miljoonaa euroa ja liikevoitto 44 miljoonaa euroa.DNA:lla on yli kolme miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon asiakkuutta. DNA ja WELHO ovat DNA Oy:lle rekisteröityjä tavaramerkkejä. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi.