DNA Oy:n tilinpäätöstiedote 2011

06.02.2012

DNA:N KASVU JATKUI: LIIKEVAIHTO 727,5 MILJ. E, KÄYTTÖKATE 188,4 MILJ. E

YHTEENVETO

Loka-joulukuu

Tammi-joulukuu


Keskeiset tunnusluvut

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

Milj. e 10-12/2011 10-12/2010 1-12/2011 1-12/2010
Liikevaihto 190,2 182,0 727,5 690,5
Käyttökate 46,5 39,9 188,4 182,1
- osuus liikevaihdosta, % 24,4 21,9 25,9 26,4
Poistot 33,2 32,4 137,6 116,8
Liikevoitto 13,2 7,5 50,8 65,2
- osuus liikevaihdosta, % 7,0 4,1 7,0 9,4
Tulos ennen veroja 11,3 6,6 46,2 60,6
Tilikauden tulos 10,3 5,9 35,8 46,0
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %* 6,9 4,0 6,6 9,6
Oman pääoman tuotto (ROE), %* 6,7 3,7 5,7 8,7
Investoinnit 49,5 38,8 119,5 83,4
Rahavirta investointien jälkeen** -3,1 -2,7 9,0 71,8
      31.12.2011 31.12.2010
Nettovelka, milj. e     153,2 102,4
Nettovelka/käyttökate     0,81 0,56
Velkaantumisaste (gearing), %     24,5 16,1
Omavaraisuusaste, %     62,2 63,6
Henkilöstön määrä kauden lopussa     1 035 1 003

*12 kuukautta keskimäärin
**sisältää yritysostot ja rahoitusleasing-sopimukset

 


Toimitusjohtajan katsaus

"Liikevaihto kasvoi haastavasta markkinasta huolimatta."

DNA:n liikevaihto vuonna 2011 kasvoi 5,4 prosenttia 727,5 miljoonaan euroon (690,5). Katsausvuoden käyttökate nousi 3,5 prosenttia 188,4 miljoonaan euroon (182,1). Kasvaneet poistot heikensivät liikevoittoa ennakoidusti 50,8 miljoonaan euroon (65,2). Rahoitusasema pysyi erittäin hyvänä.

Vuosi oli haastava viestintämarkkinalain muutoksen ja samanaikaisen kattavan asiakastietojärjestelmän vaihdon vuoksi. Kolmannen vuosineljänneksen jälkeen varmistui yhtiön sisäinen järjestelmävirhe, jonka vuoksi tammi-syyskuun liikevaihtoon ja tulokseen tehtiin yhteensä -6,7 miljoonan euron oikaisu. Tämä ei kuitenkaan vaikuttanut asiakasrajapintaan, kassavirtaan eikä katsausvuoden liikevaihto- ja tulosennusteeseen.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihto nousi 4,5 prosenttia vertailujaksosta ja oli 190,2 miljoonaa euroa (182,0). Katsausjakson käyttökate nousi 16,5 prosenttia 46,5 miljoonaan euroon (39,9) eli 24,4 prosenttiin liikevaihdosta (21,9) ja liikevoitto 13,2 miljoonaan euroon (7,5) eli 7,0 prosenttiin liikevaihdosta (4,1).

Loka-joulukuun käyttökatteen ja liikevoiton kasvu selittyvät paitsi liikevaihdon kasvulla myös vertailujakson yt-neuvotteluihin liittyvällä kertaluonteisella varauksella. Katsausjakson asiakasvaihtuvuus pysyi edelleen vertailujaksoa pienempänä, mutta nousi hieman vuoden edellisestä neljänneksestä normaalin kausivaihtelun mukaisesti. Poistot pysyivät korkeina viimeisellä vuosineljänneksellä.

Velkaantumisaste nousi vahvojen verkkoinvestointien ja yritysostojen vuoksi 24,5 prosenttiin (16,1). Erittäin matala velkaantumisaste mahdollistaa jatkossakin merkittävät investoinnit ja yritysostot. Nettovelka/käyttökate-suhde oli 0,81 (0,56) ja pysyi erittäin terveellä tasolla.

Joulukuussa toimme markkinalle LTE (Long Term Evolution) -teknologiaan perustuvat 4G-palvelut pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella ja Hämeenlinnassa. Laajennamme 4G-verkon peittoa kuluvana vuonna edelleen. Lisäksi laajensimme katsausvuoden aikana merkittävästi matkaviestinverkkomme Dual Carrier -tekniikan kattavuutta. Vuoden lopussa tekniikka mahdollisti 4G-nopeudet 3G-verkossamme yli 130 paikkakunnalla.

Nopea 4G-tekniikka parantaa mobiililaajakaistapalveluiden kilpailukykyä edelleen verrattuna perinteiseen kiinteän verkon laajakaistatarjontaan. 4G-nopeudet ovat olleet markkinalla vasta lyhyen aikaa, ja niiden potentiaali on merkittävä. Älykkäiden päätelaitteiden ja viihdepalveluiden käyttö matkaviestinverkossa kasvaa yhä nopeammin - muun muassa sosiaaliseen mediaan osallistuminen matkaviestinpäätelaitteella on ohittamassa perinteisen PC:n käytön.

DNA:n kattava antenniverkon kanavavalikoima täydentyy alkuvuonna entisestään. Joulukuussa meille myönnettiin ohjelmistoluvat, joiden mukaan teräväpiirtoisena esitettävän huippu-urheilun määrä lisääntyy huomattavasti.

Vaikka antenniverkon maksutelevisioliiketoiminta käynnistyi katsausvuonna hitaasti, uskomme, että kuluvana vuonna antenni- ja kaapeliverkon maksutelevisiopalvelut yleistyvät koko markkinalla, kun kiinnostavimman urheilusisällön odotetaan siirtyvän maksulliseksi.

DNA:lla oli vuoden lopussa sekä kaapeli- että antenniverkossa Suomen laajin teräväpiirtokanavien tarjonta. Antennitelevisioverkkomme väestöpeitto oli noin 70 prosenttia, ja kaapelitelevisioverkossa oli noin 600 000 kytkettyä liittymää.

Uudistettua asiakastietojärjestelmäämme päästiin hyödyntämään keväällä, minkä jälkeen meillä oli tilaisuus selkeyttää koko liittymätuotteistus. Uudistettujen tuotteiden ansiosta voimme kehittää edelleen asiakkaiden valintoja helpottavaa tuotteiden kokonaispaketointia, joka on muuttamassa markkinaa merkittävästi. Paketointi lisää myös laskutuksen ennustettavuutta.

Kuluvan vuoden pääasioita ovat markkinalla lisääntyvän tuotepaketoinnin lisäksi televisioliiketoimintamme valtakunnallistaminen sekä tukemamme viranomaisesitys matkaviestinliittymien puhelinmarkkinoinnin kiellosta, joka toteutuessaan tulee muuttamaan myynnin rakennetta.

Konsernin rahoitusaseman arvioidaan pysyvän hyvänä vuonna 2012 ja liikevaihdon kasvavan. Euromääräisen käyttökatteen arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2011 ja liikevoiton olevan suurempien poistojen vuoksi vertailuvuotta alempi.


Riitta Tiuraniemi


Lisätietoja (6.2. klo 13 alkaen):
Riitta Tiuraniemi, toimitusjohtaja, puh. 044 044 1000, riitta.tiuraniemi@dna.fi
Ilkka Pitkänen, talous- ja hallintojohtaja, puh. 044 044 4001, ilkka.pitkanen@dna.fi
Minna Robertson, talousviestintäpäällikkö, puh. 044 044 9877, minna.robertson@dna.fi